متن آهنگ های حسام استپس

*SAmirA

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
[h=2] اینجوری عجیب ..[/h]


ورس 1:
من میخونم و تو هاج و واجی
پاشو لـ اشی آش و لـ اشی // همچنان اسکل باشو ناشی
بهتره ببینی ما کجاشیم // یا شیر ماییم یا شما شیر
بستگی داره تا شما چی // فکر میکنی تو با شما چی
کار باید کرد فاش شد پاشید // که ما شیر باشیم تا شما چی
از در میایم پاشو باشی // رد که میشم تاشو باشی
هست این فرق ما شما چی // سرور باید پاشو ماچید
داریم تخت و تاج داشی // تونستیم چون راشو داشتیم
میگم بت بلکه تا جدایی شی // حالا ما روباه یا شما شیر
یا شما شیر ما روباه باشیم // شاه و شیرم تا شما شین
تاشو باشین تا رو با شیم(روباه نه منظور از رو بالا بودن ه) // به تو باید ری د ش اش و پاشید
ببینم که خیس پا شوفاژين // نداری قدرت ناشو پاشی
اینجوری باید واجو پاشید // قافیه ساخت و واج و پاشید
که همچنان هاج و واجی // پاشو دااشی تا شد آجیر
ما چون حارشیم // قاچ و قاچين
همیشه میگی کاش و کاشکی // باهامون بودی کاش تو آشتی
حالا که نیستی کاش تو داشتی // راه و چاه و جاش تو داشتی

کروس:
یه چیز میخوام بهت بگم بنابراین // گوش بده میگم از رو برادری
میدونم باورش سخته برات ولی // هیچ وقت تو کارات با کارام برابر نی

ورس 2:
اینطوری زدی حرف که این تویی سریع // واسه فیت دادن با من حیرونی این تویی سری؟؟؟
تو که میپیچونمت به بازی 30 دوری زدی // تو که هر جا میرم هوووول من میدویی سریع
تو که از ماله من بالا میری میخوری زمین // پخمه تخته تخته پس میخو میزنیم
آخه چه فکر کردی پشتم حرف اینطوری زدی // که اگه من با تو بخونم تو کار این تویی سري
و در كار این تویی زدي و تو چامپ این تویی سریع // در کل میخو میزنی و پخشم میکنی زمین
بگو غلت کردم ان و گ.م میخوری سریع // تا که دیگه نبینم پشتم حرف بیخودی زدی
بدون قافیه ها مثل تو نی اینجوری ضعیف // بدون در قبال کارای من بی جونی حریف
بدون کلمات تو تکست من اینجوری حجيم // هستن که ما تو تکست اونا رو ميشونيم اين جوري عجيب
کروس:
یه چیز میخوام بهت بگم بنابراین // گوش بده میگم از رو برادری
میدونم باورش سخته برات ولی // هیچ وقت تو کارات با کارام برابر نی

ورس 3:
میدونی میخونیم و ما میتونیم میکوبیم // و تو میدونی میتونیم اینطور میخونیم میمونی
بیخود میخونین میدونين این رو بیخودی میخونین اینطور// اینطوری این تویی اینطور میدویی بیخودی
بیخود میدویی اینطوری بیخود این تویی میدویی // اینطور میدویی میبری بیخود میکنی میدویی
حالا این تویی اینطوری میدویی فیت کنی // پس اینطور این تویی که میدویی فیت کنی
بیتو این فرمي کنیم میکو ریکوردي کنیم // اینطوری کپ میکنین پا میک ریکورد میکنيم
یه تیم که شیشه گیجه ویجه هیچه هیچه میشه چیشه پیشه کی شعر میشه این شکلی شه ویژه و شنید
ببین کی جر میده چی شعر میگه / کی شعر میگه و کی چرت / این شعر میگه نیشه میشه تیشه به تو و ریشه
میشه که این دید شه مي ره تیشرتت یه نیمچه // و بعد شیرجۀ خون دید شه بدون نی چرت این شعر ، میشه


 
  • Like
Reactions: PARISA_R

*SAmirA

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
[h=2]حسام استپس - بهم بگو صد آفرین .. آلبوم نفرین من[/h]
کروس:
ما بالای جدول رپ صدر جدول وایمیستیم // میدونی که تو کار رپ حد و اندازه ما نیستی
آخر سال هم اگه تو روي سكو وایمیستی // میبینی که تو سومی ماها اول وایمیستیم
.. 2بار ..

ورس 1:
بيمار میشه وجدانت // این بار حسام خوشحاله
دلیلشم پشتکاره // این شده یه پشتوانه
قدرتم تو مشتامه // بکسمم که پشت بامه
میخوان بدن مشت مالت // این مشت مال به کشت دادتته
اگه تو بخونی که بمونی یه زندونی // باید تو بدونی که نمیتونی بمونی
اگرم بمونی که زندونیه سلولی // و تفریح زندون چیه تفریح ما مهمونی

کروس:
"بهم بگو 100 آفرین" // فکر نکن برابریم
از تو ما فراتریم // همتون برام کمین
فکر نکن برابریم // پس سريع برا همین
"بهم بگو 100 آفرین" // "بهم بگو 100 آفرین"
..2بار ..

ما بالای جدول رپ صدر جدول وایمیستیم // میدونی که تو کار رپ حد و اندازه ما نیستی
آخر سال اومدی تو روی سکو وایمیستی // میبینی که تو سومی ماها اول وایمیستیم
.. 2بار ..

ورس 2:
اگرم اصرار داری که بهت ما یه تکست بدیم // آره خب بالاییم و تو کار یه تکسریم
اگرم دست به قلم بشین و بخواین یه تکست بگین // عمرا" قافیه باش توش همش یه تي ك کسری
آآ! دری وری تر از کارات ندیدم دیگه // ببین در این حدی که من میگم ندین بقیه
اگرم فکر میکنی که تو از یه ببری قوی سری // آرزوی قدرتم به قبر میبری سریع

کروس:
"بهم بگو 100 آفرین" // فکر نکن برابریم
از تو ما فراتریم // همتون برام کمین
فکر نکن برابریم // پس نرین برا همین
"بهم بگو 100 آفرین" // "بهم بگو 100 آفرین"
.. 2بار ..

ما بالای جدول رپ صدر جدول وایمیستیم // میدونی که تو کار رپ حد و اندازه ما نیستی
میبینی که تو سومی ماها اول وایمیستیم

ورس 3:
تیز میری فیفیلی میگیری چی // سی دی ای دی وی دی ای میبینی
فیفیلی میفیلی فی میبینی // بدون فیفیلی این فیلم نی این دی وی دی
میگیری میشنی میبینی کی // زیگیلیم میچینیم اين تيريپي
میشینیم بیریفی این تیریپی // میگیم میچینیم اين تيپي دي دي ري دي
) آره خب ما ) میشینیم و میچینیم و ای ای ای رو پیش میریم
) ولی خب تو ) دیدی چی شد دیدی چی گفت میشینیم قفل مي چینيم
) همچنان تو ) میگیری تو میشینی و میبینی و می×ینی
)در آخر ) دیدیم چی شد دیدیم کی برد چی چی بیخودی میگی

کروس:
"بهم بگو 100 آفرین" // فکر نکن برابریم
از تو ما فراتریم // همتون برام کمین
فکر نکن برابریم // پس نرین برا همین
"بهم بگو 100 آفرین" // "بهم بگو 100 آفرین"
.. 2بار ..

ما بالای جدول رپ صدر جدول وایمیستیم // میدونی که تو کار رپ حد و اندازه ما نیستی
آخر سال اومدی تو روی سکو وایمیستی // میبینی که تو سومی ماها اول وایمیستیم
.. 2بار ..


 

*SAmirA

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
[h=2]حسام استپس - فاز هووس .. آلبوم نفرین من[/h]
ورس
حال ما با این موزیک هست راستش عادی/ يكي خواست بهش داادیم ماها فاز بهش اني
از سرعت رقـ*ـص نبایست کاستش هآنی
چون همگی دور همیم ما واسه شادی / دافه من غنچه ی یاس نشاطی
میخوام بگیری تو که اومدیم باز به شادی
خوشگلیو نباید باز نشانی / از صورتت داد كه خيلي ناز كش داري/سبك داريم 100 تا كه
سخت داديم ثبت ما /سر سامی بر پااا صد باری کلا
نکن مکس یه لحظه / موقه رقصه بکسه / هرکی فست برقصه اون تو رقـ*ـص ریلکسه
/ ماها مهمونی میایم نده بجه هی تز/................/واسه ي ورودمون بيار فرش.قرمز...
واسه پهن كردنه فرش خب بودي كند / جلوی پام سريع يه چي.قربونی کن
هرجا مهمونی میریم ما سر صداست/جلو طرفدارا بایدكردش سد احداث...../تا که هجوم نیارن به تووو سمتت باز
جلوي داف شاخم كه هست مثل سرو ناز تكه سره اس زرده باز كي تو سطح ماست ماييم سره به سرباز و سر به اس
هركي بازي كرده جلوم هر برگي / خودش خودش رو كرده با مرگ درگير

کوروس
با تو من ست / میشم تو رقـ*ـص و دنسه / پس بده بم تو دستت / رقـ*ـص میده با تو مزه
نمیشیم از هم خسته / شادی هست در هر لحظه / هر کس جفتشم هست که
بتونه باش برقصه / وقتی که ریتمه ترنسه / دیگه نیست وقته مکث که
حالا که چشماتم مسته / گوره هر چی غصه و بحثه / چند دیوونه ی جانی /
جو.بيلي....جک . جانی / اومدین اینجا شادی / .هيچ جا شادي اينجا ني/ هيچ جا شادي ني جايي/ اين جا شاديم اينجاييم/
پيش ما ميبينين شادين/ هيچ جايي ني اين شادي /اين شادي ني هيچ جايي/ اين جا جا ميديم شادي/ هيچ جا جا ني اينجايين/ اقاي جو بيلي جك و جاني ..............

ورس 2
دافه من ملکه نيست پرنس که هست/ بزن برقص بيا به سمته رقـ*ـص
يه ضرب برقص که بات ست ام پرنس <ست هستسم >/ ستم بهت پرنسسم برقص/ پرنس برقص باهام ترنس به نظم
پرنس ست هست به ما فرز هم که هست/ مث من برقص پرنس به صرفه هست/ که بکسه دنس بگيرن بهره پس
تويه رقـ*ـص هايه حرفه اي اين يه ضعفه پس /اگه پشته سره هم نباشين يه صف به نظم
نبينم که تو جمع کز کرده هستو برم پيشش بهم بگه فسم به فرض/ خوشحال ميشم بخوام بدم به دستت دست
ميدم به دستت دست من تا شه به دستت لمس از دو دست تو يه دستت وصل به دستمهپس بزن به افتخاره فصله رقـ*ـص


 

*SAmirA

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
[h=2]حسام استپس - بکس پایه رقـ*ـص .. آلبوم نفرین من[/h]
ورس 1
امشب مهمونیه ووو شده 5 شنبه باز / کمر از راست به چپ بره از چپ راس
ساقی نوشیدنی میده به مهمونا مـسـ*ـت شن که باز/ اونا بخندنو برقصنو این از شرط ماست
وقتی صدای من داره میاد از هنجرم/ توی مهمونی هستیمو می خوام از جمع بگم
اول یخن بچه ها سر سنگین هست جمع یکم / ولی 4 تا پیک می خورن تا که مـسـ*ـت شن که گرم
بشن و بعدشم حتما....بست پنجره ام .. / چون که باید با موزیکام کنن دست پنجه نرم
آره بکسه و کم جنبه از جمع برن / تا که دختر پسرا راحت تر وصل شن به هم
فازه رقـ*ـص و سازه / همه بکس خب حاظر / میشم رقصو ناظر / بکن عظم و راسخ....
هزار رمز و رازه / واسه رقـ*ـص و فاز بت / که کمرت هر ثانیه خم به چپ و راسه
کوروس
ما ها همه بکسیم / ما پایه ی رقصیم / آره ما ها هستیم / لا به لا ما خز نی / آخه بهتر از این
حاله ما که رز نی / ما آماده هستیم / تا ماها برقصیم

ورس 2
كاش خوب ماها باشيم شاد تو با ما باشي / ماچ كن حالا ماشيم شارژ پر با ماچات
با شمام اقا پاشو با ماها / پاشو تا ما باتيم يا شما با ما
پاشو تا حالا شي شاد تو با ما باشي شارژ پر شاداب شي شاررژ شد پر حالا
خيلي شله و صداي دستا كمه مـسـ*ـت نشه حال ميكنن ديگه پس با كره
نشه قفله كه ميشه به مستا كنه گاهي بر عكس نشه ها مظلومو مـسـ*ـت ها كنه
رقـ*ـص هاي حرفه اي و رقـ*ـص با كله فكر كن به نظرت چيزي هست كه از ما كمه ؟
اصلا كارمون با موزيك تورو رقـ*ـص دادنه اين قدر رفصيدن دارن ميرن از حال همه
ورس 3
تو مهمونی یووو همين دور ور هستم / برو بکس خودمم که دور من هستن
دافا همه میخوان منو چون گنده پرستن / همش میخوان بیوفتم رو دور هـ*ـوس من
بدون از مشروبو خانوم تو به من رسما / کردمو نمیشکونم تو به من اصلا
پس بدون اینو دافی تو به من رسما/ نمیخوری نمیخوری تو به من اصلا
بدون دافم خواستم از تو گنده ترهستن هست / چون نداریم اینجا کسی گنده تر از من
چون گفتم گربه صفتو گنده پرستن / همش دور من هستن یا دور و ور هستن
مهمونا همه بدونن 2 به بعد خستم / واسه همین این دور نیستم دور بعد هستم
پس مهمون ویژه هامون از 2 به بعد هستن / چون که گفته بودم من از دور بعد هستم


