نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏21/3/18

  نشان رویداد لحظه سال تحویل

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد لحظه سال تحویل با نگاه دانلود اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏17/3/18

  نشان رویداد دستخط

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دستخط اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏1/3/18

  نشان رویداد نظرسنجی مدال

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نظرسنجی مدال اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: رویداد مدال » زیباترین مدال از نظر کاربران

 4. امتیاز: ‏8/11/17

  نشان مدیران انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏5/11/17

  نشان لیاقت

  این نشان با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .

 6. امتیاز: ‏15/10/17

  نشان منتقد انجمن

  این نشان به منتقدین انجمن اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏15/10/17

  نشان تخصص

  این نشان با ارزش به کاربران متخصص اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏22/7/17

  نشان معروف

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏29/6/17

  نشان طلای مسابقات

  این نشان به نفرات اول مسابقات انجمن اهدا می گردد .

 10. امتیاز: ‏11/6/17

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 11. امتیاز: ‏8/6/17

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 12. امتیاز: ‏26/4/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .