نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏2/12/18

  نشان رویداد جشن آذرگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن آذرگان اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏29/10/18

  نشان نقره مسابقات

  این نشان به نفرات دوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: رویداد برترین رمان

 3. امتیاز: ‏28/10/18

  نشان رویداد برترین رمان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد برترین رمان اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏12/8/18

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏29/4/18

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏2/3/18

  نشان رویداد نظرسنجی مدال

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نظرسنجی مدال اهدا می گردد .