نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏10/5/19

  نشان یار دیرین

  این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏5/5/19

  نشان رویداد روزمعلم

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد روز معلم اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏24/4/19

  نشان رویداد جوان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جوان اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏13/4/19

  نشان رویداد برترین ها

  این نشان به برندگان رویداد برترین ها اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: ناظر برتر سال 97

 5. امتیاز: ‏12/4/19

  نشان نقره مسابقات

  این نشان به نفرات دوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: مسابقه بهترین ترجمه شعر

 6. امتیاز: ‏12/4/19

  نشان رویداد جشن فروردینگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن فروردینگان اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏28/3/19

  نشان رویداد امید

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد امید اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏25/3/19

  نشان رویداد لحظه سال تحویل

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد لحظه سال تحویل با نگاه دانلود اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏8/3/19

  نشان رویداد احسان و نیکوکاری

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد احسان و نیکوکاری اهدا می گردد .

 10. امتیاز: ‏27/2/19

  نشان رویداد مادر

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد مادر اهدا می گردد .

 11. امتیاز: ‏25/2/19

  نشان رویداد جشن سپندارمذگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن سپندارمذگان اهدا می گردد .

 12. امتیاز: ‏9/2/19

  نشان رویداد نیروی هوایی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نیروی هوایی اهدا می گردد .

 13. امتیاز: ‏31/1/19

  نشان رویداد عکس شخصیتی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد عکس شخصیتی اهدا می گردد .

 14. امتیاز: ‏31/1/19

  نشان رویداد جشن سده

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن سده اهدا می گردد .

 15. امتیاز: ‏26/1/19

  نشان رویداد جشن بهمنگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن بهمنگان اهدا می گردد .

 16. امتیاز: ‏15/1/19

  نشان رویداد جشن دیگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن دیگان اهدا می گردد .

 17. امتیاز: ‏26/12/18

  نشان رویداد جشن کریسمس

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن کریسمس اهدا می گردد .

 18. امتیاز: ‏2/12/18

  نشان رویداد جشن آذرگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن آذرگان اهدا می گردد .

 19. امتیاز: ‏22/11/18

  نشان رویداد کتاب و کتابخوانی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد کتاب و کتابخوانی اهدا می گردد .

 20. امتیاز: ‏13/11/18

  نشان رویداد دانش آموز

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دانش آموز اهدا می گردد .

 21. امتیاز: ‏13/11/18

  نشان رویداد جشن آبانگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن آبانگان اهدا می گردد .

 22. امتیاز: ‏5/11/18

  نشان رویداد هالووین

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد هالووین اهدا می گردد .

 23. امتیاز: ‏4/11/18

  نشان رویداد نوجوان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نوجوان اهدا می گردد .

 24. امتیاز: ‏31/10/18

  نشان رویداد اربعین حسینی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد اربعین حسینی اهدا می گردد .

 25. امتیاز: ‏29/10/18

  نشان طلای مسابقات

  این نشان به نفرات اول مسابقات انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: رویداد برترین رمان

 26. امتیاز: ‏28/10/18

  نشان رویداد برترین رمان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد برترین رمان اهدا می گردد .

 27. امتیاز: ‏15/10/18

  نشان مدیران انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 28. امتیاز: ‏22/9/18

  نشان رویداد حسینی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد حسینی اهدا می گردد .

 29. امتیاز: ‏21/9/18

  نشان VIP

  این نشان با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .

 30. امتیاز: ‏21/9/18

  نشان لیاقت

  این نشان با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .
  دلیل اعطای نشان: شما لیاقت خود را در همکاری با تیم پالایش سایت نشان داده اید و بدینوسیله به رسم احترام "نشان لیاقت" به شما اعطاء می گردد.

 31. امتیاز: ‏6/6/18

  نشان پشتکار

  این نشان به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 32. امتیاز: ‏16/5/18

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 33. امتیاز: ‏9/1/18

  نشان معروف

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 34. امتیاز: ‏10/12/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .

 35. امتیاز: ‏20/8/17

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .