❤️چادرانه ❤️

نمایش ها
: 1K -
آخرین بروزرسانی
: -
آخرین ارسال توسط
: M00ngirl

*My.moon.99*

کاربر فعال
11/10/18
1,848
9,037
606
زیر آسمون خدا

‍ دنیا ،دنیاےهزاررنگےها
خودنمایےها

پاییزِ این #زیبایی_نمایےها چقدرنزدیک است...
منـ

بہ دنبالِ بهــــارِجاودان مےگشتم

پرسیدم شکوفـــــــہ اےکہ هرگز نمی پژمُرَد سراغ دارید؟؟

تو دخترِ غنچہ را درمیانِ گلبرگ هاے چادرت نشانم دادند...

چادرانه

┄┅═══✼ ✨