نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

سوالات عجیب اپل در مصاحبههای استخدامی

شروع موضوع توسط *SAmirA ‏7/7/15 در انجمن مطالب جالب و دانستنی ها

 1. *SAmirA

  *SAmirA دستیار مدیریت عضو کادر مدیریت دستیار مدیریت کاربر VIP انجمن

  28,578
  45,098
  امتیاز:
  1,096
  تاریخ عضویت:
  ‏1/1/70
  جنسیت:
  زن
  محل سکونت:
  تبریز
  شرکت اپل یکی از هیجانانگیزترین و چالشبرانگیزترین شرکتهایی است که هر فردی میتواند در آن مشغول بهکار شود. بههمین دلیل جای تعجب نیست که بدست آوردن شغل در این شرکت کار چندان راحتی نباشد.


  [​IMG]

  همانند گوگل و دیگر شرکتهای مطرح در حوزه تکنولوژی، در آزمون استخدامی اپل نیز سوالاتی تخصصی بسته به تجربه کاری شما پرسیده میشود که برخی از آنها مسائل ریاضی پیچیده و برخی سوالاتی ساده البته با نکاتی انحرافی و ویژه هستند. در زیر نگاهی به برخی از این سوالات خواهیم داشت.

  در مورد فعالیت و یا کاری که بهواسطه انجام آن در زندگی به خود میبالید صحبت کنید. (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای مدیر مهندسی نرمافزار)

  شکستهای شما کدامند؟ آیا از آنها درس عبرت گرفتهاید؟ (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای مهندس نرمافزار)

  مشکلی جالب که موفق به حل آن شدهاید را برای ما شرح دهید. (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای مهندس نرمافزار)

  [​IMG]

  برای کودکی ۸ ساله توضیح دهید که مودم/روتر چیست و چه کاربردی دارد؟ (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای یک مشاور سیار رایانه)

  چه چیزی باعث شده امروز در این مکان حضور داشته باشید؟ (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای یک مهندس نرمافزار)

  شما مجموعهای از ۱۰۰ سکه را بر روی میز دارید که بر روی هریک قسمتی بهعنوان پشت و قسمتی بهعنوان رو مشخص شده است. در ده مورد از این سکهها قسمت رو و در ده مورد قسمت پشت به سمت بالا قرارگرفته است. شما قادر به حسکردن، مشاهده و یا تشخیص قسمتی که به سمت بالا قرارگرفته نیستید. اکنون سکهها را به دو دسته تقسیم کنید به نحوی که تعداد روی سکهها در هر دو دسته یکسان باشد. (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای مهندس نرمافزار)

  چه برنامهای برای ۵ سال آینده ( از هماکنون) دارید؟ (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای مهندس نرمافزار)

  به چهدلیل قصد دارید به استخدام شرکت اپل درآیید و در صورتیکه به استخدام این شرکت در آمدید دلتان برای کدام ویژگی و یا قسمت شغل فعلی تنگ میشود؟ (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای مهندس نرمافزار)

  خودتان را شرح دهید! چهچیزی باعث هیجان شما میشود؟ (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای مهندس نرمافزار)

  [​IMG]

  چگونه یک دستگاه تُستر را آزمایش میکنید؟ (مهندس کنترل کیفیت نرمافزار)

  در صورت بهاستخدام درآمدن دوستدارید بر روی چه پروژهای کارکنید (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای مهندس ارشد نرمافزار)

  سه جعبه در اختیار شما قرار میگیرد. یکی از جعبهها تنها حاوی سیب است. یکی از جعبهها تنها حاوی پرتقال است و جعبه دیگر حاوی سیب و پرتقال است. این جعبهها برچسبهایی اشتباه دارند به نحوی که این برچسبها نمیتوانند نشاندهنده محتوی داخل جعبه باشند. با بازکردن تنها یکی از جعبهها و بدون نگاهکردن به داخل آن یک میوه را خارج میکنید. با نگاهکردن به میوه چگونه میتوانید برچسب هر سه جعبه را بهطرز صحیح مشخص کنید؟ (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای مهندس کنترل کیفیت نرمافزار)

  آیا تاکنون با تصمیم یک مدیر مخالفت کردهاید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چگونه این مخالفت خود را بروز دادهاید؟ مثالی مشخص در اینباره بزنید و نحوه برخورد خود را شرح داده و نتیجه کار را بیان کنید. اکنون چه احساسی در اینباره دارید؟ (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای مهندس نرمافزار)

  چرا شرکت اپل باید شما را استخدام کند؟ (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای مهندس ارشد نرمافزار)

  آیا شما از خلاقیت زیادی برخوردار هستید؟ یکی از خلاقانهترین تفکرات خود را بیان کنید! (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای مهندس نرمافزار)

  یکی از تجربههایی که در پایان آن احساس تحقیر کردهاید را شرحدهید. (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای متخصص در امر خردهفروشی محصولات اپل)

  کدام یک مهمترند؟ حل مشکل مشتری یا ایجاد محیطی برای حس تجربه مثبت توسط مشتری؟ (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای مشاور سیار رایانهای اپل)

  شما فردی کاملا مثبت هستید، چه مواردی باعث تغییر این دیدگاه شما خواهند شد؟ ( متخصص در امور خانواده)

  با اجرای نقش به ما نشان دهید که چگونه به مشتری نشان خواهید داد که قصد دارید به وی کمک کنید؟ ( تنها با استفاده از صدای خود) (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای مشاور دانشگاهی)

  برنامهای از نوع برنامههای موجود در آیتونز در اختیار شما قرار میگیرد که به دانلود عکسهای مختلف که به مرور زمان بر روی هم انباشته میشوند اقدام میکند، چه استراتژی برای ازبین بردن عکسهای بدون مصرف در طول زمان در پیش خواهید گرفت؟ (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای مهندس نرمافزار)

  [​IMG]

  اگر ظرفی شیشهای مملو از سکههای معمولی و خاص در اختیار شما قرارگیرد که یک سکه را بیرون آورده و آن را ۳ بار به چرخش در آورید و توالی خاص، رو، رو، پشت را مشاهده کنید شانس اینکه یک سکه معمولی یا اینکه سکهای خاص را بیرون آوردهباشید چقدر است؟ (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای یک تحلیلگر ارشد)

  بهترین و بدترین روز زندگی شما در ۴ سال گذشته چگونه بوده است؟ (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای یک مدیر پروژه)

  روزانه چهتعداد کودک به دنیا میآیند؟ (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای مدیر جهانی منابع)

  هنگامی که بهعنوان یک مشتری وارد فروشگاه اپل میشوید به چهچیز در خصوص فروشگاه توجه میکنید؟ در بدو ورود چه احساسی دارید؟ (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای یک متخصص)

  در صورتیکه دو عدد تخممرغ در اختیار داشته باشید چگونه بدون شکستن آنها میتوانید بیشتری ارتفاعی که قادر به رهاکردن آنها (بدون شکستن آنها) هستید را مشخص کنید؟ راهحل بهینه چیست؟ (

  مهمان گرامی برای مشاهده لینک عضو یا وارد شوید برای دیدن لینک و دانلود وارد ویاعضو شوید!

  برای مهندس نرمافزار