 

*SAmirA

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
[h=2]حسام استپس - مثل باد بهاره .. آلبوم نفرین من[/h]
کوروس :

هر روز داره زیاد میشه این حسِ ما به هم آره ، وجودت آرامشه واسَم دقیقاً مثِ بادِ بهاره
میدونی تو کارِ خیر جایِ پرسش و استخاره نداره ، آدم باید هر چیزی رو به موقعَش به استفاده درآره
بیا بلرزون تو هم شونه هاتو خُب واسم مثِ مالِ مَناره ، بعدش میدونی که چقدره به هم میاد این ژستِ ما به هم آره
تویِ یه مهمونی هستیم که تنگ و تاریکه مثِ غارِ حَرا ئه ، این آهنگِ من میتونه درونِ تو هر چی حس و حاله در آره

ورس 1 :

عشـ*ـوه نیا دیگه بابا بسه زشته ، منم تشنه ی همون عشق که با یه نگاهش سپردم بِش دِل
این که سعی داری به سمتِ حاشیه نَری ، سوارم نمیشی ماشینِ غریب
چشماتم اشعه پاشیه فریب
میشه با این حقیر باشی یه رَفیق ؟
نه نگی یه وفت نه نگی آخه کلکی ، یه وقت نه نگی تو بهم الَکی
میشه خانومِ خوشگل و نمَکی ، تو که کَمَکی فکر کني و تو روم ببببهِم نه نگی
مردِ رویایی تو میشم آره زود من ، نه نگی برام هست آره سودمند
اگه بشه عشقت بشه مُختَصِ مَن ، چه خوبه فکر کن روش مُنتَظِرَم

کوروس :

هر روز داره زیاد میشه این حسِ ما به هم آره ، وجودت آرامشه واسَم دقیقاً مثِ بادِ بهاره
میدونی تو کارِ خیر جایِ پرسش و استخاره نداره ، آدم باید هر چیزی رو به موقعَش به استفاده درآره
بیا بلرزون تو هم شونه هاتو خُب واسم مثِ مالِ مَناره ، بعدش میدونی که چقدره به هم میاد این ژستِ ما به هم آره
تویِ یه مهمونی هستیم که تنگ و تاریکه مثِ غارِ حَرا ئه ، این آهنگِ من میتونه درونِ تو هر چی حس و حاله در آره

ورس 2 :

جوابِ تو اگه آرَست ، بدو بیا پیشم با رقـ*ـص
این حس تازَست ، بِزن باز دست
با من با نظم ، برقص سادست
بدون حرفای پشت سرم چرته پرته ، دلِ من به دلت چفتِ چفته
پس برقص و بگیر شاباش پاداش ، وقتی عشقت پایَست پا باش باهاش
تو مهمونی پیِ کند و کاوی ، تو جایِ شلوغ و تنگ و تاریک
برای من تو یه هم اتاقی ، میرقصی همواره گرم و داغی
باید بدونی که هر دو یاریم ، برا من تو و تو من رو داری
تو مثِ خورشیدی پرتو داری ، که برام همیشه گرم و داغی

کوروس :

هر روز داره زیاد میشه این حسِ ما به هم آره
میدونی تو کارِ خیر جایِ پرسش و استخاره نداره
بیا بلرزون تو هم شونه هاتو خُب واسم مثِ مالِ مَناره ، بعدش میدونی که چقدره به هم میاد این ژستِ ما به هم آره
تویِ یه مهمونی هستیم که تنگ و تاریکه مثِ غارِ حَرا ئه ، این آهنگِ من میتونه درونِ تو هر چی حس و حاله در آره
ورس 3 :

تو برایِ من هَمیشه هَستی ، نبینَم به روم دریچه بَستی
من برا تو همیشه عاشق هستم ، دلِمو میدزدی تو با چِشم از مَن
نمیخوام بینمون جدایی باشه اصلاً ، هر کی تا تهِ راه باشه هستم
از وقتی که شده این دلِ من وَسوَست ، انگاری که دِلَمَم محکوم شده حَبس اَبَد


 

*SAmirA

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
[h=2]حسام استپس - لیاقت عشق .. آلبوم نفرین من[/h]
اینترو:
آها! گوش بده گوش کن...
اعصاب اضافی که ندارم بابا...
آها! « حسام استپس » ، گوش کن اها...
ای بابا! دیگه چقدر واسه من مغز میمونه که بشینم با تو کل کل کنم...
زندگیم شده کل کل! ای بابا گوش کن...
آها!

کروس:
چرا آخه باید همه نتایج برد من تو عشق و عاشقی تبدیل به باخت شه حالا
چرا هر چی که من بازم میام به سمت تو از رفتار تو دارم میبینم تاقچه بالا

ورس 1:
حرف دلو میگم دیگه // کلی بدی دیدم دیگه
از پیشه تو میرم دیگه // خستم من از این رویه
الان داری میخندی بم // چقد راحت میکـــَــنی دل
تقصیر کار رو میگم کیه // تو که راحت میگردی ول
تو از همه چی پست تری // با کارات شدم بستری
از خاطرات نحسمی // باید چشم به روت بست همین
نگرانی لحظمی // مار تو آستین دستمی
یه مشکلی که وصلمی // پستی تو نیست جا بحث دراین
کم دیدم درد میگم // کندی پرم میگم
درده پرم نی کم // پر گیرم من میرم
چشم من چشم تر // عشق من عشـ*ـوه گر
عشقه به من دشنه کرد // چشمه هم تشنه کرد
دیگه چشمامم خستست بس دیده چشم ما بد // هر چیز حدی داره حتی داره اشتباه حد
ولی الان میگم بهتره بشه عشقمه ما قطع // چونكه به نظرم هست معنی عشق حماقت

کوروس:
چرا آخه باید همه نتایج برد من تو عشق و عاشقی تبدیل به باخت شه حالا
چرا هر چی که من بازم میام به سمت تو از رفتار تو دارم میبینم تاقچه بالا

ورس 2:
فکر نکنی که پایداره // ته دوستی بای بای
حق حق گریه وای ناله // غروری که پایماله
هیچ دلی نیست دیگه پاپنده یار // عاشقا شدن پابنده دار
دوستیا نیستن آینده دار // و حرفای منم باور بدار
انسان خود خواست نباس دل به این آدم زشت بدم // ارزشمندم کسی نیست تو لیاقت عشق من
دل به دریا نزن هستن گروگان گیرا // که دل اسیر میکنن میده دلو دام اين راه
پس نرو راه و مسیری و // که عاقبت اسیری و
نداره هیچ نصیبی و // نمیبینی رسیدی تو
از این عشق و عاشقیا برا پوچی بسیاره // بهتره آدم اونا رو به فراموشی بسپاره
به کسی دل نبند داری حوصله دردسر // که بعده جدایی باشه غصه ترک پسر
دوستی با دخترا که حرفاشون هست با قصه بافی // چرا کنم دیوانم یا دارم یا اعصاب اضافی

کوروس:
چرا آخه باید همه نتایج برد من تو عشق و عاشقی تبدیل به باخت شه حالا
چرا هر چی که من بازم میام به سمت تو از رفتار تو دارم میبینم تاقچه بالا
[h=4]
[/h]
 

*SAmirA

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
[h=2]حسام استپس - بدترین وضعیت .. آلبوم نفرین من[/h]
اینترو:
» استودیو ملودی «
همیشه با خودم فکر میکردم ، بدترین وضعیت چی میتونه باشه
واسه یه آدمی که عاشقه! آره...
حالا میفهمم که بدترین وضعیت چیه!
بدترین وضعیت اینه...
» حسام استپس » ، آره! گوش کن...
این بدترین وضعیتـه ، آها! گوش کن...

