نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏25/1/19

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏26/9/18

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏20/3/18

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏16/3/18

  نشان رویداد دستخط

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دستخط اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏1/3/18

  نشان رویداد نظرسنجی مدال

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نظرسنجی مدال اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: رویداد مدال » با ارزش ترین مدال از نظر کاربران