❤️چادرانه ❤️

*My.moon.99*

کاربر ویژه
عضو انجمن
11/10/18
1,849
8,957
606
زیر آسمون خدا
رهبرانقلاب: وقتی که دشمن میخواهد زینب کبری را شماتت کند، ایشان میفرماید: «ما رأیت الاّ جمیلا».
زینب کبری حتّی در شب یازدهم محرم نماز شبش ترک نشد. این زن، الگوست.

❣