نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

آخرین فعالیت

آخرین فعالیت کاربران ثبت نام شده در انجمن نگاه دانلود.

 1. رزمین رولینگ از ارسال *مهدی* در موضوع رمان کوتاه کاربر رمان کوتاه سیاره فاراوات | مهدی.ج کاربر انجمن نگاه دانلود تشکر کرده است.

  [HIDE-THANKS] یک روز بی صدا و بی دردسر گذشت و در این مدت کوتاه سفینه به سمت سیاره kepler-62f با سرعت نهایی نور حرکت می کرد و تا بیست و...

  ‏23/7/19 ساعت 22:23
 2. رزمین رولینگ از ارسال *مهدی* در موضوع رمان کوتاه کاربر رمان کوتاه سیاره فاراوات | مهدی.ج کاربر انجمن نگاه دانلود تشکر کرده است.

  [HIDE-THANKS] باد به تندی می وزید و ابر های سیاه باران زا تشکیل شده بود. فضانوردان اطراف را با دقت کامل نگاه می کردند، اما چیز عجیب و...

  ‏23/7/19 ساعت 22:23
 3. رزمین رولینگ از ارسال *مهدی* در موضوع رمان کوتاه کاربر رمان کوتاه سیاره فاراوات | مهدی.ج کاربر انجمن نگاه دانلود تشکر کرده است.

  [HIDE-THANKS] روز چهارم فرا رسید و سفینه در هزار کیلومتری سیاره k2-239 از سرعتش کاسته شد و سفینه با یک پنجم سرعت نور حرکت کرد. فضانوردان...

  ‏23/7/19 ساعت 22:23
 4. رزمین رولینگ از ارسال *مهدی* در موضوع رمان کوتاه کاربر رمان کوتاه سیاره فاراوات | مهدی.ج کاربر انجمن نگاه دانلود تشکر کرده است.

  خواننده های عزیز چرا نظری به رمانم نمیدیدن؟ [HIDE-THANKS] سفینه از روی زمین بلند شد و به سمت آسمان اوج گرفت. زمانیکه از جو زمین خارج...

  ‏23/7/19 ساعت 22:23
 5. رزمین رولینگ از ارسال *مهدی* در موضوع رمان کوتاه کاربر رمان کوتاه سیاره فاراوات | مهدی.ج کاربر انجمن نگاه دانلود تشکر کرده است.

  دوستان نظر انتقاد می خوام :/ [HIDE-THANKS] از پله های آهنین دراگون بالا رفت و خود را به کابین سفینه رساند؛ تام با خودکار هوشمندی که در...

  ‏23/7/19 ساعت 22:23
 6. رزمین رولینگ از ارسال *مهدی* در موضوع رمان کوتاه کاربر رمان کوتاه سیاره فاراوات | مهدی.ج کاربر انجمن نگاه دانلود تشکر کرده است.

  [HIDE-THANKS] چهار ساعت با سرعت نور حرکت می کردند و از صفحه دیجیتالی می دیدند که به سیاره Ross128 نزدیک می شوند؛ اگر می خواستند با...

  ‏23/7/19 ساعت 22:23
 7. رزمین رولینگ از ارسال *مهدی* در موضوع رمان کوتاه کاربر رمان کوتاه سیاره فاراوات | مهدی.ج کاربر انجمن نگاه دانلود تشکر کرده است.

  [HIDE-THANKS] فضانوردان آشنایی کامل با سفینه را داشتند و هر کدام در بخشی از سفینه قرار گرفتند. پروفسور آلفرد و لوران نیز به سمت کابین...

  ‏23/7/19 ساعت 22:23
 8. رزمین رولینگ از ارسال *مهدی* در موضوع رمان کوتاه کاربر رمان کوتاه سیاره فاراوات | مهدی.ج کاربر انجمن نگاه دانلود تشکر کرده است.

  [HIDE-THANKS] سوفیا صفحه لمسی چند عدد را زد که در فضاپیما باز شد. - لطفا آروم خارج بشید. تام اولین نفر از فضاپیما پایین پرید و آرام...

  ‏23/7/19 ساعت 22:23
 9. رزمین رولینگ از ارسال *مهدی* در موضوع رمان کوتاه کاربر رمان کوتاه سیاره فاراوات | مهدی.ج کاربر انجمن نگاه دانلود تشکر کرده است.

  [HIDE-THANKS] فضانوردان از خوشحالی داد بلندی کشیدند و دست هایشان به هم کوبیدند. سوفیا بار دیگر چندین دکمه را زد که از سرعت راکت کاسته...

  ‏23/7/19 ساعت 22:23
 10. رزمین رولینگ از ارسال *مهدی* در موضوع رمان کوتاه کاربر رمان کوتاه سیاره فاراوات | مهدی.ج کاربر انجمن نگاه دانلود تشکر کرده است.

  [HIDE-THANKS] سوفیا سری از تاسف تکان داد. - تو سی و چهار سالته و من خوب می شناسمت. بزرگ شدی، کمی تو کارت جدی باش. رهایش کرد و وارد...

  ‏23/7/19 ساعت 22:23
 11. رزمین رولینگ از ارسال *مهدی* در موضوع رمان کوتاه کاربر رمان کوتاه سیاره فاراوات | مهدی.ج کاربر انجمن نگاه دانلود تشکر کرده است.

  [HIDE-THANKS] تام بار دیگر خندید و به شوخی گفت: - کاپیتان خشمگین می شود، همه ساکت. بقیه فضانوردان نیز خندید و راه باقی مانده را در...

  ‏23/7/19 ساعت 22:23
 12. رزمین رولینگ از ارسال *مهدی* در موضوع رمان کوتاه کاربر رمان کوتاه سیاره فاراوات | مهدی.ج کاربر انجمن نگاه دانلود تشکر کرده است.

  [HIDE-THANKS] مردم برای دیدن فضانوردان، جلوی سازمان فضایی ناسا تجمع کرده بودند؛ صد ها خبرنگار خارجی و داخلی با دوربین هایشان همه جارا...

  ‏23/7/19 ساعت 22:23
 13. رزمین رولینگ از ارسال *مهدی* در موضوع رمان کوتاه کاربر رمان کوتاه سیاره فاراوات | مهدی.ج کاربر انجمن نگاه دانلود تشکر کرده است.

  [HIDE-THANKS] تام با هیجان گفت: - چه مشکلی؟ آلفرد در چشمان تام خیره شد؛ هیجان و اشتیاق را در چشمانش می خواند. در طول سفر می توانست به...

  ‏23/7/19 ساعت 22:23
 14. رزمین رولینگ از ارسال *مهدی* در موضوع رمان کوتاه کاربر رمان کوتاه سیاره فاراوات | مهدی.ج کاربر انجمن نگاه دانلود تشکر کرده است.

  [HIDE-THANKS] تپش قلب تام از هیجان شدت گرفته بود. خوشحالی اش را نمی دانست چگونه نشان دهد. - سیاره ای واسه بازدید انتخاب کردین؟ آلبرت...

  ‏23/7/19 ساعت 22:23
بارگذاری...