Drag to reposition cover
نمایش ها
: 194 -
آخرین بروزرسانی
: -
آخرین ارسال توسط
: spirit᷍ warrior༆

spirit᷍ warrior༆

مدرس آزمایشی زبان
عضو انجمن
7/10/18
1,948
45,065
816
« به نام خدا»
نام کتاب:
erste Schritte (اولین قدم)
نام مدرس: spirit᷍ warrior༆
ناظر محترم: @shaghiw.79


درود بر تمام عزیزان
در اینجا میخوایم آموزش زبان آلمانی رو پله به پله شروع کنیم. در واقع این کتاب پیش زمینه ای خواهد بود برای تدریس کتاب MENSCHEN
از نکات ساده و تلفظ ها شروع میشه تا هر جا که برسیم. زبان آلمانی مقطع های زبانی ای داره مثل:
A1، A2، B1، B2
که هرکدوم تقسیم میشن به دو level.
مثلا مقطع A1‌‌رو اگر بخواید در ایران بخونید و کامل یادش بگیرید دوتا کتاب منشنA1.1 و A1. 2 رو باید بخونید
و مقاطعC1و C2که سطوح خیلی خیلی حرفه ای هستند و به جز دکتر مهندس ها و یه سری افراد خاصی فقط تا مدرک C2 رو میخونن..
مقاطعAراحت اند و قابل یادگیری اند.

امیدوارم مطالب مفید واقع بشه و بتونید استفاده کنید
:aiwan_lggight_blum:
 
آخرین ویرایش:

spirit᷍ warrior༆

مدرس آزمایشی زبان
عضو انجمن
7/10/18
1,948
45,065
816
به امید خدا پست اولمونو شروع میکنیم
حروف زبان آلمانی مثل انگلیسی است با این تفاوت که تلفظشان فرق میکند و چند حرف دیگر نیز دارند.. با تلفظ حروفی که با شکل نوشتاری آنها آشنا هستیم شروع میکنیم. و بعد از آن به چهار کلمه ای میپردازیم که کمی نا آشنا هستند و مثالهایی نیز خواهیم زد:
A آ
Bبِ
Cتْسه..
توجه کنید که سه خوانده نمیشود.. بلکه قبل از س.. یک ت ساکن قرار دارد که با قرار گیری زبان بین دندانها تلفظ میشود
D دِ
Eاِ
Fاف
G گِه
Hها
I ای
j یوچ(یا بعضی اوقات یوک هم خوانده می شود)
K کا
L اِل
M اِم
Nاِن
O اُ
Pپِ
Qکو
Rاِر
Sاس
Tتِه
Uاو
Vفاو
Wوِ
Xاِکس
Yاِپسیلون
Z تْ زِت
توجه داشته باشید که تْ اول حرفZ مثل همان کلمهC تلفظ میشود
و چهار کلمه جدیدی که ممکنه براتون نا آشنا باشه :
Ä آ اوملاوْت
Ö اُ اوملاوت
Üاو اوملاوت
ß اِسشارف. که معادلss است.
Ä، öوÜ در کلمه یا جمله به صورت کشیده و غلیظ تلفظ میشوند.
اسامی این چهار تا با تلفظشان فرق میکند مثلا در کلمه öffnet. ما نمیخوانیم اُ اوملاوت فْنِت.
میخوانیم: اُفنِت.
اما اُ را کشیده تر تلفظ میکنیم
پ ن:پیشنهاد میکنم برای یادگیری و فهم تلفظ ها و کلمات از همین ابتدای کار برنامه های:
Wörterbuch همان دیکشنری زبان آلمانی
verben برای افعال
و conversation translator را دانلود کنید تا بهتر متوجه شوید
برنامه سوم به هر زبانی بخواید براتون ترجمه میکنه. شما باید یکی از زبانها رو آلمانی و زبان دیگر رو فارسی انتخاب کنید.
توجه کنید که همه چیزهایی که این برنامه میگه درست نیست و ممکنه یک کلمه معنیش چیز دیگه ای بشه و اون به شما چیز دیگه ای بگه.. اما راهنمای خوبی میتونه باشه
 

