ریحانه بمان بانو!

  • شروع کننده موضوع Hima
  • تاریخ شروع
نمایش ها
: 4K -
آخرین بروزرسانی
: -
آخرین ارسال توسط
: بی نام نشان

Hima

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
#دل_پاڪت_رو_باد_نبره
￿
هرگاه صحبت از دین و حجاب میشود میگوید بہ شما مربوط نیست!

تو دل مردی را میربایی كہ شاید تمام زندگی یك زن است ؛ چگونہ این اتفاق بہ دیگران مربوط نیست؟

میگوید مردان نبینند من هرجور كہ میخواهم لباس میپوشم!
￿
اما تو تغییر دهنده ذات بشر نیستی تنها میتوانی خودت را تغییر دهی...

میگوید #دلم_پاك است و حجاب لازم 5نیست!

عزیزم همین حوالی دل پاكت را هم باد برد مراقب باش خودت را نبرد...:)
￿
#قیمتی_ها_رو_باید_از_دید_عموم_پوشوند⛔
 

معصومه ایرانپور

همراه انجمن
عضو انجمن


همه ی جهان حجاب دارد:
کره زمین دارای پوشش است...
میوه های تر و تازه دارای پوشش اند...
شمشیر نیز داخل غلافش حفظ میشود...
قلم بدون پوشش جوهرش خشک میشود و فایده اش از بین میرود.
سیب هم اگر پوسته اش گرفته شود و رها شود فاسد میشود...
و......
در تعجبم از مردی که ماشینش را از ترس خط و خش افتادن چادر می پوشاند؛ اما دختر یا همسر و یا خواهر خود را بدون پوشش رها میکند!!


بانو!
این چادر تا برسد بدست تو
هم از کوچه های مدینه گذشته
هم از کربلا
هم از بازار شام
هم از میادین جنگ...
چادر وصیت نامه ی شهداست بر تن تو


✳چادرت را در آغـ*ـوش بگیر ،❤
و بگو برایت از خاطراتش بگوید...
همه را از نزدیک دیده است...

 

معصومه ایرانپور

همراه انجمن
عضو انجمن
مــــن چـــادرم را کـــه مــے پـــوشـــم

فــکـــر نـــکــن از تـــمــام دخــتـــرانـــه هـــایــم

هــمــیـــن وقـــارش را بــلـــدم

نـــه اتــفــاقــا بـــر عـــکـــس نـــاز و عـــشـــوه را خـــوب بــلـــدم!!!!!

تـــو بـــرای مـــن ارزشـــے نـــداری کـــه بـــخــواهــم ارزشــهــایــم

را بـــرایــت صــــرف کـــنــم..

مــن بـــرای یـــک غـــریـــبــه کـــه تـــنـــها

چــنــد لــحـــظــه از کـنــار مــن مــیــگــذرد

دخــتـــرانـــه هــایــم را خـــرج نمـــے کــنـــم!

مـــن نــیـــازی بـــه نـــگـــاه هـــای بـــی ارزشـ نــــدارمـ!!!!!

من مخصوص یک نفر هستم. . .

تــو بــه هــمان بــے ارزش هــای تــوی خــیابان نــگاه کـــن!
 

معصومه ایرانپور

همراه انجمن
عضو انجمن
حـاضر نیـستم با تمـام دنـیایم عـوضـش کـنم…

✅حجـابـم مـال مـن اسـت


✅حـق مـن اسـت


✅چـه در گرمـاهـای آتـش گـونـه


✅و چـه در سـرمـاهـای سـوزنـاک...


نـه بـه مانتـوهـای تنـگ و کـوتـاه دل میبـندم....


نـه بـه پـاشـنه هـای بلنـد...

مـیـپـوشم سیـاه سـاده ی سنـگین خـودم را...


تا امـام زمـانم هـرگـاه که مـرا در خـیابـان میـنگرد به جـای درد گرفـتن قلبـش...


لـبخـندی بـیاید روی لبـش...


یا صاحـب الـزمـان...


آقـای بـی هـمتای مـن...


یک نگـاه تـو...


مـی ارزد بـه صـد نـگاه دیگران...


من و چـ♥ـادرم از تـه دل مـیگویـیم....

لبـیک یا صاحب الزمان (عج)
 

Hima

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
شاهزاده خانم؛
گوشه نشینی در چاردیواریِ معصیت به تو نمی آید،من به جایت بودم یک هلی کوپتر اجاره میکردم و میرفتم سفر؛ سفر به دیارِ "چادر"..
حال و هوایی تازه میکردم !

لابد شنیده ای که تا نباشد چیزَکی ، مردم نگویند چیزها. شرط میبندم دیارِ "چادر" هم چیزَک هایی دارد. البته شاهزاده ام؛شنیدن کِی بُوَد مانند دیدن..برو با این هلی کوپتر اجاره ای همه چیز را با چشمهایت رصد کن.

به تو قول عفّت (!) میدهم آنقدر خوش بگذرد که دلت برای سایه سارِ اَمنش تنگ بشود و دوباره قصد سفر کنی و این البته آغاز ماجراجویی تو خواهد بود..

در سفر به این دیار خارق العاده به آبادیِ "کتابش" حتما یک سری بزن، مردمانش بس مهمان نوازند و از تو با خوراک دلیل و برهان پذیرایی می کنند،حتم دارم نمک گیرشان خواهی شد!

این را هم بگویم نگویی نگفتی؛ در آن آبادی کمی کوله بارت سنگین می شود اما می ارزد. حالا میتوانی خرت و پرت های معصیتت را کم کنی و در عوض سوغاتی های نجیبش را جاساز.

از آبادی کتاب که عبور کنی،میرسی به خِطِّه یِ عشق،همانجا اُتراق کن. حقیقتش.. ممکن هست تو هم مثل خیلی های دیگر بروی و هیچوقت برنگردی.. آخر قدیمی ها می گفتند:
خِطِّه یِ عشق راه برگردی ندارد!

شاهزاده جان؛
خلاصه اگر هلی کوپتری اجاره کردی ، رفتی به آن دیار و بر هم نگشتی،به جان ما هم دعا کن..


#میم_اصانلو
 

Hima

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
سپرموشکی
هر یك چادر كه بر سر یك زن و دختر ایرانیست، شبیه یك سپر دفاع موشكی است در برابر تهدید موشكی غرب...این چادر نازك انقدر ضخیم! است كه میتواند در برابر ابر موشك ماهواره نیز مقاومت كند
[

هیچ چیز و هیچکس در این جهان نیست که شایسته آن باشد که دختری ناخن پایش را به خاطر او عـریـان کند.
" چارلی چاپلین"
آنقدر زندگی با او شیرین بود که چیزی بیاد ندارم...

فقط آخرین جمله اش در ذهنم ماند که لبخندی زد و گفت " جون من و حجاب تو ... "

"همسر شهید"
 

Hima

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
زن یعنی...
زن یعنی اوج ایمان دراوج جوانی(حضرت زهرا(س)

زن یعنی سردارقافله ای بی سپه سالار(حضرت زینب)

زن یعنی سردارقافله ای بی سپه سالار(حضرت زینب)

زن یعنی مادربودن درعین مادر نبودن (فاطمه بنت اسد)

زن یعنی فرشته ای کوچک باسربریده پدر(حضرت رقیه)

زن یعنی اوج نورشدن درعصرتاریکی ها(حضرت خدیجه)

زن یعنی کمال پاکی دراوج ناپاکی های زمان(حضرت مریم)

زن یعنی عاشقانه،عارفانه،صادقانه،جاودانه بـرای همیشه

زن یعنی زن،زن نه یعنی برطرف کننده هـوای تن

زن یعنی فرشته ای آسمانی درخانه مـرد خاکی

زن یعنــی اشــک زلال ودریــای احســاس

زن یعنی قــدرت ایمـــان وقــدرت صبـر

زن یعنی دیــان علاقه های جــاودانــه

زن یعنی دامان پاک و دل پاک تر

زن یعنی انتهای ارزوهای فرزند

زن یعنی دنیا دنیا خوبی واحسان

زن یعنی شکننده من وظهورما

زن یعنی محبت ودوست داشتن

زن یعنی نورخدابرروی زمین

زن یعنی رحمت خدابرمرد

زن یعنی پاکی ولطافت

زن یعنی عشق وایثار
 

Hima

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
میدانی آقاجان❗
خواب مانده ایم
ازهمان روز اول همان روز در سقیفه
همان موقع کنار در خانه
میدانی اگر خواب نبودیم

◄کار به پهلوی مادر نمیرسید
◄به خار در چشمان پدر نمیرسید
◄به جگرِ سوخته مجتبی
◄به ظهر عاشورا
◄به زندان
◄به زهر
◄به غربت یتیمی نمیرسید
اگرخواب نبودیم❗
کار به انتظار شما نمیرسید...

این مداد دست من است✏
و پاکن دست شما
خط خطی کردن کارمن است
و رو سفید کردن کار شما
اگر شما نبودی آبرویم آب میشد
بازهم مراببخش
سربه زیر سلامت میکنم


الســلام عــلــیــک یــا ابـــاصـــالـــح الــمـــهــــدی