خبرگزاری تسنیم: رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تاکید کرد، ناچار به پذیرش استفعای محمد رویانیان شدهاند.
محمدصادق اکبری پس از پایان جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: در مورد بدهیهای باشگاه مبالغی متفاوتی اعلام میشود که در این زمینه باید حسابرسی باشگاه موضوع را روشن کند و آن را به اطلاع هیئت مدیره برساند.
وی افزود: آقای رویانیان تاکید زیادی داشت که از سمت مدیرعاملی کنار برود و به همین دلیل ما ناچار به پذیرش استعفای او شدیم. ایشان عضو هیئت مدیره باقی خواهند ماند و آقای پروین هم تا تعیین مدیرعامل جدید سرپرستی باشگاه را برعهده خواهد داشت.
رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در مورد زمان انتخاب مدیرعامل جدید این باشگاه تصریح کرد: اعضای هیئت مدیره پیشنهاد دادند باشگاه در حال حاضر با سرپرست اداره شود تا آنها در روزهای آینده گزینههای موردنظر خود را پیشنهاد دهند. ما بعد از بررسی همهجانبه برنامههایی که به هیئت مدیره میرسد مدیرعامل را انتخاب خواهیم کرد اما این مسئله محدود به زمان خاصی نیست و ممکن است طول بکشد.
اکبری ادامه داد: در فاصله انتخاب مدیرعامل جدید ما گزارشات مالی حسابرسی باشگاه را در هیئت مدیره بررسی خواهیم کرد و برای پرداخت بدهیها به کمک اعضای هیئت مدیره اقدام میکنیم.
وی در مورد اینکه آیا از وزارت ورزش برای تعیین مدیر عامل جدید کسب تکلیف خواهند کرد یا نه گفت: وزارت ورزش به عنوان متولی باشگاه پرسپولیس و مدیر کلان این باشگاه حمایت همه جانبهای را از ما داشته و دارد و باید بگویم وزارتخانه اختیارات را به هیئت مدیره واگذار کرده است و من حرفهای اخیر وزیر را در مورد رویانیان و باشگاه نشنیدهام.
رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سوال که آیا اعضای هیئت مدیره در تمرینات تیم حضور پیدا خواهند کرد، اظهار داشت: اگر ضرورت داشته باشد سر تمرین هم خواهیم رفت. بازیکنان باید با قدرت به کارشان ادامه دهند و موجب موفقیت تیم شوند.
اکبری در مورد طول مدت سرپرستی پروین و احتمال حضور هدایتی خاطر نشان کرد: بحث سرپرستی آقای پروین زمان خاصی ندارد و ممکن است تا مدتها تداوم داشته باشد. آقای پروین هم فردی از جنس فوتبال است و منشاء خیر بوده، ضمن اینکه حضور ایشان بهترین تصمیم ممکن بود. در مورد هدایتی هم مجمع باید تصمیم بگیرد.