آموزش خوشنویسی با خودکار به چپ دست ها آموزش تحریر حرف و – ی

بازدیدها
: 73 -
آخرین بروزرسانی
: -
آخرین ارسال توسط
: @nicedavil

@nicedavil

نقاش انجمن
نقاش انجمن
چپ دست های عزیز هیچ گاه به این که برخی از معلمان و یا بعضی از آشنایان شما بارها به شما گفته اند نمیتوانید زیبا بنویسید چون چپ دست هستید توجه ای نکنید.

از مربیان و والدین خواهشمندیم از کودکان چپ دست نیز همانند کودکان راست دست انتظار زیبا نویسی را داشته باشند و آنها را در زمینه زیبا نویسی ناامید نکنند.

بگذریم در این مطلب قصد داریم نکاتی را در باب آموزش خوشنویسی به چپ دست ها و تفاوت خوشنویسی در چپ دست ها و راست دست ها بیان کنیم.
باید بدانید که در حال حاضر برخی از چپ دست ها در مقام های بالایی از خوشنویسی قرار دارند و جایگاه مقام استادی را کسب نموده اند.

از آنجایی که خوشنویسی یک هنر اکتسابی است تفاوت چندانی بینافراد چپ دست و راست دست در یادگیری آموزش ها وجود ندارد. و

حرکت خطوط حروف در خوشنویسی با حرکت دست راست همخوانی دارد نوع آموزش ها به این افراد کمی متفاوت است به عنوان مثال ب از سمت راست تحریر میشود ولی برخی از کلمات خلاف حرکت دست راست دستان است مانند حرف “ح” و “ع” ولی راست دست ها بر اثر تمرین و تکرار تحریر این حرف را آموخته اند و این تداخل مانع پیشرفت آنها در خوشنویسی نشده است.

بنابر این نوع حرکت دست در تحریر حروف نمیتواند مانع آموزش چپ دستان و راست دستان شود زیرا برخی از حروف با حرکت چپ دست ها هماهنگ و برخی دیگر با حرکت دست راست دست ها. در خوشنویسی برخی از کلمات از راست شروع شده و به چپ ختم میشوند و برخی دیگر از کلمات از چپ شروع شده و ره راست خطم میشوند

برخی از اساتید خوشنویسی بر این اعتقاد هستند که چپ دست ها از نظر زاویه دید در برخی از کلمات و حروف میدان دید بهتری دارند.

از معلمان عزیز خواهشمندیم تا به کودکان و دانش آموزان چپ دست خود نیز خوشنویسی را آموزش دهند و آنها را به خاطر چپ دست بودن از زیبا نویسی معاف نکنند.

آموزش خوشنویسی در چپ دست ها و راست دست ها هیچ تفاوتی ندارد و تنها این پشتکار و تمرین و تکرار افراد است که باعث پیشرف و یا مانع پیشرفت افراد میشود

در ادامه آموزش های تحریر حروف در این جلسه به آموزش تحریر حرف “و” و “ی” میپردازیم .


آموزش تحریر حرف “و”


حرف واو از جمله حروف خرد به حساب می آید.

شبیه دال می باشد.

ارتفاع و دونقطه است و با یک حرکت نوشته می شود. و تنها به آخر کلمه یا اتصال می چسبد.واو به کشیدهانمی چسبد.آموزش تحریر حرف “ی”


ی از حروف مدور می باشد.باسه حرکت نوشته می شود. ارتفاع آن پنج نقطه و دارای دوشکل عادی و معکوس است. حرف ی در ابتدا ومیان کلمه شبیه اشکال ب نوشته می شود.ی در ابتدا و میان کلمه یا اتصال :تحریر حرف ی در وسط کلمهی آخر: ی در پایان کلمه یا اتصال به دو صورت عادی ومعکوس نوشته می شود. ابتدای ی معکوس شبیه ر است که به کشیده ی آن می چسبد.Please, ورود or عضویت to view URLs content!
حرف “ی” و “واو” 
  • Like
Reactions: *Ghazaleh_B*