کوروس:
خدای من نمیشنوه دعای من انگار // خب کاره من شده با دنیای غم پیکار

ورس 1:
من که این همه دوست داشتم بگو زدی چه گلی به سر من
تو دورانه دوستیمونم که بودیم با هم داشتیم به کل یه سر غم
بدون زیادی دوست داشتم که دیگه میبینی الآن ندارم
داری میبینی از دستت در حال فرارم پس بدون
دیگه عمرا" تو دلم من کسی رو مثل تو جا بدم
میخوام از دستت فرار کنم نمیدونم کجا برم
نشو مزاحمم داری میبینی که دارم میرم مسافرم
خب ظاهرا" من مصادفم با غباره غم ای خدای من

کوروس:
خدای من نمیشنوه دعای من انگار // خب کاره من شده با دنیای غم پیکار

ورس 2:
اون روزی که ترکم کردی خــ ـیانـت کردی // فکر نکردی زنگ میزدی بیا برگردیم
تو حال و هوایی بودم بی حالم کردی // و بدون حتی لیاقتت این آهنگم نی
باید به شنونده ها بدم یه ذره توضیحات // که یه تاره موی منم هست به سر تو زیاد
پسر یک میره بعدش پسر دو میاد // آره پسر کهنه میره و پسر نو میاد
آخه یه ذره تو زیاد همش به سر تو میاد // فکرت پسره و اینا دلت پسر نو میخواد
یه عمر دست به دستایی میدادم که سردن // چقدر احمقم که دل دادم باز به زن من
دلا زنـ*ـا فلزه اونم از آلیاژی قوی // میخوام جدا بشم ازت فقط شاد باشی همین
حالا که هر روز تو دلت یه جور پسر نو میخواد // اصلا" حقته که مشکلات به سر تو میاد

کوروس:
خدای من نمیشنوه دعای من انگار // خب کاره من شده با دنیای غم پیکار

ورس 3:
قرار پسر ها! برنامه فردا // میخوای بات باشم ، آ! بفرما
بگو دوست آدم کدومه؟ // دوست دارم دورغه
روزگارم طلوعه // و تو صدامم غروره
میخوای دلیله غرورمو که به چه صورته // این که دیگه نمیخوامت تونست بچزونتت
رد تلفن تو وسط گفتگوت // حتی بدتر از این که بگم تف به روت
دارم میگم که آفتابی نشی جلو من باز // باید جمع بکنی از زندگیم جلو پلاس
وقتی تو تو زندگیم هستی هلو ولاس // دل تنگه من کش نده حرف برو نلاس
ببین اینا حقیقته رفاقتا خریته // عاشقیا اذیته اینم به تو وصیته
دلتو به کسی نده این بدترین وضعیته // عاشقی به دست عشقش زیره آزار و اذیته

کروس:
خدای من نمیشنوه دعای من انگار // خب کاره من شده با دنیای غم پیکار
 

*SAmirA

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
[h=2]حسام استپس - نیا نزدیکم .. آلبوم نفرین من[/h]
ورس 1:
یه روزی دستی گرم میکرد دستم میگم // حالا که هستی من غصه هامو پس میگم
اون دستات پس ني گرم چون تو دستات دست ديگه ان // اون دستات پستی کرد بهم چون تو دست کــَـس دیگن
دلم من حبس می کرد غم و غصه ات پس نی كم // اون دستاش لمس میکرد دست تو که هرزی کرد
برا تو هم هست شيكست بالا دستتم دست دیگست // یه وقتی هست این کس که باته با کس دیگست
تقصیر از شخص چی هست که اینقدره هست بی کس // من تنم لرزید از دستت که با دست دیگست
دست ها تو دست گیره ان که به هر کس دست میدن // دستاتو دستگیرن بین دستا پس میگم
رك و محرض میگم که واسه من دست نی کم // ولی شد دستگیرم(حاليم شد) که تو دستات دستگیرن( اسير)
داف دور دست نی كم میاد دورم هست می گم(يعيني داف دمه دست و دورم هست) // تو واسم هستی کم ، نیا تو نزدیکم

کوروس:
من همیشه عاشقانه بودم ولی // یه کاری کردی که نمونه تو من گرمی
به زیره دست و پات منو خوردم کردی // و ، بی کفن منو زنده به گورم کردی

ورس 2:
خدمتت عرض میکرم دلم هست زین پس // غصه دار از این پس و از بس ستم دیدست
دلمو بس شکست و یادم نحسیت هست // هستی تو یأسی هست و بهم تو رزلی پست
قلبی هست نبضی هست قصدی منم شکست // فرض ميكرد هست این فصل وصل بر هم این دست
نگران از اینم نباش دیدی دست نی گرم // خب آدم دو دست داره این دست نشد دست دیگر
اونی که بحث میکرد تودر تو این نقص دیدم // اشتباه محض دیدم دوستیو من بات پس میگم
واس وداع هست دير پس چون خيلي وقته نقصي هست // جمجمه مغز شکست از بس فکرت هست بی نظم (يعني دم به دقيقه)
چشم من ترسیدست ، ترسیدست از این وضع // من میگم از این وضع ترسی هست از شکست
بی کسی درد دیدست کلی هم درد دید از // کسی که درسی از تو گرفت و هرزی پس

کوروس:
من همیشه عاشقانه بودم ولی // یه کاری کردی که نمونه تو من گرمی
به زیره دست و پات منو خوردم کردی // و ، بی کفن منو زنده به گورم کردی

ورس 3:
چرا دورغی بگم قلب کن نیست پاره // وقتی که موضوع این آهنگه ما « دیس لاوه
هیچ عشقی مثل عشقه ما نبود و نیست نابه // عشق ما هم مثل گل خار داره و نیست کامل
ای بابا چقدر گفتم ندید یهو دلتون رو به غریبه و // دل دادم من ولی به تو حالا خوردم فریبتو
نمیدونستم اگه بدوزم یه چشم به چشم // میشم وارد دنیایی پر از بکش بکش
وقتی دیدمت یه حسی گفت دلو بدش بهش // بعد از مدتی دیدم رو گوشوارش نوشته اچ H
صبحا وا میکردم به امید و به عشق چشم // چون من اين حالت هارومیگفتم بهش یه عشق
روزی روزگاری این حالتا به چشم عشق // بودن ولی بعدش دیدم مونده یه عشق زشت
وقتی که دیدم دل دادم به تو ولی یه دشنه بهش // فرو کردی استخونام خورد شد قرچ قرچpsh
 

*SAmirA

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
[h=2]حسام استپس - فقط وقت هدر رفت .. آلبوم نفرین من[/h]
ورس 1:
هدر رفت واسه من فقط وقت // آره فقط وقت دادم من تلف رفت
چقدر وقت هدر رفت // که گفتم دوست دارم و تو بارت نرفت حرف
که یادم در هر وقت // میفته هدر وقت
میخورم قصه موقعیتهایی که از چنگ رفت // به پای خاطرات تلخ و شیرین هچل هفت
به پای عشقی که رفته نسوز و نجنگ رفت // اون فقط مختو زده بود چون میزد قشنگ حرف
منم نفرین میدم اون روز که چشمی دیدم که معصومه // بعدا" خودم فهمیدم که عشقی که میگم مثمومه
انگاری یادم رفته بودش رسم زمونه // که آدما باهاتن تو بهار نه فصل خزونت
وقتی که وقتت دوومه تمومه خزونه // وقتی که عشقت نمونه معلومه تمومه
وقتی که حس شبونه درونت نمونه // پس دیگه قصه معلومه نمونه بهونه

کوروس:
وقته دعوا هر چی گفتم نه نه نرو بسه // کاری کردی بام که بشم منم از تو خسته
یادآوری نمیکنم منم از تو لحظه // یا خاطراتی که دیدم علفنو هـ*ـر*زه

ورس 2:
هر چیز ما رو سرد تر کنه // میخوام کاسه صبرم پره
تو سرتم سر درد پره // و یار من بعد سردرگمه
دلیلش اینم ضعف در توئه // عواقبش ضربدر دوئه
» حسام » واست صبر کرد خله // اسممو بزن ضربدر خودت
انقد درد و زجرم برای تو زیاد بود // که واسه درمانش دکتر باس میداد سیاه نور
دوستیت زیان بود و نداشت زیاد سود // اون روزم زیاد دور نیست چشمت بیاد دود
اول بشه خار آدم و بعدم بشه تار // بعدش سگ تر بشه یار با من و در حد یک هار
آره بدتر بشه یار تو شیوه و روش کار // از عذابت آرزومه مرگ بر روش دار
منم هر روش به کار نبردم بدتر بشه یار // انگار منطقه شکار اینجا من هم یه شکار
در آخر از خدا اینو میخوام که پرپر بشه یار // چون من انگار تو آستینم میدم پرورش مار

کوروس:
وقته دعوا هر چی گفتم ن ن نرو بسه // کاری کردی بام که بشم منم از تو خسته
یادآوری نمیکنم منم از تو لحظه // یا خاطراتی که دیدم علف یا هـ*ـر*زه
 

*SAmirA

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
[h=2]حسام استپس - نفرین من .. آلبوم نفرین من[/h]
اینترو:
آها! گوش کن...
آره... گوش کن...