spirit᷍ warrior༆

مدرس آزمایشی زبان
عضو انجمن
7/10/18
1,948
45,065
816
سلام به دوستان عزیزم. روز بخیر
خب امروز میخوایم چند تا مثال حل کنیم و اگر ان شا الله تونستیم اعداد یک تا ده رو شروع بکنیم
خب من با هر حرفی یک مثال میزنم و تلفظشم جلوش مینویسم
A آ Apfel آپفِل.. سیب
Bبِ Banane بانانِه.. موز
Cتْسه.. CD تْسِه دِ....سی دی
D دِ Der.. دِر.. ضمیر مذکر
Eاِ Elf اِلف... یازده
Fاف Freund فِخُیند،یا فِرویند.... دوست
G گِه glass... گلاس... شیشه
Hها yhand.. هِندی... موبایل
I ای im... ایم.. در(در درون.. نه به معنای درب اتاق)
j یوچ jung... یونگ... جواو
K کا kurz کورتْزْت... کوتاه
L اِل lustig.. لوستیش،لوستیگ.. جالب
M اِم Mutter.. موتا،موتِر.. مادر(ر نباید خیلی واضح تلفظ شود)
Nاِن nach.. ناخ.... بعد از
O اُ obst.. اُبست... سبزیجان
Pپِ Pferd.. پْفِرد... اسب.. دراینجا پ هم خیلی باید یواش تلفظ شود و بلافاصله fتلفظ شود
Qکو Quelle.. کواِلِه.. منبع
Rاِر richtig... خیشتیگ،ریشتیگ..درست! صحیح
Sاس suden.. زودِن.. جنوب
Tتِه turkey.. تورکای... ترکیه
Uاو Ukraine.. اوکخاین.. اوکراین
Vفاو.. viel.. فیل.. خیلی زیاد
Wوِ wagon... واگِن.... ارابه
Xاِکس xenon... زِنون.. گاز زنون
Yاِپسیلون yard... یارد.. حیاط
Z تْ زِت Zeit.. تْزایت.... زمان
Ärztin.. Ä... .. اِرتْزتین.. دکتر ها(مونث)
Österreich..ö... اُستِخایش.... اتریش
..müde.. Ü. .موودِه...خسته
Straße.. ß.... اِشتراسه.... خیابان


اینها فعلا مثال ها و مفاهیم پایه ان برای شروع
در ادامه بیشتر با تلفظ ها و ترکیب ها بیشتر آشنا میشیم.

و بریم سراغ اعداد یک تا ده

1 eins... آینس.
2 zwei تْسوای.
3 drei... دِرای،دخای.
4 vier فییِر.
5 fünf.. فونف.
6 sechs.. زِکس
7 sieben.. زیبن
8 acht.. آخت
9 neun... نوُین
10 zehn... تْزِهن
11 elf... اِلف
12 zwölf.. تْزوُلف
13 dreizehn ... دِرای تْزِهن
14 vierzehn فییِر تْزِهن
15 fünfzehn فونف تْزِهن
16 Sechzehn.. زِش تْزِهن
17 siebzehn.. زیب تْزِهن
18 achtzehn... آخت تْزِهن
19 neunzehn.. نوین تْزِهن

20 zwanzig. تْزوان زش
اعداد یک تا بیست یادگیری شون بسیار آسونه ولی از عدد بیست به بعد کمی مشکل میشه.. چون در واقع شما به جای اینکه بگید بیست و یک،در واقع میگید یک و بیست.
برای همین اعداد بیست به بعد چون کمی سخت میشن میمونه برای پست های بعدی که بیشتر با زبان آلمانی آشنا شدیم
 
