#انواع مدل مانیکور ناخن# دو

این مدل ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

 • عالی

  رای: 18 50.0%
 • خوب

  رای: 14 38.9%
 • بد نیست

  رای: 3 8.3%
 • بد!

  رای: 1 2.8%

 • مجموع رای دهندگان
  36