کوروس:
وقتی میگم دوست دارم خیلی گلم // چرا باید ببینم از دستت هی میخورم
دیگه دل به تو نمیدم تا خنگی کنم // تا که مردم بهم نگن که من خیلی خلم
یه روز کسی نبودش که بخوام غیر تو من // کسی نبودش که بخوام براش گریه کنم
ولی با این وضع که میبینم هی به خودم // دارم میگم که باید بزنم قید تورم

ورس 1:
همیشه فکر میکردم که مرام تو داری // اگه داری که تو بهم بگو الان کجایی
با خود فکر میکردم که هوام رو داری // اگه داری که عزیزم بگو الان کجایی
حالا تو قلب خودت نداری برام تو جایی // اگه داری بهم بگو عزیز الان کجایی
وقتی نیستی برا من میمونه هر آن خماری // بذار خمـار نمونم و بگو الان کجایی
بدون با این کارات تنها راهه برام جدایی // پس تو بهم بگو تا بدونم الان کجایی
راهی برام واسه عبور نیست جز همان جدایی // چون من هنوز بی خبرم بگو الان کجایی
تو که بلبل زبونی تو آستین جواب رو داری // چرا بهم نمیگی که آخه الان کجایی
بدون این بار با سکوت تو دادی جواب خدایی // که من با سکوتت حدس میزنم الان کجایی

کوروس:
یه روز کسی نبودش که بخوام غیر تو من // کسی نبودش که بخوام براش گریه کنم
ولی با این وضع که میبینم هی به خودم // دارم میگم که باید بزنم قید تورم
وقتی میگم دوست دارم خیلی گلم // چرا باید ببینم از دستت هی میخورم
دیگه دل به تو نمیدم تا خنگی کنم // تا که مردم بهم نگن که من خیلی خلم

ورس 2:
وقتی گفتم کجایی جوابت به من چه ست // کلی غصه خوردم ولی گفتم که بچه ست
ولی این بار تو به اسمت زدی یه برچسب // حالا وقتشه که به تو نشون بدم شصت
گیری به کارات نبود ، لی لی به لالات نبود // تیریپ ما لاو نبود ، که تو پیچیدی درکـــــ
گیری به کارام هنوز ، میبینیم که یار نبود // اینی که باهام نموند ، یهو دیدی پسرکــــــ
به تو گفته بودم این بار رو من رجکت که کردی // رفتار من دیگه نیست بات به شکل قبلی
این بار ناراحت نمیشم من از زخم زبونت // منم میرم آخه بی وفاییست رسم زمونه
حتی محبتت به من انگار هست پسرونه // چیزی نگفتم از دلمه خب بس که صبوره
آره خوبی ازت ندیدم بود بلکه ضربه // حالا که زهرتو زدی بکن ترکـــــ صحنه

کوروس:
یه روز کسی نبودش که بخوام غیر تو من // کسی نبودش که بخوام براش گریه کنم
ولی با این وضع که میبینم هی به خودم // دارم میگم که باید بزنم قید تورم
وقتی میگم دوست دارم خیلی گلم // چرا باید ببینم از دستت هی میخورم
دیگه دل به تو نمیدم تا خنگی کنم // تا که مردم بهم نگن که من خیلی خلم

ورس 3:
ببین تو دل من دیگه به تو به خدا نی حسی // برو بی من ببینیم که به کجا میرسی
بذار اینو بهت بگم اصلا" شما میدونی // که تو وجود و اخلاق قلب شما نی خوبی
خنجر بهم زدی و قلب من شد پاره ازش // ببین میگفتی دوستم داریات شعاره همش
واسه دیدار تو میکرد دل طفلی من هز // عینه سایه هر جا بری "نفرین من" هست
دل دادم به تو شدم از زندگی هم حبس // با این وجود بگید باید دل به کی بست پس
یه روز اگه واسه کسی پا شدی فوری // بدون از نفرین منه که تو پاشو میخوری
آدم چقدر باید داشته باشه بی چشم و رویی // که حتی وقت رفتن میگه نبود این عشق دورغی
اصلا" همه دخترا خوبن و پسرا بد // آره ماها بدیم شما برید به سلامت.
 
  • Like
Reactions: MILAD_A