معرفی و بیوگرافی 10 دانشمند بزرگ ایران

*یـگـانـه*

ناظر تالار رمان + مدیر تالار موسیقی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
10 شهاب الدین سهروردی. از بزرگان حکمت و اشراق ایرانی و اسلامی. او فقط 47 سال زندگی کرد. در سهرورد ایران به دنیا آمد و در سوریه درگذشت. ظهور او در آسمان علم ایران زمین مصادف با خاموشی حکیم عمر خیام است. سهروردی همدوره حکیم ابوالقاسم فردوسی بود.