نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏15/1/19

  نشان رویداد جشن دیگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن دیگان اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏13/1/19

  نشان مدیران انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: ناظر انجمن

 3. امتیاز: ‏4/1/19

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏1/12/18

  نشان رویداد جشن آذرگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن آذرگان اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏22/11/18

  نشان رویداد کتاب و کتابخوانی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد کتاب و کتابخوانی اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏8/11/18

  نشان رویداد مسابقه هالووین

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد مسابقه هالووین اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏5/11/18

  نشان رویداد هالووین

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد هالووین اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏28/10/18

  نشان رویداد برترین رمان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد برترین رمان اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏29/9/18

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .