مدیران انجمن

 1. *Nava*

  مدیر تالار نقد + مترجم انجمن
  • ارسال ها
   1,849
  • Reaction score
   42,196
  • امتیاز
   916
 2. *SAmirA

  دستیار مدیریت از تبریز
  • ارسال ها
   29,224
  • Reaction score
   63,858
  • امتیاز
   1,216
 3. *یـگـانـه*

  ناظر تالار رمان + مدیر تالار موسیقی از Clime of love
  • ارسال ها
   10,606
  • Reaction score
   69,857
  • امتیاز
   1,171
 4. 7080

  معاونت هماهنگی از شهر باران
  • ارسال ها
   764
  • Reaction score
   28,447
  • امتیاز
   871
 5. @nicedavil

  مدیر آزمایشی تالار هنر + نقاش انجمن 15 از بآبُل
  • ارسال ها
   11,637
  • Reaction score
   30,089
  • امتیاز
   941
 6. deimos

  مدیر آزمایشی ادبیات+نویسنده ویژه + تایپیست انجمن
  • ارسال ها
   948
  • Reaction score
   87,009
  • امتیاز
   991
 7. Diba

  دستیار مدیریت
  • ارسال ها
   84,152
  • Reaction score
   45,209
  • امتیاز
   1,066
 8. Dictator

  مدیر تالار نقد
  • ارسال ها
   648
  • Reaction score
   20,382
  • امتیاز
   671
 9. dinaz

  مدیر تالار خانواده و زندگی از کرمانشاه
  • ارسال ها
   31,209
  • Reaction score
   63,964
  • امتیاز
   1,210
 10. F.sh.76

  مدیر تالار جلد + مترجم انجمن 21 از شهرِ یار
  • ارسال ها
   2,289
  • Reaction score
   17,504
  • امتیاز
   706
 11. F@EZEH

  مدیر آزمایشی جامعه و فرهنگ + طراح 16 از ραяƨıαп
  • ارسال ها
   2,462
  • Reaction score
   66,414
  • امتیاز
   936
 12. FATEMEH_R

  سرپرست بخش کتاب از پاریس کوچولو
  • ارسال ها
   9,095
  • Reaction score
   39,880
  • امتیاز
   1,051
 13. Gloria

  مدیر تالار ترجمه+مترجم ویژه از تهران
  • ارسال ها
   477
  • Reaction score
   24,969
  • امتیاز
   641
 14. GoDFatheR

  مدیریت کل سایت
  • ارسال ها
   465
  • Reaction score
   11,279
  • امتیاز
   731
 15. Mahbanoo_A

  ناظر آزمایشی رمان از Shiraz
  • ارسال ها
   320
  • Reaction score
   3,114
  • امتیاز
   451
 16. Mahsa dokht

  ناظر تالار رمان از پای پنجره
  • ارسال ها
   834
  • Reaction score
   24,493
  • امتیاز
   671
 17. negah

  موسس سایت از همسایه ی خلیج فارس
  • ارسال ها
   420
  • Reaction score
   3,502
  • امتیاز
   551
 18. Nιℓσƒαя.Gн

  مدیر تالار بیوگرافی 22 از S⊕u†h
  • ارسال ها
   4,592
  • Reaction score
   68,321
  • امتیاز
   976
 19. P_Jahangiri_R

  مدیر تالار رمان از Tehran
  • ارسال ها
   785
  • Reaction score
   8,325
  • امتیاز
   571
 20. rita.ros

  ناظر آزمایشی رمان از تهران
  • ارسال ها
   368
  • Reaction score
   14,744
  • امتیاز
   641