بخش کتاب

مکان قرار گرفن رمان های در حال تایپ ، نقد و بررسی رمان ها

تالار رمان جدید

در این تالار شما می توانید رمان ذهنی خود را شروع کنید .
441
موضوع ها
18.6K
ارسال ها
441
موضوع ها
18.6K
ارسال ها

تالار تایپیست رمان جدید

21
موضوع ها
376
ارسال ها
21
موضوع ها
376
ارسال ها

تالار جلد کتاب جدید

در این تالار شما می توانید برای رمان خود درخواست جلد کنید.
18
موضوع ها
3.6K
ارسال ها
18
موضوع ها
3.6K
ارسال ها

تالار الفبای نویسندگی جدید

در این تالار با مشاوران خبره در زمینه ی رمان نویسی ارتباط می گیرید، و همچنین با اصل ها و قاعده های نویسندگی آشنا خواهید شد.
145
موضوع ها
1.3K
ارسال ها
145
موضوع ها
1.3K
ارسال ها

تالار ویرایش جدید

در این تالار رمان ها از نظر محتوا بررسی و موارد دچار خطای آن رفع خواهد شد.
62
موضوع ها
5.2K
ارسال ها
62
موضوع ها
5.2K
ارسال ها

تالار دانلود کتاب جدید

در این بخش کتاب های مختلف جهت دانلود قرار میگیرد(کتاب چاپی ممنوع است)
304
موضوع ها
404
ارسال ها
زیر انجمن:
  1. خارجی و زبان اصلی
304
موضوع ها
404
ارسال ها