نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏2/1/19

  نشان رویداد سال نو میلادی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد سال نو میلادی اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏26/8/18

  نشان مدیران انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏9/7/18

  نشان یار دیرین

  این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏2/3/18

  نشان رویداد نظرسنجی مدال

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نظرسنجی مدال اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏22/10/17

  نشان معروف

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏29/8/17

  نشان رویداد ترین

  این نشان به برندگان مسابقاتِ "ترین"های انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: ❉..چهــارمیــن چـــ ❣ ــــالش " تــرین های" نگاه ..❉

 7. امتیاز: ‏27/4/17

  نشان نویسنده انجمن

  این نشان به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏27/4/17

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏27/4/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .

 10. امتیاز: ‏27/4/17

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .