نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏2/6/19

  نشان مشاور انجمن

  این نشان به مشاورین انجمن تعلق می‌گیرد.

 2. امتیاز: ‏2/6/19

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏29/10/18

  نشان طلای مسابقات

  این نشان به نفرات اول مسابقات انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: رویداد برترین رمان

 4. امتیاز: ‏28/10/18

  نشان رویداد برترین رمان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد برترین رمان اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏23/10/18

  نشان معروف

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏28/5/18

  نشان نویسنده انجمن

  این نشان به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏28/5/18

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏28/5/18

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .