رتبه بندی دانشگاه های ایران و جهان

نمایش ها
: 586 -
آخرین بروزرسانی
: -
آخرین ارسال توسط
: N.ka

☂Baran

کاربر حرفه ای
عضو انجمن
16/12/13
2,968
178
286
تسنیم نوشت:

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری آخرین رتبه بندی دانشگاه های کشور را براساس رشته های موضوعی اعلام کرد.

جعفر مهراد رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، گفت: نظام رتبه بندی QS یکی از نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی میکند.

مهراد خاطرنشان کرد: رتبه بندی سال ۲۰۱۴ میلادی که در ۳۰ رشته موضوعی صورت گرفته براساس ارزیابی ۳۰۰۲ دانشگاه انجام شده است.

وی اظهار داشت: این نکته حائز اهمیت است بدانیم که QS نتیجه رتبه بندی ۲۰۰ دانشگاه ممتاز را در دستور کار قرار دارد.

مهراد گفت: رتبه های بعد از ۲۰۰ در حالی که در این نظام رتبه بندی قابل دریافت و قابل مشاهده است، اما در هر حال جزء ۲۰۰ دانشگاه ممتاز محسوب نمی شوند.

مهراد ادامه داد: رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته موضوعی پزشکی در دامنه ای بین ۴۰۰-۳۰۱ قرار دارد که نشاندهنده بهترین وضعیت موجود در ارتباط با کل دانشگاه های کشور در این نظام رتبه بندی است. سایر دانشگاه های کشور در رشته هایی که رتبه آنها گزارش میشود بعد از رتبه ۴۰۰ قرار دارند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: به اعتقادم گرچه انتظارات جامعه آن است که رتبه دانشگاهها به طور کلی و رتبه رشتههای موضوعی به طور اخص در رده های بالاتر و برتر از سایر دانشگاه های جهان قرار گرفته و عملکرد بهتری از خود نشان دهند، ولی باید توجه داشت که نقشآفرینی در شرایط تحریم و در جمع ۳۰۰۲ دانشگاهی که مورد ارزیابی قرار گرفته، با تخصیص نامناسب بودجه به دانشگاههای کشور، کهنگی و فرسودگی آزمایشگاهها وضعیت را برای حضور در رتبه های بالای جهانی دشوارتر می سازد.

عملکرد دانشگاههای کشور برحسب رشتههای موضوعی

وی گفت: دانشگاههای ایران در این زمینه نسبتا موفق عمل کرده اند. عملکرد کلی دانشگاههای کشور در رتبهبندی سال ۲۰۰۴ میلادی برحسب رشتههای موضوعی بهترین عملکرد تاریخ دانشگاههای کشور محسوب میشود.

سرپرست ISC ابراز داشت: دانشگاه تهران در رشته فلسفه و دانشگاه آزاد اسلامی ایران در رشته زبان و ادبیات انگلیسی رتبه اول کشوری را در بین تمام دانشگاههای کشور به خود اختصاص دادهاند.

وی خاطرنشان کرد: در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاههای صنعتی شریف، تهران، آزاد اسلامی، صنعتی اصفهان و اصفهان به ترتیب رتبههای اول تا پنجم را کسب کردهاند.

مهراد ادامه داد: در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم در بین دانشگاههای کشور قرار دارند. در علوم زمین و دریا دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی تهران رتبههای اول و دوم کشوری را در اختیار دارند.

وی گفت: در رشته ریاضی رتبههای اول تا سوم به دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و صنعتی امیرکبیر تعلق دارد. دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و صنعتی امیرکبیر در رشتههای مهندسی مکانیک و هوا فضا به ترتیب موفق به کسب رتبههای اول تا پنجم کشوری شدهاند.

مهراد خاطرنشان کرد: در رشته محیط زیست (علوم محیطی) رتبه دانشگاه تهران در دامنهای بین ۴۰۰-۳۰۱ قرار دارد و بعد از دانشگاه تهران، دانشگاههای صنعتی شریف، صنعتی گلپایگان و علم و صنعت ایران به ترتیب رتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند.

وی گفت: در رشته فیزیک و نجوم دانشگاههای صنعتی شریف، تهران، علوم و فنون کاربردی، صنعتی اصفهان و صنعتی امیرکبیر به ترتیب در جایگاه اول تا پنجم کشوری نشستهاند.

دانشگاههای برتر کشور در رشته مهندسی شیمی

سرپرست ISC گفت: رتبههای اول تا چهارم در رشته آمار و تحقیق در عملیات به ترتیب به دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، علومپزشکی تهران و صنعتی اصفهان تعلق دارد. رتبه کشوری در رشته حقوق در بین تمام دانشگاههای ایران به دانشگاه تربیتمدرس تعلق دارد.

وی تصریح کرد: دانشگاههای برتر کشور در رشته مهندسی شیمی شامل تهران، صنعتی شریف، صنعتی گلپایگان، فردوسی مشهد و دانشگاه تبریز است. در علوم کشاورزی و جنگل رتبههای اول تا چهارم در اختیار دانشگاههای علم و صنعت ایران، شیراز، صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان است.

مهراد افزود: دانشگاههای صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر، شیراز و صنعتی اصفهان رتبههای اول تا پنجم را در مهندسی عمران و سازه به خود اختصاص دادهاند. در زیستشناسی علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران، صنعتی شریف، شیراز و صنعتی اصفهان در جایگاه اول تا پنجم کشوری نشستهاند.

رتبه دانشگاهها در رشته ارتباطات و مطالعات رسانه ها

رئیس مرکز منطقهای اطلاعرسانی علوم و فناوری گفت: رتبههای اول تا پنجم، در رشته شیمی به دانشگاه تهران، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، علم و صنعت ایران، و دانشگاه کاشان تعلق دارد. در علم مواد به ترتیب دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، صنعتی اصفهان و صنعتی امیرکبیر برترین دانشگاه های کشور محسوب می شوند.

وی اضافه کرد: در ارتباطات و مطالعات رسانه ها دانشگاههای تهران، آزاد اسلامی، فردوسی مشهد، تبریز و پیام نور از سایر دانشگاهها برتر هستند. رشتههای علوم سیـاس*ـی و روابط بین الملل، حسابداری، جغرافیا، روانشناسی، داروسازی، تاریخ، اقتصاد و جامعه شناسی فاقد رتبهاند.
 
آخرین بار توسط مدیر ویرایش شد:

☂Baran

کاربر حرفه ای
عضو انجمن
16/12/13
2,968
178
286
اعلام رتبه بندی دانشگاه های ایران بر اساس QS

ایرنا نوشت:

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) آخرین وضعیت دانشگاه های ایرانی را در 30 رشته موضوعی براساس نظام رتبه بندی بین المللی «کیو اس» QS تشریح کرد.

به وزارت علوم، جعفر مهراد با بیان اینکه QS یکی از نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند، گفت: رتبه بندی سال 2014 میلادی که در 30 رشته موضوعی صورت گرفته بر اساس ارزیابی سه هزار و دو دانشگاه انجام شده است.
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با یادآوری اینکه دانشگاه های ایران در این زمینه نسبتا موفق عمل کرده اند، گفت: عملکرد کلی دانشگاه های کشور در رتبه بندی سال 2014 میلادی برحسب رشته های موضوعی بهترین عملکرد تاریخ دانشگاه های کشور محسوب می شود.

او گفت: براساس این رتبه بندی، دانشگاه تهران در رشته فلسفه و دانشگاه آزاد اسلامی ایران در رشته زبان و ادبیات انگلیسی رتبه اول کشوری را در بین تمام دانشگاه های کشور به خود اختصاص داده اند.
مهراد گفت: در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، آزاد اسلامی، صنعتی اصفهان و اصفهان به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را کسب کرده اند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در رشته ریاضی رتبه های اول تا سوم به دانشگاه های صنعتی شریف، تهران و صنعتی امیرکبیر تعلق دارد.
به گفته او دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و صنعتی امیرکبیر در رشته های مهندسی مکانیک و هوا فضا به ترتیب موفق به کسب رتبه های اول تا پنجم کشوری شده اند.
مهراد گفت: در رشته محیط زیست (علوم محیطی) رتبه دانشگاه تهران در دامنه ای بین 400-301 قرار دارد و بعد از دانشگاه تهران، دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی گلپایگان و علم و صنعت ایران به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
او گفت: در رشته فیزیک و نجوم دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، علوم و فنون کاربردی، صنعتی اصفهان، و صنعتی امیرکبیر به ترتیب در جایگاه اول تا پنجم کشوری نشسته اند.

سرپست ISC گفت: رتبه های اول تا چهارم در رشته آمار و تحقیق در عملیات به ترتیب به دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، و صنعتی اصفهان تعلق دارد و رتبه کشوری در رشته حقوق در بین تمام دانشگاه های ایران به دانشگاه تربیت مدرس اختصاص یافته است.
او گفت: دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی شیمی شامل تهران، صنعتی شریف، صنعتی گلپایگان، فردوسی مشهد و دانشگاه تبریز است و در علوم کشاورزی و جنگل رتبه های اول تا چهارم در اختیار دانشگاه های علم و صنعت ایران، شیراز، صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان است.

مهراد با بیان اینکه دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر، شیراز و صنعتی اصفهان رتبه های اول تا پنجم را در مهندسی عمران و سازه به خود اختصاص داده اند، گفت: در زیست شناسی علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران، صنعتی شریف، شیراز و صنعتی اصفهان در جایگاه اول تا پنجم کشوری جای گرفته اند.

او گفت: رتبه های اول تا پنجم، در رشته شیمی به دانشگاه تهران، صنعتی ش:.8'یف، علوم پزشکی تهران، علم و صنعت ایران، و دانشگاه کاشان تعلق دارد و در علم مواد به ترتیب دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، صنعتی اصفهان و صنعتی امیرکبیر برترین دانشگاه های کشور محسوب می شوند.
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: در ارتباطات و مطالعات رسانه ها دانشگاه های تهران، آزاد اسلامی، فردوسی مشهد، تبریز و پیام نور از دیگر دانشگاه ها برتر هستند.
 

N.ka

کاربر فعال
عضو انجمن
15/3/17
945
6,009
561
رتبه دانشگاه های انگلستان در جهان
لیست زیر، برگرفته از رتبه بندی
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
می باشد.
مجله تحصیلات عالی تایمز بر اساس معیارهای مشخص دانشگاه های معتبر جهان را رتبه بندی می کند.
بسیاری از دانشگاه های انگلستان در این لیست قرار دارند.
۱ · دانشگاه آکسفورد (۲)
۲ · دانشگاه کمبریج (۴)
۳ · کالج امپریال لندن(۸)
۴· یونیورسیتی کالج لندن(۱۴)
۵ · مدرسه اقتصاد و علوم سیـاس*ـی لندن(۲۳)
۶ · دانشگاه ادینبرا(۲۴)
۷ · کالج کینگز لندن(۲۷)
۸ . دانشگاه منچستر(۵۶)
۹ . دانشگاه بریستول(۶۹)
۱۰ · دانشگاه دورهام(۷۰)
۱۱ · دانشگاه گلسگو(۷۶)
۱۲ · دانشگاه سینت اندروز(۸۶)
۱۳ · دانشگاه اکستر(۹۳)
۱۴ · دانشگاه شفیلد(۹۷)
۱۵ . دانشگاه کویین مری لندن(۹۸)
۱۶ . دانشگاه ساوت همپتون(۱۱۰)
۱۷ . دانشگاه بیرمنگام(۱۱۹)
۱۸ · دانشگاه رویال هالوی لندن(۱۲۹)
۱۹ · دانشگاه لانکستر(۱۳۰)
۲۰ . دانشگاه یورک(۱۳۱)
۲۱ · دانشگاه لیدز(۱۳۳)
۲۲ · دانشگاه ساسکس(۱۴۰)
۲۳ · دانشگاه ناتینگهام(۱۴۳)
۲۴ · دانشگاه ایست آنگلیا(۱۴۹)
۲۵ . دانشگاه لیورپول(۱۵۷)
۲۶ . دانشگاه ریدنگ(۱۶۴)
۲۷ . دانشگاه لستر(۱۶۷)
۲۸ . دانشگاه آبردین(۱۷۲)
۲۹ . دانشگاه کاردیف(۱۸۲)
۳۰ . دانشگاه دندی(۱۸۵)
۳۱ . دانشگاه نیوکاسل(۱۹۶)
۳۲ . دانشگاه سینت جورج لندن(۱۹۶)
۳۳ . دانشگاه کویین بلفاست(۲۰۰)
 

N.ka

کاربر فعال
عضو انجمن
15/3/17
945
6,009
561
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۲
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۳
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۴
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۵
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۶
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۷
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۸
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۹
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۰
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۱
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۱
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۳
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۴
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۵
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۶
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۷
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۸
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۹
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۲۰

این نشریه همچنین هر ساله لیستی از کالج های برتر (دوره چهار ساله لیسانس) ایالات متحده آمریکا را منتشر می‌کند که به شرح زیر است:

رتبه کلی با احتساب موسسات خصوصی

دانشگاه ایالت رتبه کلی
در سال ۲۰۱۵
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!

Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۲
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۳
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۴
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۴
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۴
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۷
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۸
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۸
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۰
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۱
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۲
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۳
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۴
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۵
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۶
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۶
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۶
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱۹
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۲۰


رتبه کلی بدون احتساب موسسات خصوصی

دانشگاه ایالت رتبه کلی
در سال ۲۰۱۰
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!

Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۱
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۲
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۲
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۴
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۵
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۶
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۷
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۷
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۹
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
Please, ورود or ثبت نام to view URLs content!
۹