اطلاعیه قوانین درخواست نشان

بازدیدها
: 10K -
آخرین بروزرسانی
: -
آخرین ارسال توسط
: Mojtaba
وضعیت
موضوع بسته شده است.

›› قوانین درخواست نشان:

قبل از
Please, ورود or عضویت to view URLs content!
حتماً به جهت آشنایی با نشان‌ها و نحوه‌ی اهدای آن تاپیک زیر را به دقت مطالعه فرمائید.

لیست کامل نشان‌ها در صفحه‌ی :
Please, ورود or عضویت to view URLs content!
قابل رویت است.

دقت داشته باشید:


* نشان VIP:

توضیحات: این نشان باارزش ویژه کاربران VIP انجمن می‌باشد.
امکان درخواست: میسر است / در صورت دارابودن گروه کاربری VIP می‌توانید درخواست دهید.

* نشان VIP II:

توضیحات : این نشان باارزش ویژه کاربران VIP انجمن می‌باشد.
امکان درخواست: میسر نیست / اهدای نشان توسط مدیریت صورت می‌گیرد.

* نشان VIP III:

توضیحات: این نشان باارزش ویژه کاربران VIP انجمن می‌باشد.
امکان درخواست: میسر نیست / اهدای نشان توسط مدیریت صورت می‌گیرد.


* نشان Donate:

توضیحات : این نشان باارزش ویژه کسانی است که از نگاه دانلود حمایت مالی می‌کنند.
امکان درخواست: میسر است / در صورت وجود اسم شما در لیست حامیان مالی سایت می‌توانید درخواست دهید.

* نشان وفاداری:

توضیحات: این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت گذشت عضویت بیش از 6 ماه در انجمن می توانید درخواست دهید .


* نشان حمایت :

توضیحات : این نشان به اعضای قدیمی انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت گذشت عضویت بیش از 1 سال در انجمن می توانید درخواست دهید .


* نشان یار دیرین :

توضیحات : این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت گذشت عضویت بیش از 2 سال در انجمن می توانید درخواست دهید .


* نشان پشتکار :

توضیحات : این نشان به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت ارسال بیش از 5000 ارسالی در انجمن می توانید درخواست دهید .


* نشان تلاش :

توضیحات : این نشان به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت ارسال بیش از 10000 ارسالی در انجمن می توانید درخواست دهید .


* نشان همت :

توضیحات : این نشان به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت ارسال بیش از 100000 ارسالی در انجمن می توانید درخواست دهید .

* نشان محبوب :

توضیحات : این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت داشتن بیش از 10000 پسند ( تشکر ) دریافتی در انجمن می توانید درخواست دهید .

* نشان معروف :

توضیحات : این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت داشتن بیش از 20000 پسند ( تشکر ) دریافتی در انجمن می توانید درخواست دهید .

* نشان سلطان قلب ها :

توضیحات : این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت داشتن بیش از 100000 پسند ( تشکر ) دریافتی در انجمن می توانید درخواست دهید .

* نشان تخصص :

توضیحات : این نشان با ارزش به کاربران متخصص اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / ذکر تخصص کاربردی در انجمن و گذر دو ماه از اخد رنک مربوطه و سایر توضیحات

* نشان خلاقیت :

توضیحات : این نشان با ارزش به کاربران خلاق اهدا می گردد .

امکان درخواست : میسر نیست / اهدای نشان توسط مدیریت صورت می گیرد .

* نشان لیاقت :

توضیحات : این نشان با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .
امکان درخواست : میسر نیست / اهدای نشان توسط مدیریت صورت می گیرد .


* نشان اخلاق :

توضیحات : این نشان به آن دسته از کاربران خوش خلق و خوش رو و با اخلاق انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر نیست / اهدای نشان توسط مدیریت صورت می گیرد .


* نشان تعهد :

توضیحات : این نشان با ارزش به کاربران متعهد اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر نیست / اهدای نشان توسط مدیریت صورت می گیرد .


* نشان اعتماد :

توضیحات : این نشان با ارزش ویژه کسانی است که اعتماد به آن ها موجب پشیمانی نخواهد شد .
امکان درخواست : میسر نیست / اهدای نشان توسط مدیریت صورت می گیرد .


* نشان افتخار :

توضیحات : این نشان با ارزش به آن دسته از کاربرانی که موجب افتخار انجمن می باشند اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر نیست / اهدای نشان توسط مدیریت صورت می گیرد .

* نشان قدردانی :

توضیحات : این نشان با ارزش جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

امکان درخواست : میسر نیست / اهدای نشان توسط مدیریت صورت می گیرد .

* نشان نویسنده انجمن :

توضیحات : این نشان به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت دارا بودن گروه کاربری نویسنده انجمن و گذشت دو ماه از اخذ رنک، می توانید درخواست دهید .

* نشان منتقد انجمن :

توضیحات : این نشان به منتقدین انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت دارا بودن گروه کاربری منتقد انجمن و گذشت دو ماه از اخذ رنک، می توانید درخواست دهید .

* نشان ویراستار انجمن :

توضیحات : این نشان به ویراستاران انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت دارا بودن گروه کاربری ویراستار انجمن و گذشت دو ماه از اخذ رنک، می توانید درخواست دهید .


* نشان طراح انجمن :

توضیحات : این نشان به طراحان انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت دارا بودن گروه کاربری طراح انجمن و گذشت دو ماه از اخذ رنک، می توانید درخواست دهید .


* نشان مترجم انجمن :

توضیحات : این نشان به مترجمان انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت دارا بودن گروه کاربری مترجم انجمن و گذشت دو ماه از اخذ رنک، می توانید درخواست دهید .

*نشان گوینده انجمن :

توضیحات : این نشان به گویندگان انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت دارا بودن گروه کاربری گوینده انجمن و گذشت دو ماه از اخذ رنک، می توانید درخواست دهید .

*نشان میکسر انجمن :

توضیحات : این نشان به میکسران انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت دارا بودن گروه کاربری میکسر انجمن و گذشت دو ماه از اخذ رنک، می توانید درخواست دهید .


*نشان شاعر انجمن :

توضیحات : این نشان به شاعران انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت دارا بودن گروه کاربری شاعر انجمن و گذشت دو ماه از اخذ رنک، می توانید درخواست دهید .*نشان مدرس انجمن :

توضیحات : این نشان به مدرسان انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت دارا بودن گروه کاربری مدرس انجمن و گذشت دو ماه از اخذ رنک، می توانید درخواست دهید .


*نشان تایپیست انجمن :

توضیحات : این نشان به تایپیست انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / در صورت دارا بودن گروه کاربری تایپیست انجمن و گذشت دو ماه از اخذ رنک، می توانید درخواست دهید .

* نشان مدیران انجمن :

توضیحات : این نشان به مدیران انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر نیست / اهدای نشان توسط مدیریت صورت می گیرد .


* نشان مدیران ارشد انجمن :

توضیحات : این نشان به مدیران ارشد انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر نیست / اهدای نشان توسط مدیریت صورت می گیرد .

* نشان مدیران کل سایت :

توضیحات : این نشان به مدیران کل سایت انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر نیست / اهدای نشان توسط مدیریت صورت می گیرد .


* نشان طلای مسابقات :

توضیحات : این نشان به نفرات اول مسابقات انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / همراه با ذکر دلیل ، لینک تاپیک مسابقه و سایر توضیحات

* نشان نقره مسابقات :

توضیحات : این نشان به نفرات دوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .
امکان درخواست : میسر است / همراه با ذکر دلیل ، لینک تاپیک مسابقه و سایر توضیحات


* نشان برنز مسابقات:

توضیحات: این نشان به نفرات سوم مسابقات انجمن اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: میسر است / همراه با ذکر دلیل، لینک تاپیک مسابقه و سایر توضیحات

* نشان ویژه مسابقات:

توضیحات: این نشان به افراد ویژه در مسابقات انجمن اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: میسر نیست / اهدای نشان توسط مدیریت صورت می‌گیرد.درخواست نشان تخصص و‌ سایر نشان های تخصصی، ۲ ماه پس از دریافت رنک کاربری مربوطه، امکانپذیز است.


---

* نشان رویداد یلدا:

توضیحات: این نشان به برندگان مسابقات رویداد شب یلدا اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.


* نشان رویداد ترین:

توضیحات: این نشان به برندگان مسابقات «ترین»های انجمن اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.


* نشان رویداد مدال:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد مدال اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد دستخط:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد دستخط اهدا می‌گردد.

امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد لحظه سال تحویل:

توضیحات : این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد لحظه سال تحویل اهدا می‌گردد.

امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد عکاسی روز طبیعت:

توضیحات : این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد عکاسی روز طبیعت اهدا می‌گردد.

امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد حسینی:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد حسینی اهدا می‌گردد.

امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد برترین رمان:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد برترین رمان اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد اربعین حسینی:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد اربعین حسینی اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد نوجوان:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد نوجوان اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد هالووین:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد هالووین اهدا می‌گردد.

امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد مسابقه هالووین:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد مسابقه هالووین اهدا می‌گردد.

امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد جشن آبانگان:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد جشن آبانگان اهدا می‌گردد.

امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد دانش‌آموز:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد دانش‌آموز اهدا می‌گردد.

امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد کتاب و کتابخوانی:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد کتاب و کتابخوانی اهدا می‌گردد.

امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد کودک:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد کودک اهدا می‌گردد.

امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد جشن آذرگان:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد جشن آذرگان اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد دانشجو:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد دانشجو اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد پژوهش:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد پژوهش اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد عکس شخصیتی:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد عکس شخصیتی اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد جشن دیگان:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد جشن دیگان اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد جشن کریسمس:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد جشن کریسمس اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد سال نو میلادی:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد جشن سال نو میلادی اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.


* نشان رویداد برترین ارسال‌کننده انجمن:

توضیحات: این نشان به برندگان رویداد برترین ارسال‌کننده انجمن اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.


* نشان رویداد جشن بهمنگان:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد جشن بهمنگان اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.


* نشان رویداد جشن سده:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد جشن سده اهدا می‌گردد.

امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.


* نشان رویداد نیروی هوایی:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد نیروی هوایی اهدا می‌گردد.

امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.


* نشان رویداد فاطمه، فاطمه است:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد فاطمه، فاطمه است اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.


* نشان رویداد پیروزی انقلاب اسلامی:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد پیروزی انقلاب اسلامی اهدا می‌گردد.
امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.

* نشان رویداد جشن سپندارمذگان:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد جشن سپندارمذگان اهدا می‌گردد.

امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.


* نشان رویداد مادر:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد مادر اهدا می‌گردد.

امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.


* نشان رویداد احسان و نیکوکاری:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد احسان و نیکوکاری اهدا می‌گردد.

امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.


* نشان رویداد درختکاری:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد درختکاری اهدا می‌گردد.

امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.


* نشان رویداد پدر:

توضیحات: این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد پدر اهدا می‌گردد.

امکان درخواست: نشان‌های رویدادهای انجمن توسط مدیریت کل سایت به افرادی که در رویداد شرکت کرده‌اند و Application Form مربوطه را تکمیل نموداند اهدا می‌گردد.
در صورتی که واجد شرایط دریافت نشان رویداد بوده‌اید؛ اما نشان را دریافت نکرده‌اید، با مدیریت کل سایت در ارتباط باشید.


---

*بند1: تنها طریق اهدای نشان :
Please, ورود or عضویت to view URLs content!
نشان
می‌باشد؛ به کلیه: پیام‌های پروفایل، خصوصی و... به جهت اهدای نشان رسیدگی نخواهد شد.

*بند2: در تاپیک‌های تالار درخواست نشان فقط مدیران اجازه ارسال پاسخ دارند و کاربران تنها می‌توانند آغازکننده درخواست باشند؛ از ارسال پاسخ در تاپیک‌های این تالار خودداری نمائید.

*بند3: پس از ارسال درخواست، درخواست شما به حالت در حال بررسی قرار می‌گیرد و پس از بررسی توسط مسئولین مربوطه رد و یا تأیید خواهد شد. در این مدت از ارسال تاپیک تکراری و درخواست مجدد خودداری نمائید.

*بند4: تنها خود فرد می‌تواند درخواست نشان داشته باشد و کسی نمی‌تواند برای دیگری درخواست دهد.

*بند5: قبل از ارسال درخواست نشان به شرایط اهدای نشان توضیح داده شده در زیر هر نشان (در بالای همین پست) دقت نمایید.

*بند6: کاربران می‌توانند اگر شرایط درخواست چند نشان را همزمان دارند. یک جا و در یک تایپک درخواست بدهند. و فقط یک بار در ماه می‌تواند درخواست بدهد.

*بند7: عنوان تاپیکِ درخواست شما باید مشابه به شرح زیر باشد:
مثال : درخواست نشان نمونه، Username کاربر انجمن نگاه دانلود

----


در صورت هرگونه انتقاد و پیشنهاد درخواست دهید:
Please, ورود or عضویت to view URLs content!


----

به‌روزرسانی: 29 شهریور 1398
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
وضعیت
موضوع بسته شده است.