متن ترانه های هیفا وهبی

  • شروع کننده موضوع Diba
  • تاریخ شروع
بازدیدها
: 15K -
آخرین بروزرسانی
: -
آخرین ارسال توسط
: Diba

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,950
45,749
1,066
فاکرنی​
بكرة الشوق ينادیک
فردا ، اشتیاق تو را صدا می زند
فاكرني حعتبك والومك واحسبك
فکر کردی که تو را خسته می کنم ، ملامت می کنم ، و با تو حساب و کتاب می کنم
واشوفك معايا وتطلب رضايا
و تو را با خود می بینم که از من در خواست رضایت می کنی
بكره تشوف بعينيك يا حبيبي
فردا به چشم خودت می بینی ، عزیزم
لو فاكر احساسي لعبة فوق لنفسك فوق
اگر فکر می کنی احساسم برای تو یک بازی است و تو بالاتر از این حرفایی
بكره البعد يعدب قلبك ودوب من الشوق
فردا دوری ، دلت را به درد و عذاب می آورد و از شدت اشتیاق خواهی سوخت
ياما حتسهر بعد ليالي وقلبك ايد نار
اینقدر شب ها بیداری می کشی و قلبت در آتش افروخته می شود
حتحس بكل الي جرالي وتجيني محتار
آن موقع حس می کنی ، آنچه که به سر من آمد و حیران زده می آیی
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,950
45,749
1,066
بکرا بفرجیک​
شو بدك مني لاحقني
چی از من میخوای که دنبالم میای ؟
من ميلي لميلي بتسبقني
همیشه هرجا جلوی من ظاهر میشی (من سایه کنارمی)
اذا فكرك هيك تعلقني
اگه فکر میکنی اینطوری آویزون من میشی
طيب خليك ..
باشه ، میزارم به حال خودت (توی این فکر میزارم باشی)
أنا مش متل قبلي عرفتن
من مثل اونایی که قبل از من میشناختی نیستم
بكلمه وحده علقتن
با یک کلمه آویزونشون شدی (مخشونو زدی- باهاشون بودی)
أنا كرمال الي لوعتن
من به خاطر همه ی اونایی که بازیچه ی خودت کردیشون
رح لوع فيك ..
تو رو بازیچه ی خودم میکنم (یا یک معنی نزدیک این)
يا معود تضحك باخبارك
ای کسی که داری میخندی
عالبنات الي عاشو بنارك
به دخترهایی که در آتشی که تو ساختی زندگی کردند
عندي رح يخلص مشوارك
جریان ما بین ما در حال پایان یافتنه
بكره بفرجيك
فردا نشونت میدم (تلافی میکنم)
رح قلك كيف بتشتقلي
بهت خواهم گفت که چطور دلتنگ من بشی
وحتى بنومك بتندهلي
و حتی در رویایت من رو صدا بزنی
بحق الي بكيتن قبلي , بدي بكيك
بخاطر تمام دختر هایی که قبل از من به گریه انداختی ، میخوام گریت بندازم
لو نقطة ضعفي كلامك ،
اگه نقطه ی ضعف من حرف های توست
مش لازم اضعف قدامك
نباید جلوی تو کم بیاورم (ضعف نشان دهم)
بتروح عليي بغرامك لما بقويك
منو عاشق خودت میکنم وقتی تو رو نیرومند میکنم
حتی براسک ما تكبر
پس در سر هم این فکر رو نکن
وتعيش و عليي تكبر لازم بعمرك ما تقدر تعلقني فيك
که بمونی و برای من بزرگ شوی (مهم شوی) حتی در کل زندگیت هم نمیتونی منو مال خودت کنی
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,950
45,749
1,066
ملکه جمال الکون​
حبك نسانى العالم ... و بقولها لكل العالم
عشقت دنیا رو از یادم برد ، و اینو به همه ی دنیا میگم
حضنك بالنسبة لقلب ... أجمل مكان بالعالم
آغـ*ـوش تو برای قلبم ... قشنگترین جا در جهانه
عاشقاك انا بجنون ... عشقاك انا بجنون
دیوانه وار عاشقتم
و معاك حبيبى بكون ... و معاك حبيبى بكون
و با تو خواهم بود ... با تو خواهم بود (ادامه در خط بعد)
ملكة جمال ملكة جمال ملكة جمال العالم ... ملكة جمال الكون
ملكه زيبا ملكه زيبا ملكه زيباي جهان ... ملكه زیبای تمام هستی
أنا عاشقة بكل كيانى ... ياللى مفيش زيك تانى
من با تمام وجود عاشقم ... ای کسی که مانند تو وجود ندارد
دة انا مبغمضش عيونى ... غير و انت مابين أحضانى
من چشمانم را نمیبندم ...مگر موقعی که تو در تو آغوشم باشی
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,950
45,749
1,066
یاما لیالی
ياما ليالي ليالي ليالي ياما رسمته سنين فى خيالي
چه شب هایی ، شب ها و شب ها (گذشتند) و چه سال هایی را در رویای خود ترسیم نکردم
بس الليله خلاص قدامي اللى حلمت انا بيه
اما امشب دیگر تمام شد و روبروی من است آنچه که خوابش را دیدم (بهحقیقت پیوسته)
لو لفيت الكون ده بحاله عمري ما الاقي فى نص جماله
اگر تمام دنیا را میگشتم حتی به اندازه ی نیم زیبایی او را پیدا نمیکردم
اللى العين والروح رايحاله واللى مليش بعديه
آنکس که چشم و وجود برای او رفته و کسی که بعد از او را ندارم
اجمل ليله هى الليله دي يعني كفايه شايفك قصادي
زیاترین شب همین امشب است ، که من تو را جلوی خود میبینم (با چشمانم)
اللى بحبه ايده فى ايديا وعيني فى عينيه
آنکس که او را دوست دارم دستش در دستم است و چشمم در چشمش است
غير عمري كله فى ثوانى خلي حياتي ليها شكل تانى لو حديله عمري وحياتي شوية عليه
همه ی زندگیم را در چند ثانیه تغییر داد و به زندگیم روند تازه ای بخشید و اگر عمرم و زندگیم را به پای او بریزم برای او کم است
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,950
45,749
1,066
انت تانی​
انت تانى مش غيرى خد مكانى
تو کس دیگری هستی ، مگر کس دیگری جای من را نگرفت!
مش بعتنى وفى ثوانى
مگه من را در چند ثانیه نفروختی ؟
طب ليه دلوقتى رجعتلى
پس چرا الان نزد من برگشتی ؟
ده اللى باقي وهو ده كمان اللى ناقص
فقط این مانده و همین را کم داشتیم
مش كان موضوع وخالص
این داستانی نبود و تمام
كان حد قالك حنلى
کسی به تو گفت برای من دلسوزی کن
لاء عندك خاليك ده لو قلبى حيلى فى عنيك
نه ، همون جا بمان ، حتی اگه دل من در چشمانت جای گرفت
لا يمكن تانى نرجع تانى ليك
امکان ندارد که دوباره با هم برگردیم
يعنى خلاص متلزمناش
یعنی تمام ، دیگه گیر نده
كان حلم وببني قضيتلى عليه وجيبت وطيه
رویایی بود و داشتم آن را می ساختم و تو ان را از بین بردی
ومستنينى اقولك ايه يلا يا سيدى متدوشناش
منتظری چی به تو بگویم ای آقا سرمون را درد نیار
ايه اللى جابك وبتشكى من عذابك
چی باعث شده تو بیایی و از عذابت حرف بزنی و شکوه کنی
انا مش فاضيه لجانابك ده كتير فى هواك عذبتنى
من برای تو بیکار نیستم مرا در عشقت زیاد عذاب دادی
خد نصيبك جرحك على ايد حبيبك
برو قسمتت را ببر ، زخمت بر دست معشـ*ـوقه ات هست
انا مضطره انى اسيبك زى انت زمان مسيبتنى
من مجبورم تو را ترک کنم همانطور که یک روز تو را من ترک کردی
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,950
45,749
1,066
۸۰ملیون احساس
طول عمری بحبک وانا ساکته واهو جانی لوقت
همیشه دوستت دارم، اما من ساکتم، اما حالا وقت رسیده است
إلی أقلک انی بحبک أوی أوی أوی دلوقت
که حالا بگویم دوستت دارم، بسیار بسیار زیاد
معلش أنا کدا على طول بحب وابقى مکسوفة أقول
درست است، من همیشه عاشقم و خجالت می کشم که بگویم
أصلی لما بحب بحب بس لما بقول بقول
در واقع وقتی عاشقم، واقعا عاشقم و وقتی می گویی، واقعا می گویم
وبحبک قلها قلبی قلک قدام الناس
و قلب من در برابر مردم می گوید دوستت دارم
بحبک قلها قلبی ب۸۰ملیون إحساس
دوستت دارم را قلبم با 80 میلیون احساس گفت
وبقولهالک ومش مجاملة وکل جملة طالعة من إخلاص بجد
و می گویم و تعارف نمی کنم و هر جمله ای واقعا با اخلاص گفته شده
ده انتی حلوة فی کل حاجة ومش محتاجة یا مصر أبداً رأی حد
در واقع تو در هر چیز زیبا هستی، و به فکر کسی نیاز نداری ای مصر
فیکی طعم ومعنى وروح وبابک على طول مفتوح
در تو طعم و معنا و وجود است و درهای تو همیشه باز است
ولی بیفرحلک یجی ولمیفرحش یروح
و هر که می خواهد برای تو شاد باشد می تواند بیاید و هر که نمی خواهد می تواند برود
----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,950
45,749
1,066
تیگی ازای
البوم : بدی اعیش
تيجي ازاي مصدئكش أنته فاكرني معرفكشي
چگونه آمدي ؟ باور نمي كنم ! فكر مي كني من تو را نمي شناسم ؟
دنته حبيبيوانته حياتي .... دنته حبيبي وأنته حياتي وما بتكدب ..... وما بتكدب مكدبكش
اين تويي كه عشق مني و تويي كه زندگي مني ....... اين تويي كه عشق مني و تويي كه زندگي مني .... و دروغ هم نمي گويم ..... و اگر هم دروغ مي گويي ... من تو را دروغگو نخواهم كرد
هيا كلمة وأسمعها مني اوعى تسيبني وتبعد عني
اين كلمه را خوب است كه از من گوش كني ... توجه كن ( حواست باشد ) كه مرا رها كني و از من دور شوي
أعمل قد ما تعمل فيا وعمل قد ما تعمل فيا حتى لوحتسيب ما سيبكشي أه متسيب ما سيبكشي
هر بلايي كه بر سر من بياوري و هر بلايي كه بر سر من بياوري و اگر حتي مرا رها كني ... من تورا رها نمي كنم آه تو رها ميكني من تو را رها نمي كنم
دلي مصبر قلبي عليك طيبة قلبك سحر عنيك
همين است كه قلب مرا تا كنون به صبر براي تو واداشته .... ( اين ) پاكي قلب تو و جادوي چشم توست
حتى لو تشتاق وتداري حتى لو تشتاق وتداري
حتي اگر هم اشتياق و مدارا كني ... حتي اگر هم اشتياق و مدارا كني ....
أزعل منك لا مأدرشي ....... لأه مأدرشي
از تو قهر مي كنم، نه نمي توانم ... نه نمي توانم قهر كنم
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,950
45,749
1,066
یلا مع بعض
همه بیاین

