احادیثی درباره ی بهداشت از پیامبر (ص) و امامان (ع)

بازدیدها
: 160 -
آخرین بروزرسانی
: -
آخرین ارسال توسط
: مهربانوی ایرانی

از موضوع چقدر راضی هستید؟از پست ها چقدر راضی هستید؟

  • زیاد - زیاد

  • زیاد - متوسط

  • زیاد - کم

  • متوسط - زیاد

  • کم - زیاد

  • متوسط - متوسط

  • کم - کم


نتایج فقط بعد از شرکت در نظرسنجی قابل رویت است.

مهربانوی ایرانی

مدیر تالار گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
30/11/18
3,362
10,217
746
منبع:نرم افزار پزشک خانواده
.

کوتاه کردن ناخن،از آن رو لازم است که پناهگاه شیطان است و فراموشی می آورد.امام باقر (ع)
مرجع:کافی(ط-الاسلامیه) ج ۶ ، ص ۴۹۰ ، ح ۶
 
آخرین ویرایش:
  • Like
Reactions: .....***.....

مهربانوی ایرانی

مدیر تالار گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
30/11/18
3,362
10,217
746
جارو کردن اتاق ها فقر را از بین می برد.امام باقر (ع)
مرجع:وسائل الشیعه ج ۵ ، ص ۳۱۷ ، ح ۶۶۵۸
 
آخرین ویرایش:
  • Like
Reactions: .....***.....

مهربانوی ایرانی

مدیر تالار گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
30/11/18
3,362
10,217
746
هر کس با آبی غسل کند که پیش تر در آن غسل شده است و به جذام مبتلا شود،کسی را جز خود سرزنش نکند.امام رضا (ع)
مرجع:کافی(الاسلامیه) ج ۶ ، ص ۵۰۳ ، ح ۳۸
 
آخرین ویرایش:

مهربانوی ایرانی

مدیر تالار گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
30/11/18
3,362
10,217
746
پاکیزگی از اخلاق پیامبران است.امام رضا (ع)
مرجع:کافی(ط-الاسلامیه) ج ۵ ، ص ۵۶۷ ، ح ۵۰
 

مهربانوی ایرانی

مدیر تالار گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
30/11/18
3,362
10,217
746
حنا،بوی بد (عرق) را از بین می برد،چهره را شاداب،دهان را خوشبو و فرزند را زیبا می کند.امام صادق (ع)
مرجع:کافی(ط-الاسلامیه) ج ۶ ، ص ۴۸۴ ، ح ۵
 

مهربانوی ایرانی

مدیر تالار گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
30/11/18
3,362
10,217
746
خداوند زیبایی و خودآرایی را دوست دارد و از فقر و تظاهر به فقر بیزار است.هر گاه خداوند به بنده ای نعمتی بدهد دوست دارد اثر آن را در او ببیند.عرض شد:چگونه؟ فرمودند:لباس تمیز بپوشد،خود را خوشبو کند،خانه اش را گچکاری کند،جلوی در حیاط خود را جارو کند،حتی روشن کردن چراغ قبل از غروب خورشید فقر را می برد و روزی را زیاد می کند.امام صادق (ع)
مرجع:امالی (طوسی) ص ۲۷۵ ، ح ۵۲۶
 

مهربانوی ایرانی

مدیر تالار گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
30/11/18
3,362
10,217
746
هر میوه ای سمی دارد،هر گاه میوه به دستتان رسید،آن را با آب بشویید و یا در آب فرو برید.امام صادق (ع)
مرجع:کافی(ط-الاسلامیه) ج ۶ ، ص ۳۵۰ ، ح ۴
 

مهربانوی ایرانی

مدیر تالار گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
30/11/18
3,362
10,217
746
پیامبر خدا (ص) مردی را دیدند که موهای ژولیده و جامه ای چرکین و سر و وضع نامرتبی داشت،فرمودند:بهره بردن از نعمت های خدا و آشکار ساختن نعمت جزء دین است.امام صادق (ع)
مرجع:کافی(ط-الاسلامیه) ج ۶ ، ص ۴۳۹ ، ح ۵
 

مهربانوی ایرانی

مدیر تالار گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
30/11/18
3,362
10,217
746
شستن ظرف و جارو زدن جلو در منزل،باعث جلب روزی می شود.امام صادق (ع)
مرجع:خصال ص ۵۴ ، ح ۷۳ - مکارم الاخلاق ص ۱۲۷
 

مهربانوی ایرانی

مدیر تالار گردشگری
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
30/11/18
3,362
10,217
746
در هر جمعه،اندکی از سبیل و ناخن های خود را بگیر،و اگر هم چیزی وجود نداشته باشد،آن را (کمی) بسای، [که در این صورت] دیوانگی،جذام و پیسی به تو نمی رسد.امام صادق (ع)
مرجع:کافی(ط-الاسلامیه) ج ۶ ، ص ۴۹۰ ، حرف ۳