آخرین ویرایش:

spirit᷍ warrior༆

مدرس آزمایشی زبان
عضو انجمن
7/10/18
1,948
45,065
816
خب تا اینجا با تلفظ حروف اصلی الفبای آلمانی آشنا شدیم و مثال هم براش زدیم. حالا میخوایم بریم سراغ ترکیبات (Kombination) و تلفظشون.
Kombination :کُمبیناتسیون(ترکیبات)
Ei : وقتی که eوi پشت سر هم بیایند صدای آی میدهند
eins:(آینس) .. یک
Ie: ایی.
telefonieren: (تلفونیِرِن).. تلفن زدن
Au: آو..
laut:(لاوت،لاوچ) بلند
Eu:اُی.
leute:(لُیتِ) مردم.
sch:ش
schade:(شادِ) افسوس
Ch:ش(به صورت نوک زبانی تلفظ میشود)
ich:(ایش) من
tion:تیون
nation:(ناتیون) کشور
sp:شْپ
Spaß:(شْپْاس) خوشگذراندن.
st: شْت
stern: (شْتِرن)ستاره

هرگاه قبل از ch، کلمه های a، o، uبیایند، صدای خ ایجاد میشود.
acht:آخت... هشت
koch:کُخ.. سر آشپز مرد
buch:بوخ..کتاب

هرگاه بعد از s حرف صدادار بیاید sصدای ز میدهد.
reise:(رایزه) سفر

خب حالا که بیشتر نکات پایه رو گفتیم میخوایم یک مکالمه کوتاه و ساده داشته باشیم که خیلی هم پرکاربرده. توجه کنید که ابن مکالمه مودبانه است یعنی با اینکه مخاطبمون یه نفره اما ما افعالمونو جمع میبیندیم و ازش میپرسیم.:شما چطورید؟
هر سری آخر هر پست هم بعد از چیزایی که گفتم ده تا از عدد هارو یاد میدم.
_hallo.
(هالُو.) سلام
_hallo. mein name ist saba. und wie heißen sie?
(هالُو. ماین نامه ایست صبا. اوند وی هایسن زی؟)
سلام. اسم من صباست و اسم شما چیه؟
_Ich heiße anna. Ich bin anna collela.
(ایش هایسه آنا. ایش بین آنا کولِلا)
اسم من آنا است. من آنا کو للا هستم.
این هم یک معرفی ساده.
و حالا میریم سراغ اعداد. سری قبل تا بیست گفتیم. این سری از بیست تا سی رو میگیم. منتها ممکنه اولش کمی گیج بشید چون ما قراره به جای اینکه بگیم بیست و یک میخوایم بگیم یک و بیست.. اما آسونه.
zwanzig تْزوان زِش
21 ein und zwanzig
22 zwei und zwanzig
23 drei und zwanzig
24 vier und zwanzig
25 fünf und zwanzig
26 sechs und zwanzig
27 sieben und zwanzig
28 acht und zwanzig

29 neun und zwanzig
 
آخرین ویرایش:

spirit᷍ warrior༆

مدرس آزمایشی زبان
عضو انجمن
7/10/18
1,948
45,065
816
سلام به همگی
خب امروز میخوایم در مورد بحث شیرین و جذاب مذکر و مونث صحبت کنیم. ینی اصن اینقدررر جذابه که نگو. مث عربی. خودتونم که درجریانید که عربی رو.. بعله.
اولش از اعضای خانواده شروع میکنیم که آسونتر هستن.
mein یعنی مال من و هرچیزی که میخوایم به من نسبتش بدم رو میگم ماین.
حالا این mein اگر اون چیزی که به خودم نسبتش میدم جنسیتش مذکر باشه همون ماین میمونه.
مثل mein vater (ماین فاتر) پدر من.
ولی اگر راجع به چیزی صحبت بکنیم که جنسیتش مونث باشه یه e به آخرش اضافه میشه و mein تبدیل میشه به meine
میخوایم راجع به اعضای خانواده صحبت کنیم.
mann شوهر(مان)
vater پدر(فاتا)
bruder برادر(بوخودا)
sohn پسر(زُن)
اگر ماین قبل از این کلمات بیاد مثل مثالی که بالا زده شد هیچ تغییری نمیکنه
frau زن(فراو)
mutterمادر(موتا)
Schwester خواهر (شْوِستا)
Tochter دختر(تُختا)


در اینجا mein به meine تبدیل میشود.
مثال:
مادرِ من.... meine Mutter
حالا شما اینا رو بگید:
پدر من.......
پسر من......
دختر من.......
زن من.....
بیشتر چیزهای آلمانی جنسیت بندی شدن و برای اینکه از هم تشخیص داده بشن براشون آرتیکل گذاشتن که ان شاء الله در پست های بعدی بهشون خواهیم رسید.
ساده ترین مثال برای یادگیری مذکر و مونث همینه. و اینکه برای صبح بخیر و شب بخیر هم مذکر و مونث هست.
Guten Morgen گوتِن مُورگِن.... صبح بخیر
Guten Tag..گوتن تاگ... روز بخیر
Guten Abend.. گوتن آبِند... عصر بخیر
Gute Nacht گوته ناخت... شب بخیر
سه تای اول مذکر هستند اما آخری چون مونثه به جای Guten شده Gute.


و اعداد سی تا چهل. یه سری هاشونو خودتون فکر کنید ببینید به نظرتون چی میشن
30 Dreißig دِخای سیش
31 ein und dreißig
32 zwei und dreißig
33.......
34......
35 fünf und dreißig
36......
37.......
38 acht und dreißig
39 neun und dreißig


سوالی داشتید بنده در خدمتم:)
موفق باشید.

 
آخرین ویرایش:

spirit᷍ warrior༆

مدرس آزمایشی زبان
عضو انجمن
7/10/18
1,948
45,065
816
سلام دوستان عزیز امیدوارم حال همگی خوب باشه
بابت تاخیر عذر میخوام خب خودتونم میدونید این یک ماه امتحانات و....
خب بازم با مبحث شیرین زبان آلمانی درخدمتتونیم
امروز میخوام ضمایر فاعلی رو بهتون بگم.. مثل من، تو، او و....
Ich :من
Du :تو
Er, sie, es:او
wir:ما
ihr:شما(مخاطب چند نفر است)
Sie/ sieشما(رسمی) /آنها
خب اینجا یه چیزی شاید عجیب به نظر برسه و اون اینه که چرا برای ضمیر «او» من سه تا کلمه گفتم.
Er برای مذکر به کار میره
sie برای مونث
es برای خنثی
مثلا :
er ist max
او مکس است..
به کلمه ist که به معنای «است» به کار رفته دقت کنید...
این کلمه در واقع یکی از افعال بی قاعده و آسون زبان آلمانیه که کلی باهاش سر و کار دارید پس بهتره که همین اول یادش بگیرید و تمام!
فعل بی قاعده Sie به معنای بودن در قرار گیری کنار هرکدوم از ضمایر فاعلی تغییر میکنه و به این اشکال در میاد.


Ich bin... : من هستم.....
Du bist..... : .....تو هستی
Er/Sie/es ist...... : او(مذکر/مونث/خنثی) هست......
Wir sind.... :ما هستیم....
ihr seid ...... : شما هستید..... (مخاطب چند نفر)
Sie/sie sind...... :شما(رسمی) /آنها هستند....
مثال:
Ich bin saba
من صبا هستم.
Er ist mein Bruder
او برادر من است.


حالا شما سعی کنید این جملات رو بسازید :
مادر من اکرم است.....
او (مونث) سارا است..


و در انتها اعداد چهل تا پنجاه. سعی کنید خودتون حدس بزنید بعضی از اعداد رو
40: vierzig
41: ein und vierzig
42: zwei und vierzig
43:............
44:vier und vierzig
45: fünf und vierzig
46:.......
47:sieben und vierzig.
48: acht und vierzig
49: neun und vierzig
(توجه کنید که کلمه vierzig به صورت «فی یِر زیش» خوانده می شود)

موفق باشید.. تا پست بعدی بدرود.
 

spirit᷍ warrior༆

مدرس آزمایشی زبان
عضو انجمن
7/10/18
1,948
45,065
816
Hallo. Ich bin saba
(هالوُ. ایش بین صبا:سلام من صبا هستم.)
mein Bruder ist amir
(ماین بوخودا ایست امیر:برادر من امیر است.)
er ist 9 Jahre alt
(اِر ایست نوین یاخه آلت:او نه ساله است)
این نمونه چند جمله ساده هست که نکاتش در درس های پیش گفته شده. مثل mein که میدونید برای چیزهای مذکری که متعلق به من هست.
تا اینجا فهمیدیم که er برای او مذکر، sieبرای او مونث، و es برای او خنثی به کار میره.
این ضمایر برای اشاره به کار میبرن.. اما در حالت کلی برای اشیایی مثل کتاب و کیف و این چیزها دیگه این ضمیر ها به کار نمیرن.
نوع دیگری از ضمایر هستند که به تعیین جنسیت اشیا و کلا همه چیز به کار میرن
Der برای مذکر
Die برای مونث
Dasبرای خنثی
مثلا برای اینکه بگیم آن کتاب.
این اشتباهه:es buch
چون ترجمه میشه او کتاب
اما ما میگیم Das Buch یعنی آن کتاب
کتاب چون خنثی هست ضمیر das براش به کار میره
Der،Die،Das علاوه بر ضمیر وسایل و اشیا، موقع اشاره به یک چیزی که ما در موردش صحبت میکنیم و به یک چیز خاص اشاره داریم هم به کار میره
مثلا توی همین مثل کتاب..ضمیر خود کتاب dasهست.. چون کتاب خنثی هست.
یعنیDas buch
به این مثال هم توجه کنید.
Ich habe das Buch
من آن کتاب را دارم. اینجا اشاره و منظور ما به یک کتاب خاصیه که مثلا داریم در موردش صحبت میکنیم.
خب حالا حتما براتون سوال پیش میاد که از کجا بفهمیم که جنسیت هر چیز چیه که براش ضمیر های مناسب رو به کار ببریم؟
این رو دیگه باید خودتون تکرار و تمرین کنید. قانون خلصی وجود نداره برای مشخص کردن جنسیت ها
مثلا کامپیوتر:
Der computer
یعنی مذکره پس ضمیر der اومده.
در صورتی که کیف مونثه و میگیم
die Tasche
و کتاب هم جنسیت خاصی نداره پس ضمیرش Dasهست
این ها رو دیگه باید خودتون یخونید تا متوجه بشید.


50:fünfzig
51:in und fünfzig
52: zwei und fünfzig
53:......
54:......
55:fünf und fünfzig
56:...sechs und fünfzig
57:.....
58:......
59: neun und fünfzig

نکته :دوستان عزیز ممکنه کمی براتون سخت به نظر بیاد، همه مون از همون بچگی با انگلیسی دست و پا شکسته آشنایی داشتیم اما کسی آلمانی صحبت نمیکرد برای همینم الان یادگیریش سخته. اما هیچ ایرادی نداره منم واقعا هنوز که هنوزه توی این مبحث ها گیج بازی در میارم.. فقط با تمین و تکرار میشه مسلط شد

تا پست بعدی بدرود
 

spirit᷍ warrior༆

مدرس آزمایشی زبان
عضو انجمن
7/10/18
1,948
45,065
816
Hallo Frau Bauer
Guten Morgen Frau Schmitt
Das ist meine Tochter Jana. Sie ist 5 Jahre alt.
Jana:und das ist mein teddy. er heißt max und ist 2 Jahre alt.

این یکی از مکالمات کتاب بود و حالا که یک سری چیزها رو باهم یاد گرفتیم دیدید که چقدر راحته.
در ادامه نکات کلیدی رو به صورت عکس براتون ضمیمه میکنم.


*begrüßung:سلام و احوال پرسی
*Abschied :خداحافظی
*tschüss:(چووس) بای
*auf Wiedersehen :به امید دیدار دوباره
*fragen:سوالات
*antworten:جوابها
اعداد بیست تا صد روندشون مثل ترتیب های بالاست.. فقط هی دهگانشون عوض میشه.. بنابر این با کمی دقت میتونید خودتون متوجه بشید




پایان درس اول...
 

spirit᷍ warrior༆

مدرس آزمایشی زبان
عضو انجمن
7/10/18
1,948
45,065
816
درس دوم
با درس دوم زبان آلمانی در خدمتتون هستیم
عنوان این درس هست:
wo wohnen sie?
شما کجا زندگی میکنید؟ (شهر)
? woher kommen sie
شما از کجا می آیید یا همان شما اهل کجا هستید(کشور)


