ریحانه بمان بانو!

  • شروع کننده موضوع Hima
  • تاریخ شروع
نمایش ها
: 4K -
آخرین بروزرسانی
: -
آخرین ارسال توسط
: بی نام نشان

Reyhaneh_ghaffarian

همراه انجمن
عضو انجمن
21/7/17
53
165
146
مشهد مقدس
چرا نقش زنان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از نقش مردان بیشتر است؟

✊ رهبرانقلاب: حضور زنان در مبارزات عمومی و سیـاس*ـی، یک نقش چند گانه داشت.
مرد یک نفر بود و خودش میآمد در مبارزات یا در اجتماعات و راهپیماییها شرکت میکرد. همین و بس!
‍‍‍ اما وقتی زنِ خانه، خود را در مبارزه سهیم میدانست و وارد میدان میشد، در واقع خانه‌ای را که در آن، مرد و زن و فرزندان هستند، به صحنه می‌آورد و خانواده‌ای را در میدانِ مبارزه حاضر میکرد.
در جنگ نیز همین طور بود. یعنی اگر خانواده‌های شهدا - مادران و همسران - صبر نمیکردند، جنگ دچار مشکلات بسیار بزرگی میشد.
#چهل_سالگی_انقلاب
 

Hima

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
‍ هر روز شالهایتان عقب تر
مانتوهایتان چسبان تر
ساپورتتان تنگ تر
رژ لبتان پررنگ تر میشود

بنده ی کدام خدایید؟
دل چند نفر را لرزانده اید؟
کدام مرد را از همسر خود دلسرد کرده اید؟
چند پسربچه را به سمت پنهانی دیدن عکس و فیلم مستهجن سوق داده اید؟
اشک چند پدر و مادر و همسر شهید را درآوردید؟
چند دختر بچه را تشویق کرده اید که بعدها بی حجابی را انتخاب کند؟
چند زن را به فکرانداخته اید که از قافله مد عقب نمانند؟
آه حسرت چند کارگر دور از خانواده را بلند کرده اید؟
پا روی خون کدام شهید گذاشتید؟
باعث دعوای چند زن و شوهر، بخاطر مدل تیپ زدن و آرایش کردن شدید؟
چند زوج را بهم بی اعتماد کرده اید؟
نگاه های یواشکی چند مردی که همسرش دارد کنارش راه میرود،به تیپ و هیکلت افتاد؟
نگاه های هـ*ـوس آلود چند رهگذر و...

چطور؟
بازهم میگویی، دلم پاک است!⛔
چادری ها بروند خودشان را اصلاح کنند؟
بازهم میگویی، مردها چشمشان را ببندندنگاه نکنند؟
عزیزم❗
جامعه چاردیواری اختیاری تو نیست،⛔

من اگر گوشه ای از این کشتی را سوراخ کنم،
همه غرق میشوند.‼
میتوانم گاز خردل اسپری کنم وبعد بگویم،شما نفس نکشید؟!!

انقدر
در حق خودت ودیگران ظلم نکنید.....✋⛔⛔⛔
 

کوکیッ

مدیر تالار سرگرمی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
۲۰۱۸۰۲۲۱_۱۶۳۳۰۵.png
به توراتش بگفت این را بکوشید
لباس یکدگر هرگــــــــــز نپوشید

حیا را امـر فرموده به انجیل
به قرآن گفته کاملتر ز انجیل

دقیقاً گفته تا زنهــــــــا بکوشند
که سرتاسر وجود خود بپوشند

اطاعت کن اطاعت کــن خدا را
که بسته راه هر چون و چرا را

اگر زن شک نموده در حجابش
به مردان گفته پوشانــد نگاهش

کدامینش به انسان سخت گردد
زن اینگونه خیالش تخت گردد

که سختی در حجاب چَشــم باشد
خدا از هر دوشان در خشم باشد

اگر گوید زنی با خوش زبانی
کجا باشد خــــــدا را مهربانی

هر آنچه کرده واجب بر زن و مرد
بگوید از ره باطـــــــــــل تو برگرد

مبادا که شود خســران نصیبت
نباشد بدتر از این یک مصیبت

نمودم کشف یک مطلب به زودی
حجاب خوبِ زنهای یهـــــــــودی

همانها که حجاب از مـا بگیرند
به زنهاشان چرا پس می پذیرند

اگر چه ظالم و بد بخــــت هستند
به ایران دشمن سر سخت هستند

که می سازند فیلم آنچنانی
برای ما به مفتی مهربانی

همان زهرا که الگویی به ما است
نماد کامل حجب و حیــــــــا است

حجاب زن نه تنهـــا پوشش اوست
به حفظ چشم ها هم کوشش اوست

چو خواهد چشم نا محرم شود دور
خودش را هم کند البتـــــــه مستور

به روحـــــــانیِ دانشگاه گفتم
ز احوال خود و این راه گفتم

بگفت داری حیـــــا اما درونی
نمی خواهی کنی آن را برونی؟

بیافکنده گره در کارت اینها
کند آشوب در افکارت اینها

حیا داری ولی ظاهــــــــر نکردی
تو ظاهر را چو دل طاهر نکردی

چنین دیدم که ایشان راست می گفت
از آنچه مخفــــی و پیداست می گفت

هر آنچه مشکلم یا مطلبی بـــود
ز جمع بی حجاب و مذهبی بود

که از هر یک خلافش را بدیدم
به باطن من عذابــش را کشیدم

اگر چه اعتقادم در نهـــــــــاد است
ولی ظاهر به باطن در تضاد است

نویسد خالق زن های ونــــوسی
کند مرد از ره چشمش عروسی

یقینم شد حجاب و هم نیازش
برایم خاطراتم کرده بـــازش

اذیتها که می شد تار و پــــــودم
نگاه هایی که می شد بر وجودم

ز منزل تا به دانشگاه مسیــرم
تو گویی ظاهر خود را اسیرم

که رنجش ها خمودی ها از این بود
دلیل شیشه دودی هـــــــــا همین بود

رسیدم من پس از تحقیق وافر
دهم تغییر وضع و حال ظاهر

که یاد آیه ی جلباب کــــــــــردم
رها خود را از این گرداب کردم

نمودم انتخاب آخر حجابم
بشد چادر نکوتر انتخابم

چو مادر دید این چادر و پوشش
تعجب کرد و بنمــودش نکوهش

حجابت را رعایت کن چو مادر
چرا چادر به سر کردی تو آخر

همه افراد ،شاکی ز انتخـــــابم
نموده حمله ها بر این حجـــابم

به جز بابا که از شادی بخندید
حجاب و چــادر من را پسندید

گرفت و بـ..وسـ..ـه ای زد چـــادرم را
ببُرد از این دل من هر چه غم را

به من گفتا مبارک ها ، به شادی
چه زیبـــــا تو قدم در ره نهادی

بگفتا که حجابت چون جهاد است
مشو غمگین چو سیل انتقاد است

مریز اشک و قوی در راه خود باش
تو شاد از این دل آگـــــــاه خود باش

چگونه ترک آرایــــــــش نمودم
به ترکش از خدا خواهش نمودم

به حد یک مغـــازه لاک ِ من بود
چو پوشش بر دل غمناک من بود

چگونه من رها ، از لاک گشتم
ز زشتی های آن من پاک گشتم

نظر کردم به دخت آن رسالت(ص)
ز رفتارم کشیدم بس خجـــالت

بخواندم من ز حضرت داستانی
ز الگوی زنان ، با مهــــربانی

طلب بنموده از زهرا (س)فقیری
لباسش داد و کردش دستگیـــری

به وقت ازدواج و در عروسی
به لبخند رضایت ، نی عبوسی

نبودم راضی از دوریِ این ها
از این و آن شنیدم آفریـــــن ها

نمایشگاه مد ، کفش و لباســــــم
زمانی را که بود این ها کلاسم

به انواع زیاد لاک رنــــــــــــگین
چو زنجیری به پایم گشته سنگین

خجالت زین همه بی حد کشیدم
به آن رفتار خـــــــط رد کشیدم

تمامی جمع کردم من به گونی
بشد نفسم به حال سرنگونــــی

اگر چه عاشـــــق این لاک بودم
کنون در ترک آن بی باک بودم

که آرایش به نامحرم خطـــا بود
چه کس گفته که مرضی ِخدا بود

تهاجم از مخالف هــــــــا بپا شد
ز هر کس نکته ای بهرم ادا شد

یکی می گفت قبلاً خوب بودی
به نزد دیــگران محبوب بودی

چه کردی آن همـه زیبایی ات را
غمین کردی عمو و دایی ات را

یکی مــی گفت سِنَّت رفته بالا
بیا و کن قبول این نکته ها را

تو هستی دکتر ، این چادر رها کن
خودت را با کلاس و پر بها کـــن

اذیت ها اگر گشتم از ایشـــان
ولی هرگز نمی گشتم پریشان

گروهی گرچه شاکی گشته از من
بشو راضی خدا ، اینک تو از من
 

Hima

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
چادر«سپردفاعی»

چادر مثل سپر ازصاحبش دفاع مے ڪند.
ولے مبارزے ڪہ شمشیر ندارد انگار سپر هم ندارد❌
خانمے ڪہ چادر سرمیڪنے ولے باهمہ گرم مے گیریشماهم مثل بقیہ یادت میرود حیا وعفت باچاد قشنگ است
هیچڪدام بہ تنهایے زیبانیست
شماڪہ چادر سر میڪنے ‍؛
لاڪ جیق میزنیآرایش غلیظ میڪنی
صداے ڪفشت همہ رابسوے خودجلب میڪنے.

فلسفہ ے حجاب فقط چادر نیسسسسست❌
عفت هست ،حیا هست .✅
خواهرم هرپوششے پوشیدگے نیست.⛔

#حجاب_با_حیا_زیباست
 

Hima

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
میخواهم از چیزی بگویم که این روزها وقتی میبینم چشمانم پر از اشک و نفسم بند می آید.
وقتی در کوچه وبازار شهر قدم می زنم دختران وپسران جوانی را میبینم که ظاهرشان مناسب نیست!!!دخترانی ‍♀که هیچ یک از خصلت زنان اسلام وحضرت زهرا(س)را به ارث نبرده اند. دخترانی شالها وروسری هایشان هر روز عقب تر،وشلوار ها وساپورت ها تنگ تر وسانت،سانت کوتاه تر. دخترانی که زیبایی هایشان را برای بازار داغ هوسرانی به حراج گذاشته اند. وخود رابرای صیادانی زینت داده ونمایش میدهند که بوی غیرت به مشامشان نمی خورد.
خود را روشن فکر می نامند؟مگر روشن فکری به بی حیای وبی عفتی است؟؟؟تا بخواهی به آنها چیزی بگویی درجواب می گویند؟بابا دنیا عوض شده فقط شماهستید که در عهد بوق ماندید. نخیر من همسن وسال شما هستم ولی نه به سبک شما!!دنیا عوض نشده این آدمها هستند که عوض شدند، دنیا همان دنیای پدر ومادرها وپدر بزرگ ومادر بزرگ هایمان است که در آن زندگی میکردند،در زمانی که دختر حیا وعفت وپاکیش چهارچوب وخط قرمز زندگی اش بود وسربلندی خانواده اش،وناموس وغیرت وشرف وچشم پاکی هویت اصلی پسران وسرافرازی خانواده اش.
زمانی که حیا وعفت دختران ملاک ازدواج پسرها؟وداشتن غیرت عباسی ومتانت مرد شرط بله گفتن دخترها،!!!آری مافرزندان همین دنیا هستیم اما به سبکی دردآور... آه وافسوس،در زمانی زندگی میکنیم که همه مصلح هستیم وآماده شلیک کردن به همدیگر،مصلح به بی حیای،بی غیرتی،بی دینی،به فحشا وزنا.... واین صلاح ها را باخود حمل کرده ایم وروبروی هم ایستاده ایم وشلیک میکنیم. این پوشش دختران باعث طلاق زوجین وتنوع طلبی در پسرها ومردها وبه هـ*ـوس انداختن آنها،ودغدغه ای برای زنان ودختران در خانه که مبادا در خیابان دل همسرش را هم جنس خودش(دختر)بلرزاند یامبادا اورا باآنها مقایسه کند.
اگر از خودمان شروع کنیم همه چیز درست میشود دختران فاطمه باشند وپسران علی. خودمان زره بپوشیم تا شلیک ها به ماصدمه ای نزنند بیایم در میدان جنگ وآن قدر بجنگیم تا شرف وآبرو وحرمت خانواده حفظ شود تا وقتی از پدری بپرسند آن دختر شماست؟سرش را بالا بگیرد وبا افتخار بگوید بلی،نه بگوید بلی!وبشنود متاسفم!کاش کمی شبیه شما بود. بیایم تا به پسران کمک کنیم در انتخاب همسر ملاکشان زیبایی نباشد!!!!⛔برای انتخاب همسر حیا وعفت واداره کردن زندگی به سبک اسلام وفاطمی باشد نه به سبک غربی بودن،دختران وپسران سرزمینم صبر کنید خداوند قطعا زهرایی سر راهت قرار داده وعلی برای ساختن زندگیت.

خداوند می فرماید=الطیبون للطیبات،والخبیثون للخبیثات؛ولحکمته ربک فصبر الهی بادعای زهرا وعلی عاقبت بخیر بشویم.

زهرا زرگانی.
 

کوکیッ

مدیر تالار سرگرمی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
۲۰۱۸۰۳۰۱_۲۲۳۶۳۷.png
با چشم سیاه و زلف پر چین و شکنش
مستیم ما ز جام وجود و بوی مشک ختنش

بر چهره او نیست
حجاب یا چادر سیاه
بریده زبانی که بگوید چادرش باشد کفنش

بر قلب او خدا جا داده مهر و عشق
باشد بهشت موعود به زیر هر قدمش

او بانوی ایرانی است و نباشد مثال او
در هیچ گلستانی و باغ و چمنش

او با
حجاب نه تنها که دست بسته نیست
با غنچه عفاف گلاب می طراود از دهنش

زیبنده ترین زینت او حفظ
حجاب است
از فاطمه جا مانده به نکویی این سخنش

به جان خریده ایم دوستی و لطف و صفای او
این بانوی محجوب و هر چه باشد کرمش

هومان بگو که زیباست بر قامت او
حجاب
به اوج میرساند مرد را ای هوشیار ز دامنش
 

کوکیッ

مدیر تالار سرگرمی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
10531512986993517196.jpg
دختری گفتا به مادر مادرم
چیست این
چادر که دارم برسرم
کرده ام زیبا خداوند جمیل
چیست این
چادر بگو مادر دلیل
مادرش او را به آغوشش کشید
دست خود را برسروگوشش کشید
چون دهد پاسخ به فرزندش چنان
برد او را درسرای زرگران
او خریدش هدیه ای دادش به او
حین ره می کرد با اوگفتگو
گفت آیا دیده ای ای پاره قند
یک جواهر بی
حجاب وقفل وبند
دیده ای الماس و مشتی از طلا
بی محافظ دردرون کوچه ها
هست مروارید مخفی درصدف
تا که روزی او رودسوی هدف
مدتی مخفی نمایان می شود
زینت تاج عروسان می شود
درعوض هرجنس ارزان یاکه پست
بی حجابی در درون کوچه است
الغرض باشد هر آنچه قیمتی
با حفاظت دارد او یک نسبتی
آخرش دختر نگاهی کرد و گفت
چشم مادر دخترت حرفت شنفت!
 

کوکیッ

مدیر تالار سرگرمی
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
b_hjb_bsh_mthl_ryhnh_lnby.jpg
در خیابان چهره آرایش مکن

از جوانان سلب آسایش مکن
زلف خود از روسری بیرون مریز
در مسیر چشم‌ها افسون مریز
یاد کن از آتش روز معاد
جلوه گیسو مده در دست باد
خواهرم دیگر تو کودک نیستی
فاش تر گویم عروسک نیستی
خواهرم، این لباس تنگ چیست؟
پوشش چسبان و رنگارنگ چیست؟
خواهرم، اینقدر طنازی مکن
با اصول شرع لجبازی مکن
خواهرم ای عاشق دین مبین
یک نظر ازواج پیغمبر ببین
 

Hima

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
‍ این روز ها که هوا گرم است و طاقت فرسا ☀ و خورشید بیشتر از همیشه نورافشانی میکند،


تو ای بانو قوی باش و صبور ...

نکند لحظه ای دستت بلغزد و چادر را ....روسری ات را .... اندکی عقب بکشی ....

نکند لحظه ای چشم های هوسران های این شهر را به خود جلب کنی ....

نکند لحظه ای گول شیطان رانده شده را بخوری ....

بانوی باوقارم هرگاه دچار تزلزل شدی ....
آرام به بالای سرت نگاه کن!
درست همان بالا....
یکی هست که دارد با مهربانی به تو لبخند می زند ،
و او همان خالقت است ،
او همان خدای مهربانت است...❤
#چادرے_هستم_
 

معصومه ایرانپور

همراه انجمن
عضو انجمن
چه کسی گفته چادری ها عطر نمیزنند ؟
.
حتما چادر را خوب نبوئیده است !
چادری ها ...
زیبا ترین عطر های جهان را
در پر چادرشان دارند !
چادر بوی عظمت و بزرگی میدهد ..
یعنی تو با یک #ملکه رو به رو هستی !
چادر بوی اطمینان و امنیت می دهد ..
یعنی فرزندزهرا(س) در مقابل تو ایستاده است !
یعنی آرامش فکر و ذهن جوانان کشورم
برایم مهم است !
چادر بوی صداقت و وفاداری می دهد !
یعنی زیبایی های من به نام کس دیگری سند خورده است !
چادر بوی حیا و عفت می دهد ..
یعنی نگاه و فکرت را کنترل کن !خوش بحالت
که میراث دار حجب و حیای فاطمه(س)هستی !
سفیر عفت فاطمه !
"زین پس
چادرت را
با نیت سر کن"