نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏17/6/19

  نشان رویداد گل و گیاه

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد گل و گیاه اهدا می‌گردد.

 2. امتیاز: ‏5/5/19

  نشان رویداد روزمعلم

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد روز معلم اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏18/4/19

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏8/3/19

  نشان رویداد احسان و نیکوکاری

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد احسان و نیکوکاری اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏12/1/19

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏22/11/18

  نشان رویداد کتاب و کتابخوانی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد کتاب و کتابخوانی اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏2/11/18

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏27/9/18

  نشان VIP

  این نشان با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .

 9. امتیاز: ‏21/9/18

  نشان لیاقت

  این نشان با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .
  دلیل اعطای نشان: شما لیاقت خود را در همکاری با تیم پالایش سایت نشان داده اید و بدینوسیله به رسم احترام "نشان لیاقت" به شما اعطاء می گردد.