باز و یسته کردن سایدبار
خرید انتی ویروس
 1. موارد مهم:
  1-با مطالعه رمان های در حال تایپ و تشکر از پست های نویسندگان عزیز انگیزه خوبی به آنها خواهید داد.
  2-نویسندگان عزیز لطفا در نوشتن رمان مسایل اخلاقی را رعایت کرده که سایت دچار مشکل نشود(در صورت مشاهده بدون تذکر پاک خواهد شد).
  3- اگر رمان شما طبق عرف جامعه اسلامی باشد و مسایلی که در عرف کشور ممنوع است تایپ نکنید هیچ اتفاقی برای داستان و رمان شما رخ نمی دهد.
  4- نویسندگان عزیز شما برای نوشتن اثر ادبی و برای بالا بردن سطح فرهنگ جامعه رمان تایپ می کنید .پس از خلق صحنه هایی که باعث تحریک و یا ایجاد باورهای نادرست میشود پرهیز کنید.
  5- از ایجاد تاپیک های خلاف قوانین کشور خودداری کنید. این تاپیک ها حذف خواهد شد.
  6-اگر رمانی یا مطلبی را مشاهده کردید که خلاف قوانین سایت یا کشور است گزارش پست خلاف را بزنید.
  7-ماده ٢٣- هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
  8-قوانین مهم
  9-
  کانال نگاه دانلود درتلگرام

امتیازات FATEMEH_R

 1. 20
  امتیاز: ‏2/1/17

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 6700 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 2. 20
  امتیاز: ‏17/12/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 6600 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 3. 20
  امتیاز: ‏1/12/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 6500 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 4. 20
  امتیاز: ‏16/11/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 6400 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 5. 20
  امتیاز: ‏27/10/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 6300 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 6. 20
  امتیاز: ‏16/10/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 6200 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 7. 20
  امتیاز: ‏7/10/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 6100 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 8. 20
  امتیاز: ‏1/10/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 6000 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 9. 20
  امتیاز: ‏25/9/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 5900 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 10. 20
  امتیاز: ‏19/9/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 5800 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 11. 20
  امتیاز: ‏11/9/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 5700 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 12. 20
  امتیاز: ‏6/9/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 5600 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 13. 20
  امتیاز: ‏30/8/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 5500 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 14. 20
  امتیاز: ‏24/8/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 5400 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 15. 20
  امتیاز: ‏21/8/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 5300 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 16. 20
  امتیاز: ‏20/8/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 5200 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 17. 20
  امتیاز: ‏17/8/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 5100 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 18. 20
  امتیاز: ‏16/8/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 5000 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 19. 20
  امتیاز: ‏15/8/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 4900 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 20. 20
  امتیاز: ‏12/8/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 4800 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 21. 20
  امتیاز: ‏10/8/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 4700 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 22. 20
  امتیاز: ‏7/8/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 4600 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 23. 20
  امتیاز: ‏3/8/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 4500 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 24. 20
  امتیاز: ‏27/7/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 4400 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 25. 20
  امتیاز: ‏25/7/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 4300 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 26. 20
  امتیاز: ‏23/7/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 4200 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 27. 20
  امتیاز: ‏20/7/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 4100 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 28. 20
  امتیاز: ‏18/7/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 4000 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 29. 20
  امتیاز: ‏15/7/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 3900 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 30. 20
  امتیاز: ‏11/7/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 3800 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 31. 20
  امتیاز: ‏8/7/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 3700 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 32. 20
  امتیاز: ‏30/6/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 3600 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 33. 20
  امتیاز: ‏25/6/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 3500 پست، 20 امتیاز دریافت کردید.

 34. 20
  امتیاز: ‏17/6/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 3400 پست، 20 امتیازدیگر دریافت کردید.

 35. 20
  امتیاز: ‏14/6/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 3300 پست، 20 امتیاز دیگر دریافت کردید.

 36. 20
  امتیاز: ‏14/6/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 3200 پست، 20 امتیازدیگر دریافت کردید.

 37. 20
  امتیاز: ‏22/5/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 3100 پست، 20 امتیازدیگر دریافت کردید.

 38. 20
  امتیاز: ‏7/2/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 3000 پست، 20 امتیازدیگر دریافت کردید.

 39. 20
  امتیاز: ‏3/2/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 2900 پست، 20 امتیازدیگر دریافت کردید.

 40. 20
  امتیاز: ‏29/1/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 2800 پست، 20 امتیازدیگر دریافت کردید.

 41. 20
  امتیاز: ‏28/1/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 2700 پست، 20 امتیازدیگر دریافت کردید.

 42. 20
  امتیاز: ‏28/1/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 2600 پست، 20 امتیازدیگر دریافت کردید.

 43. 20
  امتیاز: ‏28/1/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند رو ادامه بده !

  به دلیل ارسال 2500 پست، 20 امتیازدیگر دریافت کردید.

 44. 20
  امتیاز: ‏28/1/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 2400 پست، 20 امتیاز دیگر دریافت کردید.

 45. 20
  امتیاز: ‏28/1/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 2300 پست، 20 امتیازدیگر دریافت کردید.

 46. 20
  امتیاز: ‏28/1/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 2200 پست، 20 امتیازدیگر دریافت کردید.

 47. 20
  امتیاز: ‏28/1/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده!

  به دلیل ارسال 2100 پست، 20 امتیاز دیگر دریافت کردید.

 48. 20
  امتیاز: ‏27/1/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند روادامه بده !

  به دلیل ارسال 2000 پست، 20 امتیازدیگر دریافت کردید.

 49. 20
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 1900 پست ،20امتیاز دریافت کردید.

 50. 20
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 1800 پست، 20 امتیاز دیگردریافت کردید.

 51. 20
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 1700 پست ،20امتیازدیگر دریافت کردید.

 52. 20
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 1600 پست ،20امتیازدیگر دریافت کردید.

 53. 20
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 1500 پست ،20امتیازدیگر دریافت کردید.

 54. 20
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 1400 پست ،20امتیاز دیگر دریافت کردید.

 55. 20
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 1300 پست ،20امتیازدیگر دریافت کردید.

 56. 20
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 1200 پست ،20امتیازدیگر دریافت کردید.

 57. 20
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 1100 پست ،20امتیازدیگر دریافت کردید.

 58. 20
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 1000 پست ،20امتیاز دیگر دریافت کردید.

 59. 20
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 900 پست ،20 امتیاز دیگر دریافت کردید.

 60. 20
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 800 پست ،20امتیازدیگر دریافت کردید.

 61. 20
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 700 پست ،20امتیازدیگر دریافت کردید.

 62. 10
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 600 پست ،10امتیازدیگر دریافت کردید.

 63. 10
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 550 پست ،10امتیازدیگر دریافت کردید.

 64. 10
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 500 پست ،10امتیاز دریافت کردید.

 65. 10
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 450 پست ،10امتیازدیگر دریافت کردید.

 66. 10
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 400 پست ، 10 امتیازدیگر دریافت کردید.

 67. 10
  امتیاز: ‏27/1/16

  افرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 350 پست ،10 امتیازدیگر دریافت کردید.

 68. 10
  امتیاز: ‏27/1/16

  آفرین،کارت عالیه!این روند را ادامه بده!

  به دلیل ارسال 250 پست، 10 امتیازدیگر دریافت کردید.

 69. 10
  امتیاز: ‏27/1/16

  آفرین، کارت عالیه! این روند را ادامه بده !

  به دلیل ارسال 150 پست، 10 امتیاز دیگر دریافت کردید.

 70. 5
  امتیاز: ‏27/1/16

  امتیاز تشکر از پست شما

  شما به خاطر پنج تشکر پنج امتیاز کسب کردید

 71. 30
  امتیاز: ‏9/1/16

  واقعا دوست داشتنی ست که همه پسندیدند!

  محتواهای ارسالی شما 500 پسند دریافت کردند

 72. 20
  امتیاز: ‏9/1/16

  هیچ چیز جلوی فعالیت های شما را نمیگیرد!

  محتوای شما 250 بار پسندیده شدند

 73. 15
  امتیاز: ‏9/1/16

  جدا دوست داتشنی شدید!

  محتواهای ارسالی شما 100 پسند دریافت کردند!

 74. 10
  امتیاز: ‏9/1/16

  فعالیتی چشم گیر!

  ارسال شما 25 پسند دریافت کرد

 75. 2
  امتیاز: ‏9/1/16

  برخی شما را محبوب می دانند

  شخصی پست شما را پسندید.

 76. 10
  امتیاز: ‏9/1/16

  به کار با تالار عادت کرده اید

  1000 ارسال؟ عالیه!

 77. 13
  امتیاز: ‏9/1/16

  درحال ادامه فعالیت مفید است

  شما 100 ارسال انجام دادید.منتظر فعالیت بیشتری هستیم...

 78. 5
  امتیاز: ‏9/1/16

  بازگشتی مجدد و گرم دارد

  شما 30 ارسال انجام داده اید!

 79. 2
  امتیاز: ‏9/1/16

  نخستین ارسال!

  مطلبی در بخشی از تالار ارسال کردید