صنایع دستی کرمانشاه

  1. ❉❈❉❈ صنایع دستی شهرهای ایران ❉❈❉❈

    ملیله کاری شاخه ای از هنر فلزکاری است که با مفتول های نازک نقره انجام میپذیرد. ملیله کاری یکی از صنایع دستی اصلی زنجان است. در این شهر کالاهای نقره مانند سینی، قندان، گیره استکان، گلسینه و... با روش ملیله کاری ساخته میشود. نقره به کار رفته در این هنر عیار ۱۰۰ دارد. شمش های نقره را با چکش...