نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏13/1/18

  نشان یار دیرین

  این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏9/6/17

  نشان نویسنده انجمن

  این نشان به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏27/4/17

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏27/4/17

  نشان پشتکار

  این نشان به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏27/4/17

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏27/4/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏1/1/17

  نشان رویداد یلدا

  این مدال به برندگان مسابقات رویداد شب یلدا اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: منتخب مسابقات یلدا سال 95

 8. امتیاز: ‏5/5/19

  نشان رویداد روزمعلم

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد روز معلم اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏25/4/19

  نشان مدیران ارشد انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران ارشد نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 10. امتیاز: ‏13/4/19

  نشان رویداد برترین ها

  این نشان به برندگان رویداد برترین ها اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: مدیر برتر سال 97

 11. امتیاز: ‏28/3/19

  نشان رویداد امید

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد امید اهدا می گردد .

 12. امتیاز: ‏22/3/19

  نشان رویداد پدر

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد پدر اهدا می گردد .

 13. امتیاز: ‏25/2/19

  نشان رویداد جشن سپندارمذگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن سپندارمذگان اهدا می گردد .

 14. امتیاز: ‏31/1/19

  نشان رویداد جشن سده

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن سده اهدا می گردد .

 15. امتیاز: ‏2/1/19

  نشان رویداد سال نو میلادی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد سال نو میلادی اهدا می گردد .

 16. امتیاز: ‏26/12/18

  نشان رویداد جشن کریسمس

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن کریسمس اهدا می گردد .

 17. امتیاز: ‏16/12/18

  نشان رویداد دانشجو

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دانشجو اهدا می گردد .

 18. امتیاز: ‏1/12/18

  نشان رویداد جشن آذرگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن آذرگان اهدا می گردد .

 19. امتیاز: ‏23/11/18

  نشان رویداد کودک

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد کودک اهدا می گردد .

 20. امتیاز: ‏22/11/18

  نشان رویداد کتاب و کتابخوانی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد کتاب و کتابخوانی اهدا می گردد .

 21. امتیاز: ‏13/11/18

  نشان رویداد دانش آموز

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دانش آموز اهدا می گردد .

 22. امتیاز: ‏13/11/18

  نشان رویداد جشن آبانگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن آبانگان اهدا می گردد .

 23. امتیاز: ‏8/11/18

  نشان رویداد مسابقه هالووین

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد مسابقه هالووین اهدا می گردد .

 24. امتیاز: ‏5/11/18

  نشان رویداد هالووین

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد هالووین اهدا می گردد .

 25. امتیاز: ‏4/11/18

  نشان رویداد نوجوان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نوجوان اهدا می گردد .

 26. امتیاز: ‏31/10/18

  نشان رویداد اربعین حسینی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد اربعین حسینی اهدا می گردد .

 27. امتیاز: ‏29/10/18

  نشان رویداد برترین رمان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد برترین رمان اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: برگزاری رویداد

 28. امتیاز: ‏2/10/18

  نشان VIP

  این نشان با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .

 29. امتیاز: ‏21/9/18

  نشان لیاقت

  این نشان با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .
  دلیل اعطای نشان: شما لیاقت خود را در همکاری با تیم پالایش سایت نشان داده اید و بدینوسیله به رسم احترام "نشان لیاقت" به شما اعطاء می گردد.

 30. امتیاز: ‏17/3/18

  نشان رویداد دستخط

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دستخط اهدا می گردد .

 31. امتیاز: ‏2/3/18

  نشان رویداد نظرسنجی مدال

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نظرسنجی مدال اهدا می گردد .

 32. امتیاز: ‏24/1/18

  نشان مدیران انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 33. امتیاز: ‏14/1/18

  نشان معروف

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .