نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏5/5/19

  نشان رویداد روزمعلم

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد روز معلم اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏26/4/19

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏12/4/19

  نشان رویداد جشن فروردینگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن فروردینگان اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏21/3/19

  نشان رویداد لحظه سال تحویل

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد لحظه سال تحویل با نگاه دانلود اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: لحظه ی سال تحویل 98 با نگاه دانلود