ضرورت و اهمیت بررسی حقوق خانواده

بازدیدها
: 38 -
آخرین بروزرسانی
: -
آخرین ارسال توسط
: vakil
سلسله گفتارهای حقوق خانواده - 1

ضرورت و اهمیت بررسی حقوق خانواده

همشهری آنلاین - حسن فدایی: شاید در نگاه نخست، بررسی حقوق خانواده، عاری از پیچیدگی و در زمره دیگر موضوعات حقوقی به نظر آید. اما باید توجه داشت که نقش، اهمیت و کارکردی که نهاد خانواده در نظام اجتماعی ایفاء می‌کند، اهمیت مطالعه حقوق خانواده را دو چندان می‌سازد
در نظام اجتماعی کل،«خانواده» به عنوان یکی از نهادهای اساسی و اصلی جامعه که کارکردها و وظایف حیاتی متعددی را جهت بقاء و قوام اجتماع بر دوش می‌کشد، شناخته شده است.

اگر چه پرسش‌های جدی در این باره که آیا شکل‌گیری خانواده مقدم بر ایجاد جامعه بوده و نتیجتاً پیوند میان خانواده‌های متعدد منجر به ایجاد جامعه شده است، و یا اینکه بدواً اجتماعی از انسان‌ها گرد هم آمده و سپس پیوندهای خانوادگی از آن اجتماع بشری برآمده‌اند، مطرح شده است؛ اما همه اندیشمندان بر این اصل متفق‌القول هستند که تطور و تحول هر یک از خانواده و اجتماع بر ساختار و سرنوشت دیگری تأثیرات جدی و انکار ناپذیر داشته است.

به عنوان مثال خانواده‌ای را در جامعه‌ای سنتی فرض کنید، در این نظام اجتماعی همه اعضای خانواده می‌کوشند تا کلیه نیازهای اقتصادی و معیشتی خویش را درون خانوده برآورده سازند، و حتی‌المقدور همه مایحتاج اولیه شان را خود فراهم آورند.

اقتصاد این خانواده به طور نسبی خودکفاست. صرفه جویی در آن خانواده ارزش است و همه اعضای آن می کوشند در حفظ استقلال مالی آن نقشی ایفاء کنند. لذا زن نیز در ساختار این خانواده علاوه بر مسولیت فرزندآوری و تربیت کودکان، نقش بسزایی در تولید خوراک و پوشاک خانواده بازی می‌کند.

از سویی دیگر در ساختار فرهنگی حاکم بر این خانواده که بر اساس باور های اجتماعی شکل گرفته است؛از آنجا که زن خارج از محیط خانواده مسئولیتی بر دوش نداشته و همه تعهدات او صرفاً به انجام وظایف مادری و همسری در محیط خانواده خلاصه شده و همه تمرکز وی بر محیط خانواده است؛ بدیهی است زمان و فراغت بیشتری را جهت بر آوردن و تامین مایحتاج اولیه خانواده در اختیار داشته باشد.

با ایجاد تحول در زیرساخت‌های فرهنگی و ارزش‌های حاکم بر اجتماع و به موازات آن نهاد اقتصادی جامعه، الگوهای نقش آفرینی اعضای خانواده نیز دگرگون شده است.

در خانواده مدرن،همگام با تغییر در توقعات و انتظارات از سطح رفاه مالی و معیشتی و رواج مصرف گرایی، رعایت صرفه جویی همچون گذشته چندان ارزش محسوب نمی شود. نیازها متنوع شده و سطح آن نیز تغییر کرده است.

بنابر این زن و مرد ناگزیر اند که دوشادوش هم برای تامین نیازهای توسعه یافته و متنوع تلاش کنند. طبیعتاً نقش زن نیز در این «اقتصاد مبتنی بر بازار» که همه چیز در آن با پول به راحتی قابل دستیابی و تهیه است، متفاوت شده است.

طبیعی است در پی این تحول، زنان نه می توانند و نه امکان آن را دارند که به «تولید» مایحتاج اولیه خانواده اعم از خوراک و پوشاک و ... بپردازند.

بدیهی است فرهنگ عمومی نیز ناگزیر است خود را با لوازم این سبک زندگی مدرن مبتنی بر تنوع طلبی و مصرف گرایی در برآوردن نیازهای مادی، تطبیق دهد و نگاه منفی خود را نسبت به فعالیت اجتماعی و اشتغال بیرون از منزل زنان تعدیل نماید.

بنابر این مشاهده می کنیم تـــحول در دیگر نهادهای اجتماعی( نهاد اقتصاد، نهاد فرهنگ و...) می‌تواند تاثیرات مستقیم و متقابلی در شکل نهاد خانواده، کارکردها و الگوهای رفتاری حاکم بر آن داشته باشد.

علیرغم این تطور و تغییری که طی زمان ها و مکان های مختلف در شکل و کارکردهای فرعی خانواده ایجاد شده است، خانواده همواره اصالت و موجودیت خویش را بواسطه کارکرد و نقش‌های کلیدی که در نظام اجتماعی به عهده دارد حفظ کرده است.

مهمترین کارکرد‌های نهاد خانواده:

برای نهاد خانواده کارکردهای متعددی بر شمرده‌اند. محور این وظایف آنچنان که برخی از اندیشمندان بیان داشته‌اند در «سازماندهی تمایلات جنـ*ـسی زوجین» یعنی برآوردن احتیاجات جنـ*ـسی زن و مردی که تشکیل خانواده می‌دهند به نحوی که مطلوب عرف و مطابق با اخلاق عمومی باشد ، نهفته است.

اما باید توجه داشت که علاوه بر تولید مثل و بقاء نسل، جامعه شناسان به نقش‌ها و وظایف درخور توجه دیگری نیز برای خانواده اشاره می‌کنند.

برخی از این نقش‌ها و وظایف عبارتند از:

 • محافظت از فرد در برابر خطرات پیرامون
 • ایجاد فرصت و امکانات شناسایی فردی جهت کسب تجارب
 • پرورش قوای فکری و روحی و تشکیل شخصیت اساسی در کودک
 • برآوردن نیازهای کودک مثل: غذا، پوشاک، مسکن، احساس امنیت، محبت و غیره
 • ایجاد حس همبستگی با سایر افراد جامعه
 • ایجاد نگرش نسبت به زندگی اجتماعی امروز و فردا
 • حمایت و پشتیبانی از فرد در خانواده به منظور شکوفائی استعدادها و ایجاد قدرت خلاقیت
 • ایجاد روح آزاد منشی و دموکراسی
شاید بتوان مجموعه وظایف فوق الذکر را در وظیفه «تربیت کودکان» خلاصه کرد. امری که از آن به « فرهنگ پذیری» تعبیر شده و همواره به عنوان اساسی‌ترین کارکرد یک خانواده از آن یاد می‌شود.

خانواده همچنین به عنوان تنها عامل ایجاد و شکل‌دهی به خویشاوندی سببی یا قرابتی که در جامعه از طریق پیوند ازدواج (وصلت)، میان یک زن و مرد و به تبع آنان، خانواده و طایفه طرفین ایجاد می‌شود، مورد توجه واقع شده است.

ازدواج به عنوان عامل ایجاد و تاسیس این نوع از خویشاوندی، به دلیل اهمیتی که در تمام شئون زندگی زوجین، اقارب و فرزندان آنان داراست در تمامی مذاهب، مکاتب اخلاقی و فلسفه‌های اجتماعی مورد توجه و تقدیس واقع شده است و همگی بی‌درنگ به نظم بخشیدن و ساختاردهی به این پیمان قانونی و روابط حاکم بر نهاد خانواده‌ای که به تبع آن بوجود می‌آید کوشش بسیار کرده‌اند.

ایجاد و تشکیل خانواده آن چنان زیر چتر حمایتی آیین‌های دینی و مکاتب اخلاقی قرار گرفته است که حتی در تعریف خانواده آورده‌اند:

«خانواده واحدی است مرکب از پدر و مادر که از طریق پیمان قانونی با هم وصلت کرده اند و توسط آیین های دینی که خانواده را بصورت یک واحد اخلاقی در می آورد، احاطه شده اند.»

دین مقدس اسلام مهم‌ترین کارکرد خانواده را «آرامش بخشی به زوجین» معرفی کرده و در کتاب الهی، سنت نبوی و سیره اهل بیت (ع) در موارد متعددی بر ضرورت تاسیس کانون‌های گرم خانوادگی و ایجاد پیوندهای خانوادگی مستحکم تصریح و تاکید شده است.
به عنوان نمونه قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

«برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید تا در بر او آرامش یافته و با هم انس گیرید، و در بین شما رافت و مهربانی بر قرار نمود ...»

همچنین در حدیثی از قول پیامبر مکرم اسلام (ص) نقل شده است که: «هیچ بنیانی در اسلام نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نیست.».

حقوق خانواده در آیینه اسناد حقوقی بین‌المللی و داخلی:

کلیه قانونگذاران و اندیشمندان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی نیز به دلیل توجهی که به حمایت از حقوق خانواده داشته‌اند، به انتظاراتی که خانواده به منظور انجام بهینه وظایف خویش از دولت و قانونگذاران دارد احترام گذارده‌اند و با تنظیم قوانین، مصوبات و آیین‌نامه‌ها در فضای حقوق داخلی و تدوین میثاق نامه‌ها و پیمان‌ها در نظام حقوقی بین‌المللی، در جهت ایجاد شرایط مناسب و بسترسازی مساعد جهت رشد و توسعه خانواده‌های کارآمد کوشیده‌اند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد / روز جهانی حقوق بشر /

ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن اشاره به اصل منع تبعیض میان زن و مرد به هنگام تشکیل و در طول حیات خانواده و ضرورت وجود رضایت آزادانه زن و مرد بر ازدواج، در بند ۳ تصریح می‌کند:

 • خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از جامعه و دولت اتنظار حمایت داشته باشد.
علاوه بر اختصاص مواد دیگری از اعلامیه جهانی حقوق بشر به موضوع خانواده، به موجب ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیـاس*ـی مصوب ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز حق نکاح برای زنان و مردانی که به سن ازدواج می‌رسند به رسمیت شناخته می‌شود.

هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین منعقد نمی‌گردد. دولت‌های متعهد به آن نیز، به اتخاذ تدابیر لازم به منظور تامین تساوی حقوق و مسولیت‌های زوجین در ازدواج، در مدت زوجیت، به هنگام انحلال نکاح و تامین حمایت‌های لازم از اطفال پس از وقوع طلاق ملزم شده‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که از آن به عنوان میثاق ملی تعبیر می‌شود در سرفصل‌های متعددی به بیان جهت‌گیری کلی قوانین و دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی کشور در جهت حمایت از جایگاه خانواده و حفظ کارکردهای زیر بنایی آن پرداخته است.

در مقدمه قانون اساسی آمده است:

 • خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است، و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.
همچنین در اصل دهم مقرر داشته است:

 • از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از صداقت آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
در اصل بیست و یکم نیز آمده است:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

 • ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او
 • حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست
 • ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده ...
علاوه بر اصول مصرح در قانون اساسی، مهم‌ترین منبع بررسی و واکاوی حقوق خانواده در ایران قانون مدنی ایران مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد که از مواد ۱۰۳۴ الی ۱۲۰۶ به بیان نحوه شکل‌گیری خانواده، حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر و فرزندان در مدت حیات این نهاد و مکانیزم انحلال پیمان زناشویی و تبعات آن بر زندگی طرفین پرداخته است.

همچنین قانونگذاران با در نظر گرفتن تحولات اجتماعی و آثار شگرف آن بر ساختار و نحوه کارکرد خانواده، به منظور حمایت از نهاد خانواده نسبت به تصویب و تایید لوایح و قوانین تکمیلی نیز اقدام کرده‌اند که در کنار قانون مدنی باید مورد توجه واقع شوند.

اهم آن قوانین بدین شرح است:

 • قانون حمایت خانواده مصوب1346
 • قانون اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353
 • لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358
 • قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371
 • قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372
 • لایحه جنجالی حمایت از خانواده مصوب مورخ ۳/۴/۱۳۸۶هیات وزیران که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
در سلسله گفتارهای پیش رو تلاش شده است که با شناخت زیر ساخت‌های اجتماعی و فرهنگی نهاد خانواده به قوانین و مقررات خانواده مروری مجدد داشته باشیم.
 

masoomeh.

کاربر تازه وارد
عضو انجمن
24/4/19
22
30
41
تهران
۷6 نکته کلیدی حقوقی خانواده

۱- در صورتی مرد میتواند مانع از ادامه ی کار همسر خود شود که شغل زن با مصلحت
Please, ورود or عضویت to view URLs content!
یا حیثیت زوجین تضاد داشته و این مرد در دادگاه اثبات شود.

۲- شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافعی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند و تفاوتی بین کار مستمر یا موقت یا دولتی یا خصوصی ندارد.

۳- عدم اجرای حکم تمکین از سوی زوجه صرفآ
Please, ورود or عضویت to view URLs content!
او را نسبت به دریافت نفقه ساقط کرده و اثر دیگری بر آن مترتب نیست.

۴- پرداخت نفقه ی فرزندان تکلیف پدر بوده و نمیتواند این حق را از خود ساقط کند.

۵- با اثبات موارد عسر و حرج، در ازدواج موقت نیز میتوان به حکم دادگاه زوج را اجبار به بذل مدت ودر صورت میسر نشدن آن، حکمِ به انحلال زوجیّت صادر نمود.

۶- حضانت فرزندان توسط ابوین تکلیف و حق قانونی است که به طور کلی قابل اسقاط نبوده لیکن هر یک از زوجین میتواند این حق را به دیگری واگذار نماید.

۷- در ازدواج موقت در صورتی که پرداخت نفقه شرط شده باشد و مرد از این شرط تخلف نماید، زن میتواند از طریق محکمه درخواست فسخ نکاح باالزام شوهر به بذل مدت را بنماید.

۸- درصورتی که بین نکاح دایم و منقطع اختلاف حاصل شود اصل بر نکاح دایم است.

۹- نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد؛ بنابراین تعبیرصیغه ی ۹۹ نیز حکایت از عقد موقت دارد.

۱۰- از آثار عقد موقت ،ارث نبردن طرفین از یکدیگر، تعیین مدت معین و نداشتن نفقه در خلال مدت زوجیت است .

۱۱- در خصوص تمکین زن از مرد، بررسی تهیه وسایل زندگی در شأن همسر برای زندگی مشترک توسط مرد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.

۱۲- در صورتی که مرد قبل از ازدواج به دروغ صفاتی را مطرح یا دارای بیماری صعب العلاج بوده و این را از زن مخفی نماید و پس از عقد آشکار شود، زن میتواند بعنوان تدلیس در ازدواج تقاضای فسخِ نکاح نماید.

۱۳- تمکین؛ عبارت از وادار نمودن زن به ایفای وظایف زناشویی است.

۱۴- اگر زن قبل از صدور حکم الزام به تمکین به منزل مشترک برگردد، دعوی تمکین مردود و زن مستحق نفقه خواهد بود.

۱۵- نشوز عبارتست از تخلف زن در انجام وظایف زناشویی از جمله ترک منزل بدون اذن شوهر.

۱۶- در صورتی که مرد همسر خود را به اجبار از منزل مشترک بیرون نماید و اجازه ی مراجعت ندهد نمیتواند از تعهد به پرداخت نفقه شانه خالی کند(نمیتواند از قاعده نشوز استفاده نماید).

۱۷- نفقه؛ عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل البسه،غذا ،اسباب منزل،و هزینه درمان و بهداشتی.

۱۸- زن میتواند به موجب دادخواست، استرداد جهیزیه خود را از دادگاه خواسته و برای اثبات اقلام جهیزیه، سیاهه جهیزیه که بامضاء زوج رسیده باشد، یا شهادت شهود یا اقرار شوهر لازم است.

۱۹- زن میتواند بابت مهریه حقوق همسر، حساب های بانکی و مطالبات او از اشخاص ثالث و اموال وی را توقیف کند.

۲۰- در صورت عدم توان بر پرداخت یک جای مهریه، مرد میتواند درخواست تقسیط مهریه به دادگاه ارائه نماید

۲۱- میزان اقساط با توجه به اوضاع و احوال قضیه، شهادت شهود ، نظریه کارشناسان رسمی، تحقیقات محلی و میزان توان برای پرداخت توسط مرد تعیین میگردد.

۲۲- طرح شکایت علیه اطرافیان با عنوان دخالت در زندگی مشترک امکان پذیر نیست مگر اینکه دخالت عنوان مجرمان خاصی داشته باشد.

۲۳- در امور خانواده؛ چنانچه هر یک از زوجین در محل های متفاوتی طرح دعوی کرده باشند، دادگاهی که دادخواست اول به آن داده شده است، اختیار رسیدگی دارد.

۲۴- در دعاوی خانوادگی ،زوجه میتواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند.

۲۵- انتقال اموال از سوی مرد چنانچه پس از مطالبه مهریه و حاکی از فرار دین باشد، قابل ابطال است.

۲۶ – زوجه علاوه بر محل اقامت خوانده ومحل اقامت خود، میتواند برای مطالبه مهریه به دادگاهی رجوع کند که عقد نکاح درآن واقع شده است.

۲۷- هر گاه مهر از جمله ی اموال غیر منقول باشد، زوجه ناگزیر از مراجعه به دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن قرار دارد.

۲۸- هر گاه به علت طلاق، حضانت به مادرسپرده شود و پدر از استرداد طفل امتناع نماید، مادر میتواند ازطریق دادگاه صادر کننده حکم نسبت به استرداد طفل اقدام نماید.

۲۹- چنانچه حضانت طفل به شخصی سپرده شود و پدر و مادر یا شخص ثالث مانع اجرای حکم گردد، دادگاه ولی را ملزم به عدم ممانعت نموده ودر صورت ادامه به حبس تا اجرای حکم محکوم میشود.

۳۰- در صورتی که عمل وازکتومی غیر قابل برگشت و به تشخیص پزشک معتمد قانونی موجب ناباروری دایمی زوج باشد، عمل مزبور از مصادیق تحقق وکالت در طلاق زوجه میباشد.

۳۱- اگر شوهر زن خود را اجباراً به خانه اش ببرد، عمل وی نه آدم ربایی است نه سرقت.

۳۲- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران است.

۳۳- ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع میباشد.

۳۴- هر خارجی که بدون اجازه با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

۳۵- اصلاح شناسنامه به لحاظ اثبات رابـ ـطه فرزندی،اعلام واقعه فوت یا رفع آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

۳۶- رسیدگی به درخواست تغییر نامهای غیر ممنوع و تغییر نام از حیث جنس(زن به مرد و بالعکس)؛ در صلاحیت دادگاه است.

۳۷- درخواست تغییر نامهای ممنوع درصلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال میباشد.

۳۸- تغییر نام خانوادگی زوج به تبعیت از زوجه امکان پذیر نیست.

۳۹- در تغییر نام خانوادگی استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت میباشد، بلامانع است.

۴۰- مهریه جزو دیون عندالمطالبه است و زوجه متوفی در دریافت سهم الارث بر سایر وارث مقدم است.

۴۱- چنانچه مهریه زن معادل یا بیشتر از اموال متوفی باشد، کلیه سهم الارث به زن اختصاص داده شده و وارث سهمی نمیبرند.

۴۲- زن برای دریافت مهریه خود میتواند به دفتر ازدواجی که در آن عقد ازدواج به ثبت رسیده یا دایره اجرای ثبت مستقل در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و تقاضای صدور اجراییه نماید.

۴۳- عسروحرج؛ وضعیتی است که در آن ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه بوده وعادتاً قابل تحمل نباشد .

۴۴- اعتیادی که به موجب آن زن میتواند به عنوان عسروحرج از شوهر طلاق بگیرد، اعتیادی است که مضربه حال خانواده باشد.

۴۵- هرگاه زوجه باکـ ـره نبوده باشد و زوج قصد طلاق داشته باشد باید تمام مهریه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک، با دارا بودن شرایط نصف دارایی ونفقه دوران عده را نیز پرداخت نماید.

۴۶- نازایی زن از موجبات فسخِ نکاح و طلاق محسوب نمیشود.

۴۷- ازدواج دختر باکـ ـره با اجازه پدر یا جد پدری میباشد.

۴۸- زن زمانی میتواند اجرت المثل ایام زوجیت را مطالبه کند که
Please, ورود or عضویت to view URLs content!
به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلفات زوجه از ایفای وظایف همسری و سوءرفتار وی نباشد.

۴۹- با فوت همسر، مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه پذیرفته نیست.

۵۰- در صورتی که هر یک از زوجین برای نکاح، دیگری را به خصوصیاتی فریب دهد، علاوه بر رسیدگی کیفری؛ تقاضای فسخ نکاح و مطالبه خسارت نیز امکان پذیر است.

۵۱- چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود و در مواردی که زوجه در عدم تمکین عذر موجه دارد، استحقاق نفقه دارد.

۵۲- با فوت زوج، زن میتواند در صورتی که اموالی داشته باشد از ورثه زوج مطالبه ی نفقه ایّام زوجیت را بنماید.

۵۳- افراد میتوانند با دلیل به استناد نظریه پزشکی و روانپزشکی قانونی، با اجازه از دادگاه صالح اجازه تغییر جنسیت بگیرند و با دریافت حکم، شناسنامه خود را تغییر دهند.

۵۴- دختر باکـ ـره در صورت فسخ نکاح، مستحق مهریه نبوده مگر اینکه مرد ناتوانی جنـ*ـسی داشته باشد که در این مورد نصف مهریه به وی تعلق میگیرد.

۵۵- اگر زن باکـ ـره نباشد در صورتی که هر نوع از موارد فسخ توسط زوج اعمال شود؛ میبایست کل مهریه زوجه را بپردازد.

۵۶- نکاح دختر باکـ ـره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است.

۵۷- در صورتی که در هنگام ازدواج مرد خود را دارای اوصافی معرفی کند و سپس خلاف آن ثابت شود، زن میتواند شوهرش را به عنوان تدلیس تحت تعقیب قرار داد.

۵۸- همین که شخص فریب خورده متوجه تدلیس طرف عقد شود، نباید در استفاده از این حق مسامحه کند و فورأ باید برای فسخ نکاح اقدام نماید.

۵۹- در صورتی که مرد برخلاف شرایط ضمن عقد مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زن حق دارد درخواست طلاق کند.

۶۰- هر گاه یک یا چند نفر از ورثه تعهد کند که از اموال خاصی حق مطالبه ارث نداشته باشند، باید به آن تعهد عمل نموده و تخلف از آن جایز نیست.

۶۱- درصورت فوت زوج،زوجه میتواند مهریه اش را از دیه متوفی برداشت نماید.

۶۲- ثبت واقعه ازدواج و طلاق اجباری و عدم انجام این امر موجبِ اعمال کیفر حبس است.

۶۳- ثبت ازدواج موقت اختیاری است مگر در سه مورد : باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد

۶۴- اگر زوج هنگام طلاق با توافق حضانت را به زن واگذار نماید، با ازدواج مجدد مادر این حق سلب نمیشود.

۶۵- هر گاه زوجین از یکدیگر جدا شوند بر حسب قانون، حضانت فرزند (چه پسر چه دختر) تا ۷ سالگی با مادر است و با ازدواج مادر حق حضانت وی ساقط میشود.

۶۶- هرگاه زوج بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، ممکن است بر اساس سنوات زندگی مشترک، فعالیت های زوجه و توانایی مالی زوج؛ نحله تعیین شود.

۶۷- چنانچه زوج در زمان نکاح شرط تصنیف دارایی را امضا کرده باشد،نوبت به اجرت المثل نمیرسد.

۶۸- در صورتی که پدر و مادر جدا از هم زندگی میکنند، حضانت تا ۷ سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر خواهد بود.

۶۹- در صورت فوت پدر و مادر، حضانت بر عهده جد پدری است.

۷۰- درصورت مخالفت پدر با ازدواج دختر، وی میتواند با معرفی همسر خود،شرایط مهریه و … از دادگاه اذن در ازدواج بگیرد.

۷۱- زن برای استرداد جهیزیه باید دادخواست داده و
Please, ورود or عضویت to view URLs content!
خــ ـیانـت در امانت صحیح نیست.

۷۲- هرگاه زوجه در موقع ازدواج خود را دوشیزه قلمداد کند و خلاف آن ثابت شود، مرد حق فسخ نکاح را دارد.

۷۳- فروش کودک خردسال از جانب پدر جرم و قابل تعقیب کیفری است.

۷۴- در عقد موقت زن میتواند شرط کند که زوجه برای وی نفقه ماهیانه تعیین نموده و در صورت عدم انجام، نسبت به مطالبه اقدام نماید.

۷۵- سکوت زوجه در تقسیم ترکه و عدم مطالبه مهریه، به معنی اسقاط حق او بر مهریه نیست.

۷۶- در صورتیکه درضمن حکم طلاق اجرت المثل، نفقه و مهریه تعیین شده باشد، مستقل از حکم طلاق قابل مطالبه است.
 
 • Like
Reactions: midnight dream

masoomeh.

کاربر تازه وارد
عضو انجمن
24/4/19
22
30
41
تهران
مسائل حقوقی اهدای جنین

قرار تأمین خواسته


اهدای جنین و رحم جایگزین دو راهکار درمانی جدید برای ناباروری محسوب می‌شوند و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای قرن اخیر به حساب می‌آیند همان‌طور که بیان شد با تاسیس این دو روش بحث‌های فراوانی در کشور ما به وجود آمد و موافقان و مخالفان گوناگونی در این خصوص اظهارنظر کردند.
اهدای جنین
قبل از پرداختن به بحث اهدای جنین باید۲ اصطلاح تلقیح مصنوعی و اهدای جنین توضیح داده شود تا ابهامی در این خصوص پدید نیاید. تلقیح مصنوعی یعنی این که زن را با وسایل مصنوعی و بدون آن که نزدیکی صورت گیرد، باردار کنند. اهدای جنین یعنی واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین حاصل از باروری آزمایشگاهی سلول جنـ*ـسی نر و ماده یک زوج سالم به یک زوج نازا.
بر طبق قانون نحوه اهدا جنین کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آن‌ها به اثبات رسیده اقدام نمایند. پس همان‌طور که مشخص است زوجینی که قصد اهداء جنین را دارند باید موافقت و رضایت کتبی خویش را اعلام نمایند. همچنین ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی علاوه بر این مورد موارد دیگری را ذکر می‌کند که عبارتند از: سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب، نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان‌گردان و مبتلا نبودن به بیماری‌های صعب‌العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و… .
شرایط دریافت جنین
پس از آن که زوج‌های قانونی و شرعی جنین خویش را به موسسات مجاز اهدا می‌کنند نوبت به زوجینی می‌رسد که به دلیل ناباروری خواستار دریافت این جنین‌ها هستند، اما قانونگذار برای دریافت جنین شرایطی را مقرر کرده است که به قرار ذیل هستند. نخست آن که این زوج باید تقاضای دریافت جنین را تنظیم کنند و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کنند و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می‌کند:
 • زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
 • زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
 • هیچ یک از زوجین محجور نباشند. (یعنی مجنون یا سفیه یا صغیر نباشند)‌
 • هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج نباشند.
 • هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخـ ـدر نباشند.
 • زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
وظایف و تکالیف دریافت‌کنندگان جنین
مطابق ماده ۳ این قانون وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ماده مذکور فقط از وظایفی مثل تربیت و نگهداری سخن به میان آورده و هیچ بحثی راجع به نسب و ارث و محرومیت در نکاح بیان نکرده است.
اما می‌دانیم مباحثی همچون تربیت و نگهداری و نفقه دادن از وظایفی است که هر پدر و مادری به سمت آن رغبت دارند و با شوق و شعف به این امر اهتمام می‌ورزند و کمتر والدینی یافت می‌شود که در امر تربیت طفل خویش کوتاهی کند همچنین نباید این مطلب را از یاد برد که در این میان بحث از ازدواج‌هایی است که پس از سال‌ها امید و آرزو صاحب فرزند شده‌اند پس بعید به نظر می‌رسد که در امر تربیت و نگهداری و نفقه دادن کوتاهی نمایند، اما مطلبی که بحث برانگیز است و قانونگذار نیز در آن زمینه سکوت کرده است بحث نسب و ارث است که آیا واقعا این طفل متعلق به کیست و از چه کسی ارث می‌برد؟ آیا اگر دریافت‌کنندگان جنین پس از وضع حمل و بزرگ کردن طفل با ادعایی از سوی اهداءکنندگان جنین مواجه شدند تکلیف چیست و فرزند را باید متعلق به کدام یک دانست؟
ارث، نسب…؟
همان‌طور که بیان شد قانونگذار در این خصوص سکوت کرده است، اما این بحث به عالم فقه هم کشیده شده است و در آنجا نیز نظریاتی بیان شده است.
 1. برخی از فقها به پیروی از نظریه سنتی، رابـ ـطه پدر و مادری را بین فرزند و اهداکنندگان جنین برقرار می‌کنند و معتقدند که نطفه از آن هر کس که باشد، او پدر و مادر طفل است. بر طبق این نظریه رابـ ـطه وراثت، حضانت، محرمیت در نکاح و… بین آن‌ها برقرار است.
 2. دومین نظر قائل به این است که ملاک نسب هم مالکیت بر جنین و هم زایمان است و بر این اساس وراثت و… بین صاحبان جنین و زن صاحب رحم از یکسو و طفل از سوی دیگر برقرار است.
به هر حال در این خصوص اختلاف نظرات گوناگونی به چشم می‌خورد که از بیان آنها خودداری می‌کنیم ولی در حالت عادی و بدون هیچ ادعای مخالفی باید گفت که زوجی که طفل را به دنیا می‌آورند و برای او شناسنامه دریافت می‌کنند بر اساس برخی ازاصول حقوقی مثل اماره فراش (طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این‌که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد) و عرف پدر و مادر طفل تلقی می‌شوند و تمام وظایف و تکالیف میان آنها برقرار است.
Please, ورود or عضویت to view URLs content!

محرمانه بودن اهداء
بر طبق تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۳ اطلاعات مربوط به جنین‌های اهدایی، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه‌بندی می‌شوند. بر این اساس مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند در حفظ و نگهداری این اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و از افشای آنها خوداری کنند. در این خصوص قانون مجازات،انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، بیان می‌کند که مجازات افشای اطلاعات سری ۲ تا ۱۰‌سال حبس است.
مطابق ماده ۳ این قانون وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ماده مذکور فقط از وظایفی مثل تربیت و نگهداری سخن به میان آورده و هیچ بحثی راجع به نسب و ارث و محرومیت در نکاح بیان نکرده است.
از سوی دیگر مطابق تبصره یک ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، انتقال و افشای اسناد و اطلاعات سری دولتی در دستگاه قضایی نیز منحصرا با اجازه رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است. در این بین اکثر دانشمندان و صاحب‌نظران رشته‌های علوم پزشکی و علوم انسانی همواره بر لزوم حفظ محرمانگی مطلق اطلاعات از سوی‌دهندگان و پذیرندگان گامت و جنین تاکید دارند، اما نباید این نکته را فراموش کرد که هر انسانی حق خواهد داشت که از هویت واقعی خویش آگاه باشد و ممنوعیت این افراد از این حق شاید به نوعی به حقوق این‌گونه افراد لطمه وارد کند.
رحم جایگزین
گروهی از بانوان به صورت اولیه یا ثانویه رحم ندارند، مثلا برخی بانوان به صورت مادرزادی رحم ندارند و گروهی نیز به دلیل وجود تومورهای مختلف یا سرطان، رحم خود را از دست داده‌اند. علاوه بر این افراد برخی از بانوان به علت بیماری جسمانی شدید از قبیل دیابت یا ام اس از بارداری منع می‌شوند. این افراد می‌توانند از طریق رحم جایگزین صاحب فرزند شوند. در این روش از خانم دیگری که از سلامتی حمل جنین برخوردار است و موقعیت سیکل حاملگی در او با زوجه‌ای که مشکل رحم دارد هماهنگ است، برای حمل جنین و گذراندن دوران بارداری استفاده می‌شود.
در این روش از همسران قانونی در فضای آزمایشگاهی جنین به وجود می‌آید سپس جنین تهیه شده را به رحم مادر جایگزین منتقل می‌کنند به این شرط که وقتی مدت بارداری تمام شد مادر جایگزین نوزاد را به صاحبان اصلی نطفه یعنی به والدین کودک برگرداند. برای انجام چنین اموری معمولا بین طرفین قراردادی منعقد می‌شود که غالبا تحت عنوان رحم اجاره‌ای شناخته می‌شود.
در حالت عادی و بدون هیچ ادعای مخالفی باید گفت که زوجی که طفل را به دنیا می‌آورند و برای او شناسنامه دریافت می‌کنند بر اساس برخی ازاصول حقوقی مثل اماره فراش (طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این‌که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد) و عرف پدر و مادر طفل تلقی می‌شوند و تمام وظایف و تکالیف میان آنها برقرار است
در این گونه قراردادها معمولا طرفین توافق می‌کنند که صاحب رحم دریافت وجهی از والدین طفل، جنین را در رحم خود بپروراند و پس از تولد طفل او را به والدینش باز گرداند، اما درخصوص درستی یا بطلان چنین قراردادی نیز در عالم حقوق اختلاف نظراتی به چشم می‌خورد که برخی آن را با توجه به حاکمیت اراده و توافق در مباحث مربوط به ارث و نسب نیز همچون اهدای جنین اختلافاتی به چشم می‌خورد که همگی به دلیل فقدان وجود یک قانون جامع و مانع در این خصوص است.
شاید بتوان این گونه گفت که در این موارد رابـ ـطه عاطفی شدیدی بین صاحب رحم یا همان کسی که طفل را به دنیا آورده و جنین به وجود می‌آید و به این سادگی نمی‌توان رابـ ـطه این دو شخص را پس از تولد قطع کرد و دوباره ممکن است مباحثی همچون تعیین مادر به وجود آید که آیا صاحب نطفه و جنین مادر است یا آن کسی که طفل را به دنیا آورده؟
 

masoomeh.

کاربر تازه وارد
عضو انجمن
24/4/19
22
30
41
تهران
 1. در مورد نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور بیشتر بدانیم…متاسفانه برخی از زوجین به دلیل پاره ای از مشکلات پزشکی از نعمت فرزندآوری محروم می‌باشند. طبق آمارهای اعلام شده حدود ۲۰ درصد از زوجین ایرانی در سنین فرزندآوری از پدیده ناباروری رنج می‌برند. خوشبختانه پیشرفت‌های علم پزشکی امروزه راهکارهای متفاوتی را بسته به مشکل و بیماری زمینه، پیش روی زوجین نابارور نهاده که از جمله‌ی آنها عبارتند از:
۱- استفاده از دارو یا عمل جراحی
۲- لقاح آزمایشگاهی(IVF)
۳- کاشت جنین حاصله در رحم زن دیگر( رحم اجاره‌ای)
۴- اهدای اسپرم، تخمک یا جنین
در سه درمان اول تخمک و اسپرم متعلق به خود زوجین بوده و فقدان رحم در زن یا فعالیت کم اسپرم در مردان علت زمینه‌ای برای درمان است. بعضا زن و شوهر فاقد اسپرم یا تخمک می باشند، که در اینصورت افراد سالم اسپرم و تخمک خود را به مرکز درمان ناباروری اهدا می‌کنند و زوجین نابارور با مراجعه به این مراکز در پروسه درمان اهدای اسپرم، تخمک و یا تخمک بارور شده دیگری، صاحب فرزند خواهند شد.
در کشور ما نیز قانون‌گزار اهدای جنین را مشروع می‌داند و مقرراتی را در قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرایی آن پیش بینی کرده است که در این نوشته برخی از موارد مهم آن را با یکدیگر مرور خواهیم کرد.
به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری دارای صلاحیت می‌توانند با رعایت محتوای این قانون اقدام به اهدای جنین نمایند. برای انتقال جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم مراحل زیر طی می‌شود.

Please, ورود or عضویت to view URLs content!


اول- زوج های اهدا‌کننده با مراجعه به مراکز مجاز ناباروری اقدام به اهدای جنین می‌کنند. آنها باید شرایط زیر را داشته باشند:
۱) رابـ ـطه ی زوجیت شرعی و قانونی
۲) سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب
۳) نداشتن اعتیاد به مواد مخـ ـدر
۴) مبتلا نبودن به بیماری‌های صعب‌العلاج مانند ایدر و هپاتیت و …
دوم- مراکز ناباروری بعد از احراز این شرایط جنین اهدا شده را دریافت و آن را به صورت تازه یا منجمد نگهداری می‌کند. همچنین اطلاعات مربوط به این جنین ها را کاملا محرمانه نگه می دارد.
سوم- زوج نابارور ضمن مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای اهدای جنین می‌کنند. دادگاه نیز در اولین وقت به درخواست آنها رسیدگی می کند و صلاحیت زوج نابارور را بررسی می‌کند.
چهارم- آزمایش‌های دقیقی از زوج نابارور در مورد عدم توانایی باروری و نیز توانایی زن برای دریافت جنین گرفته می‌شود.
بدین ترتیب با گذراندن مراحل بالا زوج نابارور دارای فرزند شده و وظایف ایشان در قبال فرزندشان همان وظایف و تکالیفی ست که برای پدر و مادر جهت نگهداری، تربیت و پرداختن نفقه پیش‌بینی شده است. هم‌چنین طفل متولد شده به طریق تلقیح خارج از رحم که نطفه‌اش متعلق به زوج دیگری بوده است مکلف به رعایت احترام والدین خود می‌باشد.
زوج های اهداگیرنده نیازی نیست که نگرانی خاصی از این موضوع داشته باشند که ممکن است روزی فرزندشان اطلاعات ژنتیکی و پدر و مادر طبیعی خود را پیدا کند. زیرا اسناد و مدارک مربوط به طفل به‌صورت به کلی سری طبقه‌بندی شده است که از بالاترین اهمیت برای محرمانه بودن نزد دولت برخوردار است و این موسسات در صورت افشای این اسناد طبق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳، به مجازاتی بین دو تا ده سال محکوم می‌شوند.
 
آخرین ویرایش:
 • Wow
Reactions: vakil

masoomeh.

کاربر تازه وارد
عضو انجمن
24/4/19
22
30
41
تهران
بررسی ابعاد حقوقی اجاره رحم

در مواردی که جنین در رحم مادر واقعی قابل رشد و نمو نباشد، می‌توان از روش رحم جایگزین استفاده نمود که در قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی آن مراحل قانونی این روش پیش بینی شده است.


رحم اجاره ای

امروزه با پیشرفت علم بسیاری از زوج‌هایی که قادر به باروری نیستند به کمک روش‌های کمک باروری به آرزوی خود که همان تجربه طعم مادر و پدر شدن است، نائل می‌شوند. خوشبختانه در کشور ما نیز از منظر علمی و حقوقی بستر استفاده از روش های کمک درمانی جهت باروری فراهم شده است، لذا بررسی ابعاد حقوقی این پدیده که شاید کمتر به آن پرداخته شده باشد درخور توجه است.

مفهوم لقاح مصنوعی
معنی لغوی لقاح، آبستن شدن و تلقیح، آبستن کردن است. به داخل کردن نطفه مرد در رحم زن به وسیله آلات پزشکی یا وسیله‌ای غیر از نزدیکی را تلقیح مصنوعی گویند. تلقیح مصنوعی ممکن است با نطفه شوهر یا بوسیله نطفه بیگانه انجام گیرد. اهدای تخمک نیز در موارد نداشتن مادرزادی تخمدان یا نارسایی تخمدان در اثر بیماری و شیمی درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
زنانی که در نگهداری جنین مشکل دارند، می‌توانند از رحم جایگزین استفاده نمایند. در این روش بعد از لقاح مصنوعی در آزمایشگاه، جنین را در رحم اجاره ای می‌گذارند. از این پس این فرد را مادر میانجی می‌نامند.

قرارداد بین صاحبان جنین و مادر اجاره‌ای
قرارداد بین صاحبان جنین و مادر اجاره‌ای به عنوان اجاره رحم معروف شده است درحالیکه کاملا منطبق با ضوابط اجاره نیست. در قانون نص صریحی که این قرارداد چه نامیده می‌شود وجود ندارد. به نظر می‌رسد این قرارداد در زمره قراردادهای ماده 10 قانون مدنی است که مبنای شکل‌گیری آن تراضی طرفین است. در این قرارداد اجرت معمولا مشخص می‌شود. همچنین می‌توانند در قسمت شروط ضمن عقد مواردی از جمله خودداری از استعمال دخانیات و الزام به اجرای دستورات پزشک را پیش بینی نمایند.
‌ماده 1 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مقرر می‌دارد؛ کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز‌خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال‌جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی پس‌ از موافقت کتبی ‌زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری‌آنها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به‌اثبات رسیده اقدام نمایند.

در اصل تشکیل جنین خارج از رحم حاصل از سلول های زوجین تردیدی وجود ندارد اما در صورتی‌که یافت سلول‌ها مستلزم ارتکاب حرام باشد، تعدادی از فقها ارتکاب حرام را مشروط به ضرورت نموده اند؛ در صورتی که نطفه زوجین در خارج از رحم تلقیح شود و سپس به رحم زن دیگری منتقل گردد، این کار ذاتا اشکالی ندارد. ولی با توجه به این که غالباً مستلزم نظر و لمس حرام می‌باشد جز در موارد ضرورت جایز نیست.(1)

شرایط لازم برای زوجین متقاضی جنین
مطابق ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 29 /4 /1382 مجلس شورای اسلامی تقاضای دریافت جنین باید به صورت مشترک از جانب زوجین تنظیم و تسلیم دادگاه شود.

‌ماده 2 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور: " تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و‌ تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر‌می‌کند:
الف - زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زوجه‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب - زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج - هیچ‌یک از زوجین محجور نباشند.
د - هیچ‌یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب‌العلاج نباشند.
هـ- هیچ‌یک از زوجین معتاد به مواد مخـ ـدر نباشند.
و - زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند."

‌ماده 4 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور: "بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و‌بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت‌ زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد."
وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ‌ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

محرمانه بودن
مطابق قانون در اهدای جنین لازم است اطلاعات بیمار محرمانه باقی بماند. در ایران تحقیقات نشان می‌دهد زوجین دریافت کننده جنین به ناشناس ماندن اهدا‌کنندگان تمایل دارند، حتی شوهرانِ زنِ دریافت‌کننده بیش از خود زن تمایل به ناشناخته ماندن اهداکنندگان دارند.(2)

همینطور در بند ت ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، به لزوم محرمانه بودن دریافت‌، نگهداری و انتقال جنینهای اهدایی اشاره می‌شود. اطلاعات مربوط به جنینهای اهدایی‌، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه‌بندی می‌شوند.

ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور: "اهدا جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوجهای اهداکننده و در مراکز مجازتخصصی درمان‌ ناباروری‌، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد."

رابـ ـطه والدین با طفل حاصل از لقاح مصنوعی

حقوق و وظایف والدین نسبت به طفل حاصل از لقاح مصنوعی دقیقا مانند طفلی است که به صورت طبیعی متولد شده‌است. قانونگذار، حقوقی را که برای طفل طبیعی و مشروع مقرر شده، برای طفل حاصل از لقاح مصنوعی نیز محترم شمرده است.

ماده 3 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور: "وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ‌ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است."

کلام آخر
لقاح آزمایشگاهی یا تلقیح مصنوعی به دو روش لقاح داخل رحمی و خارج از رحم صورت می‌گیرد. اهدا جنین مطابق نظر اکثریت فقها عملی جایز بوده بر همین اساس قانونگذار ایران اقدام به وضع قانون در این زمینه نموده است. قانونگذار ایران مستند ماده 1 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور، اجازه انتقال جنین های حاصل از لقاح خارج رحمی زوجین قانونی و شرعی به زوجین نابارور را به مراکز درمانی ناباروری داده است.
 
 • Like
Reactions: vakil

masoomeh.

کاربر تازه وارد
عضو انجمن
24/4/19
22
30
41
تهران
زنی که از همسرش کتک خورده، می‌تواند طلاق بگیرد؟

یکی از موارد اقدام زن برای طلاق از همسرش، قرار داشتن در "عسر و حرج" است که کتک خوردن زن بوسیله مرد، در صورت اثبات در دادگاه کیفری از مصادیق آن محسوب می‌شود.

زمان تقریبی مطالعه : 2 دقیقه


عسر وحرج

پرسش مخاطب درباره کتک خوردن زن از همسرش این است:

با سلام. حدود ده سال از زندگی مشترکم می‌گذرد یک فرزند ۶ ساله پسر دارم. شوهرم کنترل خشم ندارد و بار‌ها و بار‌ها مرا کتک زده که بنده به دلیل اینکه شوهرم هیچوقت پول در اختیارم قرار نمی‌دهد فقط توانستم یک بار پیگیر شوم و به پزشک قانونی بروم که مدارکش را دارم. همچنین شوهرم به من خــ ـیانـت کرد و به زنـ*ـا اقرار کرد هرچند که در حال حاضر انکار میکند. قصد جدایی دارم، اما نمیدانم چطور ثابت کنم شوهرم صلاحیت نگهداری از بچه ام را ندارد؟

آیا همان یکبار مراجعه ام به پزشک قانونی و مدارکش کمکی میکنه؟ همچنین گزارشی از پلیس ۱۱۰ دارم وقتی که کتکم زده بود و به قتل تهدیدم کرده بود. در ضمن اورژانس اجتماعی هم یکبار هنگام دعوا و شکستن وسایل از منزل بازدید داشته. استناد به این موارد کمکی می‌کنه؟ همچنین شوهرم بسیار فحاشی می‌کند و فحش‌های بسیار رکیک به خانواده ام می‌دهد ضبط صدای فحش‌ها مدرک محسوب می‌شود؟ تو را خدا جوابمو زودتر بدید با تشکر.

پاسخ کارشناسان :
ضرب و شتم و آزار و اذیت جسمی و روحی همانطور که وکیل آنلاین بار‌ها بیان داشته است جرم بوده و مرتکب قابل مجازات خواهد بود ولو آنکه همسرتان باشد. به عبارتی دیگر ضرب و جرح به هر مقدار که باشد جرم بوده و برای آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات تعیین شده است، حتی اگر به میزان یک خراش باشد.
زن و شوهر می‌توانند به علت خراش ایجاد شده در روی بدن خود از دیگری شکایت کرده و ایجاد جراحت توسط همسر خود را اثبات کنند.

جراحت ایجاد شده توسط کارشناس پزشکی قانونی بررسی شده و میزان آن مشخص می‌شود. دادگاه بر اساس نظر کارشناس پزشکی قانونی رای صادر می‌کند؛ بنابراین می‌توانید اقدام قانونی در این خصوص نموده و از همسرتان در دادسرای عمومی محل وقوع جرم شکایت نمایید.

از طرف دیگر بواسطه توهین‌های صورت گرفته نیز امکان شکایت برای شما وجود خواهد داشت. در این صورت می‌توانید به مدارک گفته شده نیز برای اثبات ادعا‌های خود استناد نمایید.

در ادامه و در راستای بیان حقوق بانوان و نیز حمایت‌های همه جانبه‌ی قانونگذار از آنان باید بیان داشت ضرب و جرح به حکم قانونگذار از مصادیق عسر و حرج محسوب شده لذا زنان با استفاده از آن می‌توانند برای طلاق اقدام کنند. اما ضرب و جرح در این مورد باید در دادسرا کیفری اثبات شود. گزارش پزشکی قانونی نشاندهنده ضرب و جرح و میزان آن است همچنین باید مشخص شود این آسیب‌ها توسط چه کسی ایجاد شده است. در نهایت با توجه به رای دادگاه کیفری زن می‌تواند دادخواست طلاق دهد.
 
 • Like
Reactions: vakil

vakil

کاربر تازه وارد
عضو انجمن
10/9/19
3
0
1
bayanemrooz.com
مسائل حقوقی اهدای جنین

قرار تأمین خواسته


اهدای جنین و رحم جایگزین دو راهکار درمانی جدید برای ناباروری محسوب می‌شوند و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای قرن اخیر به حساب می‌آیند همان‌طور که بیان شد با تاسیس این دو روش بحث‌های فراوانی در کشور ما به وجود آمد و موافقان و مخالفان گوناگونی در این خصوص اظهارنظر کردند.
اهدای جنین
قبل از پرداختن به بحث اهدای جنین باید۲ اصطلاح تلقیح مصنوعی و اهدای جنین توضیح داده شود تا ابهامی در این خصوص پدید نیاید. تلقیح مصنوعی یعنی این که زن را با وسایل مصنوعی و بدون آن که نزدیکی صورت گیرد، باردار کنند. اهدای جنین یعنی واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین حاصل از باروری آزمایشگاهی سلول جنـ*ـسی نر و ماده یک زوج سالم به یک زوج نازا.
بر طبق قانون نحوه اهدا جنین کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آن‌ها به اثبات رسیده اقدام نمایند. پس همان‌طور که مشخص است زوجینی که قصد اهداء جنین را دارند باید موافقت و رضایت کتبی خویش را اعلام نمایند. همچنین ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی علاوه بر این مورد موارد دیگری را ذکر می‌کند که عبارتند از: سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب، نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان‌گردان و مبتلا نبودن به بیماری‌های صعب‌العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و… .
شرایط دریافت جنین
پس از آن که زوج‌های قانونی و شرعی جنین خویش را به موسسات مجاز اهدا می‌کنند نوبت به زوجینی می‌رسد که به دلیل ناباروری خواستار دریافت این جنین‌ها هستند، اما قانونگذار برای دریافت جنین شرایطی را مقرر کرده است که به قرار ذیل هستند. نخست آن که این زوج باید تقاضای دریافت جنین را تنظیم کنند و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کنند و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می‌کند:
 • زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
 • زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
 • هیچ یک از زوجین محجور نباشند. (یعنی مجنون یا سفیه یا صغیر نباشند)‌
 • هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج نباشند.
 • هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخـ ـدر نباشند.
 • زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
وظایف و تکالیف دریافت‌کنندگان جنین
مطابق ماده ۳ این قانون وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ماده مذکور فقط از وظایفی مثل تربیت و نگهداری سخن به میان آورده و هیچ بحثی راجع به نسب و ارث و محرومیت در نکاح بیان نکرده است.
اما می‌دانیم مباحثی همچون تربیت و نگهداری و نفقه دادن از وظایفی است که هر پدر و مادری به سمت آن رغبت دارند و با شوق و شعف به این امر اهتمام می‌ورزند و کمتر والدینی یافت می‌شود که در امر تربیت طفل خویش کوتاهی کند همچنین نباید این مطلب را از یاد برد که در این میان بحث از ازدواج‌هایی است که پس از سال‌ها امید و آرزو صاحب فرزند شده‌اند پس بعید به نظر می‌رسد که در امر تربیت و نگهداری و نفقه دادن کوتاهی نمایند، اما مطلبی که بحث برانگیز است و قانونگذار نیز در آن زمینه سکوت کرده است بحث نسب و ارث است که آیا واقعا این طفل متعلق به کیست و از چه کسی ارث می‌برد؟ آیا اگر دریافت‌کنندگان جنین پس از وضع حمل و بزرگ کردن طفل با ادعایی از سوی اهداءکنندگان جنین مواجه شدند تکلیف چیست و فرزند را باید متعلق به کدام یک دانست؟
ارث، نسب…؟
همان‌طور که بیان شد قانونگذار در این خصوص سکوت کرده است، اما این بحث به عالم فقه هم کشیده شده است و در آنجا نیز نظریاتی بیان شده است.
 1. برخی از فقها به پیروی از نظریه سنتی، رابـ ـطه پدر و مادری را بین فرزند و اهداکنندگان جنین برقرار می‌کنند و معتقدند که نطفه از آن هر کس که باشد، او پدر و مادر طفل است. بر طبق این نظریه رابـ ـطه وراثت، حضانت، محرمیت در نکاح و… بین آن‌ها برقرار است.
 2. دومین نظر قائل به این است که ملاک نسب هم مالکیت بر جنین و هم زایمان است و بر این اساس وراثت و… بین صاحبان جنین و زن صاحب رحم از یکسو و طفل از سوی دیگر برقرار است.
به هر حال در این خصوص اختلاف نظرات گوناگونی به چشم می‌خورد که از بیان آنها خودداری می‌کنیم ولی در حالت عادی و بدون هیچ ادعای مخالفی باید گفت که زوجی که طفل را به دنیا می‌آورند و برای او شناسنامه دریافت می‌کنند بر اساس برخی ازاصول حقوقی مثل اماره فراش (طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این‌که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد) و عرف پدر و مادر طفل تلقی می‌شوند و تمام وظایف و تکالیف میان آنها برقرار است.
Please, ورود or عضویت to view URLs content!

محرمانه بودن اهداء
بر طبق تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۳ اطلاعات مربوط به جنین‌های اهدایی، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه‌بندی می‌شوند. بر این اساس مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند در حفظ و نگهداری این اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و از افشای آنها خوداری کنند. در این خصوص قانون مجازات،انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، بیان می‌کند که مجازات افشای اطلاعات سری ۲ تا ۱۰‌سال حبس است.
مطابق ماده ۳ این قانون وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ماده مذکور فقط از وظایفی مثل تربیت و نگهداری سخن به میان آورده و هیچ بحثی راجع به نسب و ارث و محرومیت در نکاح بیان نکرده است.
از سوی دیگر مطابق تبصره یک ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، انتقال و افشای اسناد و اطلاعات سری دولتی در دستگاه قضایی نیز منحصرا با اجازه رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است. در این بین اکثر دانشمندان و صاحب‌نظران رشته‌های علوم پزشکی و علوم انسانی همواره بر لزوم حفظ محرمانگی مطلق اطلاعات از سوی‌دهندگان و پذیرندگان گامت و جنین تاکید دارند، اما نباید این نکته را فراموش کرد که هر انسانی حق خواهد داشت که از هویت واقعی خویش آگاه باشد و ممنوعیت این افراد از این حق شاید به نوعی به حقوق این‌گونه افراد لطمه وارد کند.
رحم جایگزین
گروهی از بانوان به صورت اولیه یا ثانویه رحم ندارند، مثلا برخی بانوان به صورت مادرزادی رحم ندارند و گروهی نیز به دلیل وجود تومورهای مختلف یا سرطان، رحم خود را از دست داده‌اند. علاوه بر این افراد برخی از بانوان به علت بیماری جسمانی شدید از قبیل دیابت یا ام اس از بارداری منع می‌شوند. این افراد می‌توانند از طریق رحم جایگزین صاحب فرزند شوند. در این روش از خانم دیگری که از سلامتی حمل جنین برخوردار است و موقعیت سیکل حاملگی در او با زوجه‌ای که مشکل رحم دارد هماهنگ است، برای حمل جنین و گذراندن دوران بارداری استفاده می‌شود.
در این روش از همسران قانونی در فضای آزمایشگاهی جنین به وجود می‌آید سپس جنین تهیه شده را به رحم مادر جایگزین منتقل می‌کنند به این شرط که وقتی مدت بارداری تمام شد مادر جایگزین نوزاد را به صاحبان اصلی نطفه یعنی به والدین کودک برگرداند. برای انجام چنین اموری معمولا بین طرفین قراردادی منعقد می‌شود که غالبا تحت عنوان رحم اجاره‌ای شناخته می‌شود.
در حالت عادی و بدون هیچ ادعای مخالفی باید گفت که زوجی که طفل را به دنیا می‌آورند و برای او شناسنامه دریافت می‌کنند بر اساس برخی ازاصول حقوقی مثل اماره فراش (طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این‌که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد) و عرف پدر و مادر طفل تلقی می‌شوند و تمام وظایف و تکالیف میان آنها برقرار است
در این گونه قراردادها معمولا طرفین توافق می‌کنند که صاحب رحم دریافت وجهی از والدین طفل، جنین را در رحم خود بپروراند و پس از تولد طفل او را به والدینش باز گرداند، اما درخصوص درستی یا بطلان چنین قراردادی نیز در عالم حقوق اختلاف نظراتی به چشم می‌خورد که برخی آن را با توجه به حاکمیت اراده و توافق در مباحث مربوط به ارث و نسب نیز همچون اهدای جنین اختلافاتی به چشم می‌خورد که همگی به دلیل فقدان وجود یک قانون جامع و مانع در این خصوص است.
شاید بتوان این گونه گفت که در این موارد رابـ ـطه عاطفی شدیدی بین صاحب رحم یا همان کسی که طفل را به دنیا آورده و جنین به وجود می‌آید و به این سادگی نمی‌توان رابـ ـطه این دو شخص را پس از تولد قطع کرد و دوباره ممکن است مباحثی همچون تعیین مادر به وجود آید که آیا صاحب نطفه و جنین مادر است یا آن کسی که طفل را به دنیا آورده؟
خسته نباشد. بابت مطالبی که به اشتراک گذاشتید تشکر میکنم
 

vakil

کاربر تازه وارد
عضو انجمن
10/9/19
3
0
1
bayanemrooz.com
زنی که از همسرش کتک خورده، می‌تواند طلاق بگیرد؟

یکی از موارد اقدام زن برای طلاق از همسرش، قرار داشتن در "عسر و حرج" است که کتک خوردن زن بوسیله مرد، در صورت اثبات در دادگاه کیفری از مصادیق آن محسوب می‌شود.

زمان تقریبی مطالعه : 2 دقیقه


عسر وحرج

پرسش مخاطب درباره کتک خوردن زن از همسرش این است:

با سلام. حدود ده سال از زندگی مشترکم می‌گذرد یک فرزند ۶ ساله پسر دارم. شوهرم کنترل خشم ندارد و بار‌ها و بار‌ها مرا کتک زده که بنده به دلیل اینکه شوهرم هیچوقت پول در اختیارم قرار نمی‌دهد فقط توانستم یک بار پیگیر شوم و به پزشک قانونی بروم که مدارکش را دارم. همچنین شوهرم به من خــ ـیانـت کرد و به زنـ*ـا اقرار کرد هرچند که در حال حاضر انکار میکند. قصد جدایی دارم، اما نمیدانم چطور ثابت کنم شوهرم صلاحیت نگهداری از بچه ام را ندارد؟

آیا همان یکبار مراجعه ام به پزشک قانونی و مدارکش کمکی میکنه؟ همچنین گزارشی از پلیس ۱۱۰ دارم وقتی که کتکم زده بود و به قتل تهدیدم کرده بود. در ضمن اورژانس اجتماعی هم یکبار هنگام دعوا و شکستن وسایل از منزل بازدید داشته. استناد به این موارد کمکی می‌کنه؟ همچنین شوهرم بسیار فحاشی می‌کند و فحش‌های بسیار رکیک به خانواده ام می‌دهد ضبط صدای فحش‌ها مدرک محسوب می‌شود؟ تو را خدا جوابمو زودتر بدید با تشکر.

پاسخ کارشناسان :
ضرب و شتم و آزار و اذیت جسمی و روحی همانطور که وکیل آنلاین بار‌ها بیان داشته است جرم بوده و مرتکب قابل مجازات خواهد بود ولو آنکه همسرتان باشد. به عبارتی دیگر ضرب و جرح به هر مقدار که باشد جرم بوده و برای آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات تعیین شده است، حتی اگر به میزان یک خراش باشد.
زن و شوهر می‌توانند به علت خراش ایجاد شده در روی بدن خود از دیگری شکایت کرده و ایجاد جراحت توسط همسر خود را اثبات کنند.

جراحت ایجاد شده توسط کارشناس پزشکی قانونی بررسی شده و میزان آن مشخص می‌شود. دادگاه بر اساس نظر کارشناس پزشکی قانونی رای صادر می‌کند؛ بنابراین می‌توانید اقدام قانونی در این خصوص نموده و از همسرتان در دادسرای عمومی محل وقوع جرم شکایت نمایید.

از طرف دیگر بواسطه توهین‌های صورت گرفته نیز امکان شکایت برای شما وجود خواهد داشت. در این صورت می‌توانید به مدارک گفته شده نیز برای اثبات ادعا‌های خود استناد نمایید.

در ادامه و در راستای بیان حقوق بانوان و نیز حمایت‌های همه جانبه‌ی قانونگذار از آنان باید بیان داشت ضرب و جرح به حکم قانونگذار از مصادیق عسر و حرج محسوب شده لذا زنان با استفاده از آن می‌توانند برای طلاق اقدام کنند. اما ضرب و جرح در این مورد باید در دادسرا کیفری اثبات شود. گزارش پزشکی قانونی نشاندهنده ضرب و جرح و میزان آن است همچنین باید مشخص شود این آسیب‌ها توسط چه کسی ایجاد شده است. در نهایت با توجه به رای دادگاه کیفری زن می‌تواند دادخواست طلاق دهد.
زنی که از همسرش کتک خورده، می‌تواند طلاق بگیرد؟

یکی از موارد اقدام زن برای طلاق از همسرش، قرار داشتن در "عسر و حرج" است که کتک خوردن زن بوسیله مرد، در صورت اثبات در دادگاه کیفری از مصادیق آن محسوب می‌شود.

زمان تقریبی مطالعه : 2 دقیقه


عسر وحرج

پرسش مخاطب درباره کتک خوردن زن از همسرش این است:

با سلام. حدود ده سال از زندگی مشترکم می‌گذرد یک فرزند ۶ ساله پسر دارم. شوهرم کنترل خشم ندارد و بار‌ها و بار‌ها مرا کتک زده که بنده به دلیل اینکه شوهرم هیچوقت پول در اختیارم قرار نمی‌دهد فقط توانستم یک بار پیگیر شوم و به پزشک قانونی بروم که مدارکش را دارم. همچنین شوهرم به من خــ ـیانـت کرد و به زنـ*ـا اقرار کرد هرچند که در حال حاضر انکار میکند. قصد جدایی دارم، اما نمیدانم چطور ثابت کنم شوهرم صلاحیت نگهداری از بچه ام را ندارد؟

آیا همان یکبار مراجعه ام به پزشک قانونی و مدارکش کمکی میکنه؟ همچنین گزارشی از پلیس ۱۱۰ دارم وقتی که کتکم زده بود و به قتل تهدیدم کرده بود. در ضمن اورژانس اجتماعی هم یکبار هنگام دعوا و شکستن وسایل از منزل بازدید داشته. استناد به این موارد کمکی می‌کنه؟ همچنین شوهرم بسیار فحاشی می‌کند و فحش‌های بسیار رکیک به خانواده ام می‌دهد ضبط صدای فحش‌ها مدرک محسوب می‌شود؟ تو را خدا جوابمو زودتر بدید با تشکر.

پاسخ کارشناسان :
ضرب و شتم و آزار و اذیت جسمی و روحی همانطور که وکیل آنلاین بار‌ها بیان داشته است جرم بوده و مرتکب قابل مجازات خواهد بود ولو آنکه همسرتان باشد. به عبارتی دیگر ضرب و جرح به هر مقدار که باشد جرم بوده و برای آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات تعیین شده است، حتی اگر به میزان یک خراش باشد.
زن و شوهر می‌توانند به علت خراش ایجاد شده در روی بدن خود از دیگری شکایت کرده و ایجاد جراحت توسط همسر خود را اثبات کنند.

جراحت ایجاد شده توسط کارشناس پزشکی قانونی بررسی شده و میزان آن مشخص می‌شود. دادگاه بر اساس نظر کارشناس پزشکی قانونی رای صادر می‌کند؛ بنابراین می‌توانید اقدام قانونی در این خصوص نموده و از همسرتان در دادسرای عمومی محل وقوع جرم شکایت نمایید.

از طرف دیگر بواسطه توهین‌های صورت گرفته نیز امکان شکایت برای شما وجود خواهد داشت. در این صورت می‌توانید به مدارک گفته شده نیز برای اثبات ادعا‌های خود استناد نمایید.

در ادامه و در راستای بیان حقوق بانوان و نیز حمایت‌های همه جانبه‌ی قانونگذار از آنان باید بیان داشت ضرب و جرح به حکم قانونگذار از مصادیق عسر و حرج محسوب شده لذا زنان با استفاده از آن می‌توانند برای طلاق اقدام کنند. اما ضرب و جرح در این مورد باید در دادسرا کیفری اثبات شود. گزارش پزشکی قانونی نشاندهنده ضرب و جرح و میزان آن است همچنین باید مشخص شود این آسیب‌ها توسط چه کسی ایجاد شده است. در نهایت با توجه به رای دادگاه کیفری زن می‌تواند دادخواست طلاق دهد.
حقوق مربوط به زنان از جمله قوانینی هستن که مردم از آنها مطلع نیستند متاسفانه. چه خوب که در این زمینه مینویسید