یلا مع بعض یلا
بیاین، همه بیاین

أحباب صحاب قرایب وشلة
عاشقا، دوستا، اقوام و فامیلا

نخلی بکرة أجمل وأحلی
سعی کنین فردایی بهتر و زیباتر بسازین

حلوة الحیاة زی العسل والسکر
زندگی درست مثل عسل و شکر زیبا و شیرینه

یلا مع بعض کلو
بیاین، همه با هم بیاین

واللی یعاندنا قلبه یدلو
هر کی هم که با این تغییر مخالفه دلش هدایتش کنه

من غیر ما حد خالص یقولو
بدون اینکه واقعا کسی چیزی بهش بگه

هیحسها لو کان صحیح بیفکر
اگه واقعا فکر کنه خودش حس میکنه

الدنیا دی تریک دیب جمیلة أوی
دنیا خیلی بزرگ و زیباست

أوعی تزعل تتخبط .. وتخسر
ناراحت نباش، شاکی هم نشو، میبازی

اضحک ارقص انبسط
بخند، برقص، شاد باش

وحب الناس
و مردمو دوست داشته باش

دور علی نکته وهزر
به یه موضوع شاد فکر کن و شاد باش

بینا تعالوا یلا بینا
بیاین، همتون، بیاین

نتفق ان احنا لبعضینا
قبول کنین که همه برای هم باشیم

واللی مش عاجبه یهوینا .. ویروح بعید
هر کسی هم که اینو نمیخواد بره، فقط بره

ده فی حق نفسه قصر
اون در حق خودش بدی کرد

لو بتعرف تغنی
اگه خوندن بلدین

غنی وعلی صوتک تملی
بخونین و صداتونو بلند کنین

بلاش تقول حصلی وحصلی
انقدر نگین این اتفاق برای من افتاده

بکره اکید یتصلح اللی اتکسر
هر اتفاق بدی هم که افتاده فردا درست میشه
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,950
45,749
1,066
بهرب من عینیک
میخوام از چشمات فرار کنم

کل لیله لما تبص لیا بهرب من عینیک
هر شب وقتی توی چشمام نگاه میکنی میخوام از چشمات فرار کنم

خایفة شوقی یبان علیا ویقربنی لیک
میترسم بتونی عشقمو توی چشمام ببینی و این منو به تو نزدیک کنه

نفسی انسى انی بحبک قولی اعمل ایه
دوست دارم فراموش کنم که عاشقتم، بگو چکار باید بکنم؟

حاسة روحی جوا منی بتدور علیه
احساس میکنم که روح و جونم به دنبال تو میگرده

قلبی لو فیه صوت یقولک عاللی انا حاسة بیه
اگه قلبم صدایی داشت از به تو میگفت که چه حسی دارم

انت یلی عشت عمری وانا ادور علیک
تو همونی که من همه عمرم به دنبالش بودم

مش بحبک حب عادی دا انا مجنونة بیک
عشق من به تو عادی نیست، من دیوونه توام

وانت جنبی حاسة قلبی بیتکلم معاک
وقتی کنارت هستم حس میکنم قلبم داره با تو حرف میزنه

فرحة الدنیا فی عینی حبیبی بلقاک
بزرگترین شادی برای من اینه که تو رو روبروی خودم ببینم

لو هعیش العمر جنبک اعیش مرتین
اگه کنار تو زندگی کنم مثل اینه که تو بار زندگی کردم

نفسی انام واصحى فی حضنک واتنفس هواک
میخوام که تو آغـ*ـوش تو بخوابم و بیدار بشم و نفس بکشم
 

Diba

دستیار مدیریت
عضو کادر مدیریت
دستیار مدیریت
15/4/15
84,950
45,749
1,066
لما الشمس
وقتی خورشید

لما الشمس تغیب
وقتی خورشید غروب می کنه

لما الشمس تروح تیجى بداالها نجوم
وقتی خورشید غروب می کنه، ستاره ها جای اونو میگیرن

یبقى الوقت ده ایه یبقى ده وقت النوم
ساعت چنده؟ این یعنی که الان وقت خوابه

نامى یا عصفورة نام یا عصفورة
بخواب گنجشک کوچولو، بخواب گنجشک کوچولو

یلا بینا یلا نطفى النور
بیا، بیا، بیا و چراغ را خاموش کن

ونامى یا عصفورة نام یا عصفورة
بخواب گنجشک کوچولو، بخواب گنجشک کوچولو

بعد مخلاص محکیناهنروح للاحلام
و وقتی داستانمان را تمام کردیم به رویاهایمان می رویم

منفتحش عشان اللى حکاها ینام
و در را بازش نمی کنیم، پس کسی که اونو خونده، می تونه بخوابه

-------------------------------------------------------------------