❤️چادرانه ❤️

*My.moon.99*

کاربر ویژه
عضو انجمن
11/10/18
1,849
8,957
606
زیر آسمون خدا
عشق باید بجوشد و سرریز شود...
رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون
کاسه دل اگر از عشق پر باشد، لبریز میشود
همه چیز به دل نیست...
از کوزه همان برون تراود که در اوست...
عشق باید در ظاهر هم نمایان باشد...
من ظاهرا و باطن، عاشق زینبم
 

*My.moon.99*

کاربر ویژه
عضو انجمن
11/10/18
1,849
8,957
606
زیر آسمون خدا

گفته میشود ‏این عکس که به "مونالیزای قرن حاضر" معروف شده، دختربچه‌ای است اهل موصل عراق بعد از رهایی از دست داعش...

چهره این دختر همزمان ترکیبی است از ترس، شادی، غم و ناراحتی و...
 

*My.moon.99*

کاربر ویژه
عضو انجمن
11/10/18
1,849
8,957
606
زیر آسمون خدا

از آن زمان ڪہ
آغـ*ـوشِ لطفِ تو
مرا در برگرفت...

اوضاع جہانم تغییر کرده است...

بر انحنای یادگارت
استوارمانده مدار دنیای من...❣

چادرانه
 
  • Like
Reactions: ..عاطا..

*My.moon.99*

کاربر ویژه
عضو انجمن
11/10/18
1,849
8,957
606
زیر آسمون خدا

زندگی اگر برای خدا باشد
خود به خود با نشاط و دوست داشتنی است..

کسی که برای دنیای فانی تلاش میکند
چون شادی هایش استوار نیست،‌ به شادی های لحظه ای و اشتباه رو می آورد