قیافه ی شما چه شکلیه؟

blackshadow0056

کاربر نگاه
عضو انجمن
5/8/19
22
470
161
علنا ب ما بهنمیای مظلوم توهین شد ولی چون یه بامزه چسبوندن کنارش کسی چیزی نگفت:/
زشت ولی بامزه رو بارسم شکل واسم توضیح بدین :aiwan_light_sddsdblum:
خب یعنی از فرط زشت بودن دیگه نزدیک ب بامزگی
#شوخی ب دل نگیرین