❤️چادرانه ❤️

نمایش ها
: 1K -
آخرین بروزرسانی
: -
آخرین ارسال توسط
: M00ngirl

*My.moon.99*

کاربر فعال
11/10/18
1,848
9,037
606
زیر آسمون خدا
#کمینه
»
#آتش_به_اختیار یعنی
زنان جامعه ی ما
چادرهایشان را نه معمولی
بلکه زینبی سر میکنند
و نمی گذارند دین حسینی قربانی شود!
تو بگو
در خانواده، در فامیل، در محله، در استان یا در کشور
»
چادرانہ ، یک سبک‌ زندگیست
 

*My.moon.99*

کاربر فعال
11/10/18
1,848
9,037
606
زیر آسمون خدا
از هـــــــرجاےقافیہ شروع مے کنم
بہ تومےرسم...
جاےجایِ غربتِ این دین ٺونظاره گر بودے...
زهـــــــــــرای مرضیه،
همانی که درین هجده بهاریڪ ثانیه هم ازبرای دینش
آرام نداشٺ حال گوشہ ےبیت الاحزان آرام گرفتہ...
درد امانش نمےدهـد...
چشمانِ نگرانت که برحسن مےافتاد...نگاهش را مےدزدید...
ڇہ مےدانست این شروعِ حادثہ است برایت..
حسین امابیشترهوایت رادارد...
حسین دلداده ی تواستــ......
همـــــہ این ها یڪ طرف
کہ تو پدرے داری چون #علے فاتحِ خیبر..... سی ســال حیدرےبزرگ شدی..
حال مردمِ شهرت را میبینے...؟
به خـاطر بسپارشایدسالهایِ بعد هم به این دیار برگردے... #کوفه...
اما #زینب جان...
روزگارخواسته که حالا این بارسنگین امانتے بر دوشِ تو باشد...
تو حسنین را مادر باش....
پدر باش...
تو غم خوار باش....
ببین علےو فاطمــہ چہ دختے بزرگ کردهـ اند...
حاݪا مگر میشود جز ما رایت الا جمیݪا اززبانت سر دهے...
جبل الصبر...بانوےحلـــم
آرامــ بگیر...
بہ مدینه که رسیدے ام البنین منتظر دردهایت نشسته است....
⚫⚫
#من_کنیز_زینبم...
 

*My.moon.99*

کاربر فعال
11/10/18
1,848
9,037
606
زیر آسمون خدا

‍ #دلنگاره

از سراشیبی جلوی ساختمان کلاس های عمومی پایین می آیم.
باد با چادر مشکی ام بازی می کند.
کمی جلوتر چشمم به پیرمرد روحانی،
استاد اخلاق می افتد.
باد با عبای مشکی اش بازی می کند.
فکر می کنم
به شباهتمان
به عبای مشکی روحانی و
به چادر مشکی خودم
به نگاه هایی که به ما می شود
به حرمت لباس پیامبر و
حرمت #چـــــادر دختر پیامبر
سرم را کمی بالاتر می گیرم.....
از امروز باید حواسم را بیش تر جمع کنم
من امانت بزرگی روی سرم گذاشته ام.
و امانت بزرگتری بر روی شانه های
پیرمرد روحانی ست.

یا #فاطمه(س)
شکرخداکه سایه ی توبرسرِ من است
#چادر فقط حجاب نیست ،یادگارتوست

┏━━━✨ ✨━━
➖ چادرانه
┗━━━✨ ✨━━━┛
 
  • Like
Reactions: ..عاطا..