اینجا ما با دو مکان شهر (Stadt) و کشور(Land) سر و کار داریم.
به این مکالمه توجه کنید

+hallo. ich bin andrea müller
سلام. من آندریا مولر هستم
_hallo. ich heiße luisa Fernandez
سلام. اسم من لوییسا فرناندز هست.
+ah, kommen sie aus Spanien?
آیا شما از اسپانیا می آیید؟
_nein, aus Argentinien
نه از آرژانتین
+und wohnen sie hier in Hamburg?
و آیا در هامبورگ زندگی میکنید؟
_Ja, und sie? wohnen sie auch in Hamburg?
بله و شما ؟آیا شما هم در هامبورگ زندگی میکنید؟
+Nein, ich wohne in Berlin
نه من در برلین زندگی میکنم.

همونطور که دیدید در جواب wo wohnen sie عبارت ich wohne in.... به کار بـرده شده.
همونطور که در جواب woher kommen sie جمله ich komme.... به کار بـرده میشه.
صرف فعل kommen به این صورت هست:
 
آخرین ویرایش:

spirit᷍ warrior༆

مدرس آزمایشی زبان
عضو انجمن
7/10/18
1,948
45,065
816
سلام و صبح بخیر خدمت تمامی عزیزان
با ادامه درس دوم زبان فوق شیرین آلمانی در خدمتتون هستیم :aiwan_light_bdslum:.

خب همونطور که گفته شد محوریت درس دوم روی مکان و شهر و کشوره
و با کلمات پرسشی wo برای پرسیدن شهر و woher برای پرسیدن کشور به کار میره.
حالا وقتی از ما میپرسن شما از کدام کشور اومدید و میگن woher kommen sie?
ما باید در جواب چی بگیم؟

عرضم به حضورتون که ما میگیم:
ich komme aus dem Iran
ینی من از ایران اومدم یا همون به بیان ساده تر من اهل ایران هستم.
ولی مثلا اگه از یک چینی این سوال رو بپرسند اینجوری جواب میده

ich komme aus china
_عههههه صبا اشتباه گفتی که.. پس اون demچی میشه؟
این سوالیه که حتما براتون پیش میاد
اینجا میرسیم به همون قضیه مونث و مذکر و خنثی +مبحث دیگری به نام Dativ
خوشبختانه یا متاسفانه حتی برای کشور ها هم جنسیت تعیین کردن این آلمانی ها.
اونهایی که aus میاد و بلافاصله اسم کشور میاد توی گروه خنثی ها قرار میگیرند مثل همون چين

برخی از اسامی کشور های خنثی:
Deutschland (آلمان)
Brasilien
china
England
Griechenland (یونان)
Österreich
polen
Russland
Vietnam

کشور هایی که مونث اند باderمیان
_عهههههه صبا تو که گفتی derمال مذکر هاست.. چجوری الان شده مال مونث ها
آهااان اینجا میرسیم به مبحث داتیو
در جواب سوال از کجا؟ فعل همیشه به صورت داتیو میاد
چرا؟ نمیدونم واقعا دلیلشو منم به استادم گفتم گفت نمیدونم دیگه قانون زبانشونه
ضمیر die مونث در حالت داتیو تبدیل میشه به der
ضمیر der مذکر تبدیل میشه به dem
و ضمیر خنثی das هم تبدیل میشه به dem

اینجا که دو تا dem داریم پس چرا برای اون کشورهایی که خنثی بودن demبه کار نبردیم؟
چون گیج میشیم و نمیفهمیم این dem مال خنثی اس یا مذکر دیگه آلمانی هاهم فقط demرو برای یکی به کار بردن.
برخی اسامی کشور های مونث
aus der :
Schweiz
Türkei(ترکیه)
Ukraine

و دسته ی سوم که با aus dem به کار میرن و همونطور که گفته شد der مذکر در حالت داتیو تبدیل به dem شده.
aus dem :
Iran
Irak
Sudan


Aussagen :جملات خبری
martin wohnt in Frankfurt

ali kommt aus der Türkei
andrea hat zwei kinder



پایان درس دوم
 
آخرین ویرایش: