بازدیدها
: 13K -
آخرین بروزرسانی
: -
آخرین ارسال توسط
: ^•^ FARNAZ ^•^

☂Baran

کاربر حرفه ای
عضو انجمن
16/12/13
2,972
176
286
ملیله کاری شاخه ای از هنر فلزکاری است که با مفتول های نازک نقره انجام میپذیرد.ملیله کاری یکی از صنایع دستی اصلی زنجان است. در این شهر کالاهای نقره مانند سینی، قندان، گیره استکان، گلسینه و... با روش ملیله کاری ساخته میشود.نقره به کار رفته در این هنر عیار ۱۰۰ دارد. شمش های نقره را با چکش یا دستگاه نورد به شکل مفتول های چهارپهلو باریک میکنند و ابتدا نقش های کوچک را میسازند سپس آنها را در کنار هم در یک قالب قرار داده و با نقره ای با عیار پایین تر لحیم می کنند.نقش های معمول ملیله کاری، بته جقه، ریزه جقه، برگ فرنگ، برگ، غنچه، پیچ، جفت پیچ، پیچک، سه چشمه و... نام دارند.ملیله زنجان یکی از صنایع بی بدیل دستی است
 

فرشته

همراه انجمن
21/2/14
270
97
0نقش و طرح که رکن اساسی در سوزندوزی به شمار میآید برای هر دوره سند هویتی است که معمولاً از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود.

زنان بلوچ ممکن است براساس نوع سلیقه و تجربیات خود در نقوش تغییراتی به وجود آورند و نقوش را کم و زیاد کنند اما اصل آن و در واقع هویت آن نقش هرگز از بین نمیرود.

سوزن دوز نقوشی را که بکار میبرد بدون آنکه قبلاً طرحی برای آنان ایجاد کند با نهایت ظرافت بر روی پارچه میآورد که برای ایجاد نقش بیشتر سعی میشود از عناصر بی جان طبیعت استفاده شود تا نقشهایی مانند نقش انسان و حیوان و این شاید به علت ایمان و اعتقاداتی است که مردم بلوچ به آنها پایبند هستند اعتقاداتی که آنها را بیشتر برای تعیین نقش به سوی اشکالی سوق میدهد که با فرهنگ و مذهب آنها منافات نداشته باشد.

تا حد امکان سعی می شود از نقوش هندسی استفاده شود اما با وجود همه اینها باز هم نقوشی که بیانگر نقش انسان حیوان و گیاه باشد را میتوان در آثار هنر برخی از هنرمندان مشاهده کرد.


بطور کلی نقوشی که بکارگرفته می شوند عبارتند از :

نقوش انسانی

از این نقوش در هنرسوزندوزی کمتر استفاده میشود وا ین نوع نقش برروی قالیچهها کاربرد بیشتری دارد .

نقوش انسانی ممکن است کاملاً به شکل انسان نباشد اما به خاطر برخی از نشانهایی که به انسان یا هرشی ء دیگری دارد نام آن را اقتباس میکنند.

نقوش حیوانی

برگرفته از نام انواع حیوانات است که این حیوانات ممکن است دراطراف و خود منطقه وجود داشته باشد یا مانند نقش حیوانات مثل طاووس برگرفته از آن ذهنیات فرد باشد که بخاطر زیبایی آنرا بکار میبرند .

نقوش گیاهی

عدم وجود گل در بلوچستان ذهن سوزندوز را برآن داشته تا به نقش آفرینی آن بپردازد و یا با کنارهم قراردادن چند مربع، لوزی، مثلث یا مستطیل انواع گلها و نقش رامیآفریند .

نقوش هندسی

نقشها ی هندسی بیشترین کاربرد را نه تنهادرسوزن دوزی بلکه در انواع فعالیتها مانند سفال و زرگری می تواند، داشته باشد

نقشهای هندسی متنوع تراز دیگر نقوش است و درعین سادگی میتواند بسیار زیبا و جذاب باشد .

نقشها در روستاها و شهرهای دور افتاده از اصالت بیشتری برخوردارند بطوری که هرچه به طرف شهر پیش برویم آن اصالت کمتر به چشم می خورد .


نقشها را میتوان همان دنیای عشق، صداقت، یکرنگی، صفا وصمیمیت زنهای بلوچ دانست که با زندگی آنها آمیخته است .

سوزندوزی و طرح نقش براساس شمارش تاروپود ها ایجاد می شود . ونوع کار با هم متفاوت است نقشهایی که بصورت ظریف و بامهارت خاصی دوخته میشوند را خود کار میگویند وبه آنهایی که درشت هستند ومرغوبیت نوع اول را ندارند توئی گفته میشود که این نوع تقسیم بندی درمیان بلوچها مکران رواج دارد که می تواند در عامل قیمت گذاری بسیار مهم باشد.

همانطور که گفته شد طرحهای هر منطقه اصالت خاص خود را دارند و سوزندوزی مناطق شمالی (بلوچهای سرحدی) با بلوچهای مکران ( بلوچهای مناطق جنوبی استان ) با هم متفاوتند.

درقسمتهای جنوبی رنگهای تیره با نقوش ریز و پر مورد استفاده است اما در منطقه سرحد از رنگ روشن و نقوش ساده بیشترین استفاده میشود .

مهم ترین محدودیت درهنر سوزن روزی بلوچ استفاده از نقوش هندسی است که براساس تار و پود منظم و عمود برهم دوخته می شود .


انواع طرحها

1- طرحهای تاری: سه تاری ، چهارتاری ، شش تاری، هفت تاری وده تاری

2- طرحهای گل

3- طرحهای حاشیه یا اطراف گل

4- طرحهای چشم

5- ابزار کار و وسایل زندگی

6- عناصر طبیعت مانند ماه وخورشید

7- حیوانات اهلی و وحشی مانند اسب ، شتر، مرغ، خروس، بز و پلنگ که بنامهای اسب گوش، مرغ پر، مرغ وخروس ، صبرلو، اشتر و بز است .

8- پرندگان

9- خزندگان (مار)


انواع فرآوردههای سوزن دوزی

تولیدات سوزن دوزی که قبلا منحصر به سوزن دوزی برروی لباسهای محلی بود گسترش یافته و امروز با خلق آثار و فرآوردههای دیگری هم چون سجاده، سفره، پرده و کوسن از هنرمندان روبروئیم .

انواع فرآوردههای سوزن دوزی که گسترش قابل توجهی یافته رامی توان چنین ذکر کرد.

1- قطعات تزئینی جامه زنان

2- قریشی ( کریشی )

3- محصولات جدید

4- نوارهای سوزن دوزی شده

انواع کار

همانطور که بیشتر اشاره شد درمیان بلوچهای مکران ( جنوب استان ) دونوع کارسوزن دوزی بلوچ رواج دارد .

1- خردکار

2- توئی

خردکار همان ظریف دوزی است که زمان زیادی باید برای آن صرف شود و نقشها در آن ریز و ظریف هستند.

اما برای توئی زحمت زیـادی لازم نیست و شاید برای همه قابل یاد گیری باشد که این نوع کار در سوزن دوزی را شاید بتوان مهمترین عامل در قیمت گذاری دانست.

برای خرد کار و تویی عاملی که بسیار مهم است جنس پارچه است چون برای هر نوع خرد کار و توئی از پارچه مخصوص به آن استفاده می شود.

دوخت وانواع آن

دوخت در هر منطقهای با منطقه دیگر تفاوت دارد و در هر منطقهای نیز نام مخصوص بخود را دارد بــه این ترتیب نمیتوان برای آن تعریف خاصی لحاظ کرد.

از انواع دوختها می توان به چوطل دوزی، آسان تانکه، بالمدک، کپ و جلت، محسم سندکی، چکن و پرکار لاهاری اشارهای داشت .

رنگ

در بلوچستان رنگها تحت تاثیر اصول قبیلهای تاریخی حماسی مظلومیت و محرومیت مردمان آن و ایستادگی در مقابل بسیاری از نابرابریهای جامعه قرار گرفته است.

زن صبور بلوچ در کار خود بیشتر از رنگهایی استفاده می کند که به نوعی بیانگر صورتهایی از عدم امنیت و آرامش و به تصویر کشیدن طبیعت بی قرار او باش .

رنگ نیز از بسیاری از تحولات جامعه به دورنمانده وآن خالصیت و ترکیب خود را از دست داده و میدهند اصولا رنگهایی که در روستاها از آنها استفاده می شود با نوع رنگی که درشهرهای بزرگ مورداستفاده قرار می گیرند از اصالت بیشتری برخوردار است .

بررسی مشکلات سوزندوزی

سوزن دوزی شاید تنها هنری است که به حوزه جغرافیایی خاصی اختصاص دارد که از گذشته های دور به ارث رسیده است که بیشتر تولیدات به علت عدم وجود بازارهای جهانی درخود منطقه به فروش میرسند که شاید علت آن نبود راههای ارتباطی، دوری از شهرها و مراکز استان و رواج آن بیشتر درروستاها باشد مهمترین مشکلات را چنین می توان برشمرد:

1- بی سوادی اکثریت تولید کنندگان که این باعث می شود اطلاعاتی درمورد فروش، چگونگی فروش و تولید انواع فرآورده ها وجود نداشته باشد.

2- رواج آن بیشتر در روستاها و مناطق دور افتاده که به علت نبود راههای مناسب نمیتواند مواد اولیه به خوبی در اختیار تولید کنندگان قرارگیرد .

3- دستمزد پایین که علت اصلی آن واسطهها است، واسطهها که رابـ ـطه میان تولید کننده و مصرف کننده هستند از فقر اقتصادی تولید کنندگان سوء استفاده میکنند وتولیدات با ارزش آنها را به قیمتهای بسیار پایین خریداری میکنند.

۴- وجود وسایل جایگزینی مانند چرخهای گلدوزی درشهرهای زاهدان ، سراوان ، ایرانشهرو...
 

♥MASTANE♥

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
1/1/70
4,327
3,938
546
شیراز
سرانداز نامی است که بر روی نوعی گلیم لری گذارده اند . این نوع گلیم با نام محلی رندی در مناطق روستائی و عشایری استان (شهرستان های اردل، لردگان و بعضی نقاط فارسان) بافته می شود. بافت سرانداز به شیوه ای کاملاً منحصربفرد می باشد و حلقه واسطی بین گلیم و قالی می باشد. این نوع گلیم در برخی از استانهای کشور با نام های مختلف نیز بافته می شود به عنوان مثال در استان آذربایجان با نام ورش، در استان کرمان با نام شیریکی پیچ و در استان فارس با نام گلیم سوزنی مرسوم است. کارشناسان صنایع دستی استان در سال 1364 با بررسی انجام شده بر دستبافت های روستائی و عشایری استان متوجه نوعی خورجین متعلق به طایفه اولاد حاج علی شدند . این خورجین از سه تکنیک بافت شامل قالی بافی، گلیم بافی و رندی بافی تشکیل شده بود و از آن به بعد رندی بافی بر روی زیراندازی به نام سرانداز شکل گرفت .
طرح ها و نقش های سرانداز (رندباف) اغلب به طور ذهنی که از نسل های گذشته سـ*ـینه به سـ*ـینه نقل شده است، این طرح ها اغلب نشأت گرفته از فرهنگ و آداب و سنن می باشد که از طبیعت اطراف الهام گرفته شده است (طرحهایی همچون گل برفی، چهارتکه، گل خورجین، چله چنگ، چنگ و طرحهای شکسته هندسی که معروفترین طرح سراندازباف در این منطقه طرح های قیصری می باشد. یکی از نکات قابل توجه در این تولید این است که گلیم را به صورت پشت می بافند، یعنی بافنده از پشت طرح موردنظر شروع به بافت می کند و تا پایان بافت قسمت روی کار خود را نمی تواند ببیند و این از ویژگی های منحصربفرد این نوع بافت است که در کمتر جایی نظیر این بافت دیده می شود و از امتیازات آن به شمار می رود. هم اکنون بافندگان مناطق روستایی و عشایری شهرستان اردل قادرند طرح های قالی را بر روی سرانداز ببافند که نشان از ذوق و استعداد ذاتی مردم این منطقه دارد.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

♥MASTANE♥

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
1/1/70
4,327
3,938
546
شیراز
يكي از صنايع دستي تزیینی- کاربُردی ايران”نمكدان بافي” نام دارد. نمكدان بافته اي است داري كه ايلات وعشاير براي نگهداري و حمل ونقل نمك درشت يا ساييده از آن استفاده مي نمايند. نمكدان به طور عمده در ايل هاي مختلف، با استفاده از چند نوع تكنيك بافته مي شود. قسمت روی آن با تکینک قالی بافی و پشت نمكدان با طرح ساده گليم بافت در چند رنگ متفاوت، روي نمكدان به روش ِرندي بافي و قسمت تحتاني آن قالي بافي مي شود.

بعد از اتمام بافت پارچه متقالي، به عنوان آستر در داخل نمكدان در نظر مي گيرند تا نمك با پشم تماس نداشته باشد. فرم كلي نمكدان به شكل بطري مي باشد، طرح هاي مــورد استفاده ذهني بوده و از طبيعت اطراف بافنده نشئت گرفته مي شود منجمله: نگاره هاي جانوري (گوزن، روباه، گنجشگ، مرغابي و …) و نگاره هاي گياهي(درختان سرو، چنار و …) شهرستانهاي ايذه وباغ ملك در استان خوزستان نيز نمكدان هاي زيبايي تهيه مي نمايند.

روش نگهداری آن حفاظت از بيد،رطوبت مداوم، حرارت و آتش، اشعۀ مستقیم و مداوم خورشید، سفید کننده های شیمیایی و اشیای نوک تیز و بُرّنده می باشد و با آب ولرم، صابون و شوينده هاي معمولي و غير اسيدي قابل شستن می باشد.

Please, ورود or عضویت to view URLs content!


 

honey maryam

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
28/8/14
2,123
587
356
تهرانسفال و سرامیک به محصولاتی اطلاق میشود که با استفاده از گل رس و همچنین گل حاصل از سنگهای کوارتز و کائولن به کمک دست و چرخ سفالگری ساخته و سپس پخته میشود.
از دیگر صنایع رایج در قم مى‏توان به سرامیک‏سازى و سفالگرى اشاره کرد. از آنجا که این منطقه داراى خاک مرغوب جهت کار سرامیک و سفالگرى مى‏باشد، سرامیک و ظروف سفالى آن معروفیت منطقه‏اى پیدا کرده است. وجود خاکهاى مرغوب جهت سرامیک ‏سازى باعث ایجاد هنرها و صنایعى از قبیل کاشی ‏سازى، سفالگرى و آجرپزى در قم شده است. همچنین آجر قم داراى معروفیت منطقه‏ اى بوده و عده زیادى در این شغل اشتغال دارند و بیشتر محصول آن به شهرهاى مختلف به ویژه شهرهاى اطراف صادر مى‏گردد.
مواد و مصالح سفال در قم بسته به نوع محصول، نیاز و ذوق سفالگر با روشهای مختلفی تهیه یا آماده میگردد. تولیدات سفال و سرامیک قم شامل انواع محصولات کاربردی، تزئینی- تلفیقی، قالبی، چرخ ساز و حجمی قابل تقسیم بندی است که برخی تولیدات به دلیل نیاز بازار حجم بیشتری از محصول را به خود اختصاص داده اند.

استفاده از لعابهایی با رنگهای مختلف، بهره گیری از نقوش سنتی اسلامی، به کارگیری برخی لعابهای سنتی با توجه به وضعیت بیابانی قم (همچون لعاب قلیایی و نمکی در گذشته)، و تولید محصولات چرخ ساز و قالبی و همچنین برخی سفالهای خاصی چون خرمهره، پی سوزها، شمعدانیها و محصولات تلفیفی- ترکیبی از شاخصههای سفال قم میباشد.
سفالگری قم به مانند بسیاری از مناطق به روند خود ادامه داده و با گذشت زمان، فرمها و تکنیهای سنتی به تدریج با تغییراتی رو به رو گردیده است. اما امروزه برای ارتقاء هنر- صنعت سنتی سفالگری، توجه به نیازهای جدید، بالا بردن شناخت هنری هنرمندان، حمایت و ایجاد بستر مناسب توسط سازمانهای متولی و تعامل این دو بخش الزامی است. هر چند سفالگران قم، کاربریهای مورد نیاز روز را نیز مورد توجه قرار داده و فرمهای جدید را تولید مینمایند. 

*paryia*

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
4/4/15
2,051
2,142
426
کرمانشاه
چرم کرمانشاه مرغوبترین چرم در ایران است.


چرمسازی هنری پر سابقه تر از ریسندگی و بافندگی است، اما رونق این هنر در بازار سنتی دیگر به شکل سابق نیست و نشانی از تبلور آن نمی بینیم.
روزگاری بازار سنتی شهر کرمانشاه مامن هنرمندان سراجی بود، "روزگاری" بله واژه ای که برای آنچه که داشته ایم و دیگر نیست به کار می بریم.تاریخچه چرم سازی کرمانشاه

با توجه به اینکه منطقه کرمانشاه از دیرباز محل پرورش احشام و دامهای فراوان بوده است بنا به ضرورت دباغی رونق فراوان داشته است و این امر کرمانشاه را به یکی از منابع اصلی تولید و پخش چرم مرغوب در سراسر کشور مبدل کرده است.
اگر بخواهیم راجع به این هنر بنویسیم باید بگوییم که این هنر قبل تر از ریسندگی و بافندگی بوده است و به واقع جایی برای گفتگو و چانه زنی در مورد این سابقه باقی نمی گذارد.
فن و فنون آماده کردن پوست تاکنون تغییرات زیادی نکرده است همچنین فن چرم سازی از گذشته تا سده نوزدهم راکد بوده و در ایران هم تا زمانی که روش نوین در این زمینه آغاز نشده بود وضع به همین منوال بوده است.
ایرانیان در صنعت چرم سازی سرآمد و از همه استادترند و کرمانشاه نیز در این مقوله شانه به شانه پیشرو است.


هنر سراجی قبل تر از ریسندگی و بافندگی بوده است.

مراحل عمل آوری خام "چرم"

عمل آوری به 2 شیوه صورت می گیرد.
یکی از این روش ها برای آماده کردن پوست گوسفند و بز و روش دیگر برای آماده کردن پوست گاو است.
روش آماده کردن پوست گوسفند و بز از طریق زاج سفید و نمک صورت می گیرد و از آن با عنوان "چرم زاغی" یاد می شود.
و روش دیگر مختص آماده کردن پوست گاو است.
مراحل آماده سازی پوست
"خام را آب زدن":
در این مرحله که جزو مراحل اولیه است خام خشک را از روستاها و نواحی اطراف به دباغی آورده و بسته به میزان کلفتی و مقدار چربی پوست به مدت تقریبی 6 روز در آب خیس می کنند در ضمن ذکر این مورد ضروری است که چرم بومی را که از کشتارگاه می آورند، به آب نمی زنند.آهک زدن و عورامکاری:
گودال آهک خمره ای لعابی است که در زمین گذاشته و آن را "لوله کش" می نامند.
در این روش آهک را روی خام می پاشند و بر روی آن آب می ریزند بعد از چند روز خام را بیرون آورده و در اثر آهکی که با آن خیس خورده مواد اضافی مثل مو که بر روی پوست بوده به خوبی از پوست جدا می شود.
زمانی که خام را از خمره بیرون آورده آن را بر روی تیری آویزان می کنند و با یک کارد وﯾﮋه آن را "عورامکاری" می کنند و این کارد را با "سنگ عورام" مرتب تیز می کنند.متورم کردن:
مرحله سوم آماده کردن پوست، متورم کردن است در این روش پس از عورامکاری، خام را به خمره منتقل می کنند و بر روی ان آرد جو می پاشند و پس از آن بر روی آن آب می ریزند.
در این زمان عمل تخمیر صورت می گیرد و این مورد سبب متورم شدن پوست می شود و بدین ترتیب آهک های اضافه خنثی و گوشت های اضافی پوست به خوبی از آن جدا می شود.
البته این عمل که آن را "آردجو" می نامند در فصول مختلف دارای مدت زمانی مختص به خود است به عنوان مثال در فصل زمستان مدت زمان آن به 20 روز به طول می انجامد و در فصل تابستان به مدت 15 روز به طول می انجامد که این مدت زمان با احتساب دما در تابستان و زمستان محاسبه می شود.
در این مرحله بعد از آنکه پوست را از خمره بیرون می آورند آن را بر روی تیری عمودی گذاشته و خام را "داس" می کنند یعنی گوشت های اضافی آن را از پوست جدا کرده و این کار با چاقوی 2 دسته ای به نام "داس" انجام می گیرد.

نمک پاشیدن:
در این مرحله پوست را که در آرد جو خوابیده شده، خارج کرده و پوست را در قدح می گذارند و روی هر پوستی به طور جداگانه نمک می پاشند و به مدت چند روز آن را در نمک می گذارند.


مازوکاری:
زمانی که پوست برای مازوکاری آماده شده آن را در سیله قرار می دهند و روی هر پوست که درون سیله می گذارند گرد مازوی نرم و یا گرد پوست درخت اقاقیا می پاشند.
پوست را تا چند روز در درون گودال می گذارند و هر روز آن را پشت و رو می کنند و لگد می زنند.


کاشیکاری:
بعد از مازوکاری پوستها را در آفتاب خشک می کنند و روی تخته ای که در زیر آن چهار پایه "کرسی" قرار می دهند، با سنگ پا پرداخت می کنند.


رنگ ریختن:
برای رنگ کاری چرم از رنگ هایی مثل"گل ورز"، "جوهر گلی" و صابون سفید استفاده می کنند.صیقلزنی:
در این مرحله پایانی بار دیگر پوست را بر روی تخته پرداخت گذاشته و صیقل "مهره" پرداخت را با فشار روی آن می کشند در دباغی های بزرگ کاشیکاری، رنگ ریختن و صیقلزنی را هر سه چرمساز "چرمگر" انجام می دهد.چرم بومی را که از کشتارگاه می آورند، به آب نمی زنند.
تاریخچه چرم سازی کرمانشاه
آماده سازی پوست برای تهیه چرم
 

*paryia*

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
4/4/15
2,051
2,142
426
کرمانشاه

مهم ترین توليدات صنایع دستی کردستان نازك كاری استصنايع دستی به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي و نمادي از نوع زندگي فرهنگي يك جامعه، همواره مورد توجه مي باشد. به علت ويژگي زندگي سنتي در بسياري از نقاط كردستان و عدم استيلاي بخش صنعتي، هنوز صنايع دستی کردستان از لحاظ كيفيت و گستردگي در سطح كشور مطرح مي باشد، به گونه اي كه فرش و گليم كردستان به همراه محصولات ظريفه مانند شطرنج شهرت جهاني پيدا كرده است.


صنايع دستی استان كردستان عبارتند از: نازك كاري چوب، دست بافي، خراطي، ساخت زينت آلات محلي، سوزن دوزي و روكاري، سفال سازي، حصيربافي، گيوه دوزي، نمدمالي و ساخت محصولات چرمي.
دستبافي شامل سجاده، موج، شال، جاجيم، گليم، گليمچه و پارچه لباسي است كه در بيشتر نقاط شهري و روستايي كردستان تهيه مي شود. زينت آلات شامل انواع دستبند، گردن بند، سينه ريز، النگو، سربند، انگشتري و گوشواره است. نازك كاري با چوب شامل قوطي سيگار، شيريني خوري، كيف زنانه، سيني، بشقاب، آجيل خوري و... مي باشد.


صنايع دستی کردستان از لحاظ كيفيت و گستردگي در سطح كشور مطرح مي باشدصنایع دستی کردها : قالی و گليم

استفاده از رنگ هاي گياهي، تركيب نقش و اصالت طرح، موجب برتري كيفيت صنایع دستی استان كردستان شده است. شهر سنندج و بيجار مهم ترين مركز توليد گليم و قالي مي باشد. شهرت جهاني فرش سنندج و اعتبار آن در ميان بازارهاي جهاني سبب شده است كه در دائرةالمعارف بريتانيا كه از معتبرترين دائرة المعارف هاي دنياست، واژه « سنه» را كه كردي سنندج است به نوعي قالي معروف ترجمه كرده اند.


از دیگر صنایع دستی در مناطق كردنشين نوعی گيوه به نام كلاش توليد می شودمحصولات نازك كاري كردستان

كردستان مهم ترين استان كشور و از مهم ترین توليدات صنایع دستی اش نازك كاری است. هنر نازك كاري تركيب قطعات بسيار كوچك از انواع چوب هاي پرداخت شده طبيعي مي باشد كه با ظرافت خاص در كنار هم قرار گرفته و موجب به وجود آمدن قطعات بسيار ظريف چوبي همانند قلمدان و ساير محصولات مي گردد. علاوه بر نازك كاري، اروسي سازي، منبت و معرق سنندج نيز از شهرت و اعتبار برخوردار است.جولايي ( نساجي سنتي )

كارگاه هاي توليد پارچه لباس كردي مردانه به جولايي معروف است. اين پارچه ها ده سانتيمتر عرض و در حدود بيست و يك متر طول دارند. محصولاتي همانند جاجيم يا رختخواب پيچ و جانمازها هم حاصل كار جولاها مي باشد كه به صورت سنتي تهيه و به بازار عرضه مي گردد.


پيشرفت ساخت صنايع دستی چوبی به علت وجود چوب درختان جنگلی مرغوب استكلاش

از دیگر صنایع دستی در مناطق كردنشين نوعی گيوه به نام كلاش توليد می شود كه هماهنگی جالبي با لباس كردي دارد. رويه اين كفش از نخ پنبه ای بافته شده و زيره آن از پارچه ی فشرده شده ساخته شده است، به همين دليل كفشی بسيار سبك، نرم، قابل انعطاف و متناسب با محيط كوهستانی است. توليد كلاش در اصل مختص به اورامان بوده ولی اكنون در تمام شهرهای كردستان توليد می شود.ساخت ابزار و آلات موسيقی

پيشرفت ساخت صنايع دستی چوبی به علت وجود چوب درختان جنگلی مرغوب و استعداد فراوان در زمينه تعليم و يادگيري موسيقی موجب شده استان كردستان به يكی از مناطق عرضه وسايل موسيقی، به ويژه موسيقی سنتی تبديل شود كه نمونه آن ساخت دف، ديوان، تار، سه تار، ويولن، قانون و سنتور مي باشد.
ساير صنايع دستی استان عبارتند از: زرگری سنتی، سفالگری، ساخت مصنوعات چرمی، كارددوزی و خراطی.
 

*paryia*

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
4/4/15
2,051
2,142
426
کرمانشاه
سبد بافی یزد, سبدبافی


در بیشه زارها و کوهستانهای شهرستان مهریز درختچه ای خودرو میروید به نام بادام کوهی . شاخه های این درختچه بسیار نرم و ترد و قابل انعطاف است . از این رو آن را در بافت انواع سبد به کار میبرند . هرچند شاخه های نازک درخت انار را نیز در سبد بافی میتوان به کار گرفت . انواع بزرگتر این سبدها در جمع آوری محولات باغی به کار میرود . علاوه بر سبد انواع وسایل و لوازم زینتی یا کاربردی نیز با همین روش می بافند .
سبد بافی یکی از صنایع دستی یزد می باشد.

در بافت سبد از درختچه ای خودرو استفاده می کنند.
سبد بافی یزد, سبدبافی

هنرهای سنتی, هنر سبدبافی


 

♥فائزه♥

همراه انجمن
24/6/15
238
585
0
اراک
یکی از صنايع دستي تزیینی- کاربُردی ايران”نمكدان بافي” نام دارد. نمكدان بافته اي است داري كه ايلات وعشاير براي نگهداري و حمل
ونقل نمك درشت يا ساييده از آن استفاده مي نمايند. نمكدان به طور عمده در ايل هاي مختلف، با استفاده از چند نوع تكنيك بافته
ميشود. قسمت روی آن با تکینک قالی بافی و پشت نمكدان با طرح ساده گليم بافت در چند رنگ متفاوت، روي نمكدان به روش ِرندي
بافي و قسمت تحتاني آن قالي بافي مي شود.

بعد از اتمام بافت پارچه متقالي، به عنوان آستر در داخل نمكدان در نظر مي گيرند تا نمك با پشم

تماس نداشته باشد. فرم كلي نمكدان به شكل بطري مي باشد، طرح هاي مــورد استفاده ذهني

بوده و از طبيعت اطراف بافنده نشئت گرفته مي شود منجمله: نگاره هاي جانوري (گوزن، روباه،

گنجشگ، مرغابي و …) و نگاره هاي گياهي(درختان سرو، چنار و …) شهرستانهاي ايذه وباغ ملك

در استان خوزستان نيز نمكدان هاي زيبايي تهيه مي نمايند.
روش نگهداری آن حفاظت از بيد،رطوبت مداوم، حرارت و آتش، اشعۀ مستقیم و مداوم خورشید،

سفید کننده های شیمیایی و اشیای نوک تیز و بُرّنده می باشد و با آب ولرم، صابون و شوينده

هاي معمولي و غير اسيدي قابل شستن می باشد.