رمان ظلمات دل | کار گروهی کاربران انجمن نگاه دانلود

نمایش ها
: 24K -
آخرین بروزرسانی
: -
آخرین ارسال توسط
: FATEMEH_R

آیا این رمان هیجان و سیر متناسب داره؟ آیا موافق جلد دوم هستید و اون رو دنبال خواهید کرد؟

 • بله-بله

  Votes: 30 73.2%
 • بله-خیر

  Votes: 8 19.5%
 • خیر-بله

  Votes: 1 2.4%
 • خیر-خیر

  Votes: 2 4.9%

 • Total voters
  41

Fatemeh-D

نویسنده انجمن
نویسنده انجمن