1. موارد مهم:
  1-با مطالعه رمان های در حال تایپ و تشکر از پست های نویسندگان عزیز انگیزه خوبی به آنها خواهید داد.
  2-نویسندگان عزیز لطفا در نوشتن رمان مسایل اخلاقی را رعایت کرده که سایت دچار مشکل نشود(در صورت مشاهده بدون تذکر پاک خواهد شد).
  3- اگر رمان شما طبق عرف جامعه اسلامی باشد و مسایلی که در عرف کشور ممنوع است تایپ نکنید هیچ اتفاقی برای داستان و رمان شما رخ نمی دهد.
  4- نویسندگان عزیز شما برای نوشتن اثر ادبی و برای بالا بردن سطح فرهنگ جامعه رمان تایپ می کنید .پس از خلق صحنه هایی که باعث تحریک و یا ایجاد باورهای نادرست میشود پرهیز کنید.
  5- از ایجاد تاپیک های خلاف قوانین کشور خودداری کنید. این تاپیک ها حذف خواهد شد.
  6-اگر رمانی یا مطلبی را مشاهده کردید که خلاف قوانین سایت یا کشور است گزارش پست خلاف را بزنید.
  7-ماده ٢٣- هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
  8-قوانین مهم
  9-
  کانال نگاه دانلود درتلگرام
آنتی ویروس nod32

تأثیر گوگرد و تیوباسیلوس بر قابلیت جذب عناصر غذایی، رشد رویشی و تولید اسانس در بادرنجبویه

شروع موضوع توسط ساینا ‏6/7/15 در انجمن گل و گیاه

 1. ساینا

  ساینا مدیر بازنشسته مدیر بازنشسته

  تاریخ عضویت:
  ‏1/1/70
  ارسال ها:
  4,385
  تشکر شده:
  727
  امتیاز:
  396
  مقدمه و هدف: تغذیه مطلوب گیاهان دارویی و معطر نقش بسزایی در تولید کمی و کیفی اسانس این گروه از گیاهان دارد. گوگرد همانند سایر عناصر غذایی ضروري گیاه نقش مؤثري در رشد و تولید گیاهان دارد . جهت Melissa ) مطالعه اثر تیوباسیلوس، گوگرد و ماده آلی بر رشد رویشی و تولید اسانس در گیاه دارویی بادرنجبویه آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی در درون گلدان تحت شرایط مزرعهاي در بهار و تابستان ( officinalis L. 1387 در شهرکرد انجام شد. 400 و 600 کیلوگرم در هکتار گوگرد، ترکیب گوگرد با ، روش تحقیق: تیمارهاي آزمایشی شامل 10 تیمار به شرح 200 تیوباسیلوس به میزان 6% وزنی این مقادیر، ترکیب گوگرد و تیوباسیلوس با ماده آلی به میزان 5% وزنی مقادیر مذکور و تیمار شاهد در 3 تکرار بودند. نتایج و بحث: نتایج بهدست آمده از این آزمایش نشان داد که تفاوتهاي معنیداري در مورد عناصر ریزمغذي مس، روي، آهن و منگنز موجود در خاك گلدانها پس از برداشت و همچنین وزن تر، وزن خشک، تعداد شاخه جانبی و میزان اسانس در بین تیمارهاي بهکار رفته وجود داشت. بیشترین مقادیر مس و منگنز قابل جذب موجود در خاك پس از برداشت، وزن تر و خشک گیاه در آغاز گلدهی و تعداد شاخه جانبی؛ در تیمار 400 کیلوگرم در هکتار گوگرد + تیوباسیلوس + ماده آلی و کمترین این مقادیر در تیمار شاهد بدست آمد. با توجه به تحقیقات اندك در زمینه تأثیرگذاري عنصر گوگرد بر تولید اسانس، در این آزمایش مشاهده گردید که بیشترین میزان اسانس تولیدي در تیمارهاي 400 کیلوگرم در هکتار گوگرد + تیوباسیلوس + ماده آلی و 600 کیلوگرم در هکتار گوگرد + تیوباسیلوس + ماده آلی، بهدست آمد . همبستگی بین صفات مورد ارزیابی نشان داد که بین تولید ماده خشک گیاهی، میزان اسانس گیاهی، مقدار مس و روي قابل جذب موجود در خاك پس از برداشت رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. 600 کیلوگرم در هکتار گوگرد به همراه تیوباسیلوس به - توصیه کاربردي/ صنعتی: به طور کلی میتوان میزان 400 میزان 6 درصد وزنی کود گوگردي و کود دامی به میزان 5 درصد وزنی کود گوگردي جهت بهبود رشد و میزان اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه را پیشنهاد نمود.