❤️چادرانه ❤️

کوکیッ

مدیر تالار سرگرمی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
دلبری هایت دلم را برد تا دلبر شوی
چادرت باعث شده امروز زیبا تر شوی!

در نقاب اخم هایت خنده پنهان کرده ای
می شود با این هنر یک روز بازیگر شوی

خاک من از جنس بت های زمان جاهلیست
تو غرورم را شکستی تا که پیغمبر شوی

از پسر آدم چه خیری دیده جزخیره سری
قسمتت شد مثل مریم باشی و دختر شوی

”قدر زر زر گر شناسد قدر گوهر گوهری”
قدر چشمت را بدان شاید تو هم زرگر شوی

دوری از تو مشکل لاین حل این روز هاست
تو بیا تا راه حل مصرع آخر شوی