نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏6/7/19

  نشان رویداد روز دختر

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد روز دختر اهدا می‌گردد.

 2. امتیاز: ‏28/3/19

  نشان رویداد امید

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد امید اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏22/3/19

  نشان رویداد پدر

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد پدر اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏18/3/19

  نشان یار دیرین

  این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏15/3/19

  نشان طلای مسابقات

  این نشان به نفرات اول مسابقات انجمن اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏8/3/19

  نشان رویداد عکس شخصیتی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد عکس شخصیتی اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏8/3/19

  نشان رویداد احسان و نیکوکاری

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد احسان و نیکوکاری اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏27/2/19

  نشان رویداد مادر

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد مادر اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏25/2/19

  نشان رویداد جشن سپندارمذگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن سپندارمذگان اهدا می گردد .

 10. امتیاز: ‏10/2/19

  نشان رویداد فاطمه، فاطمه است

  این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد «فاطمه، فاطمه است» اهدا می‌گردد.

 11. امتیاز: ‏15/1/19

  نشان رویداد جشن دیگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن دیگان اهدا می گردد .

 12. امتیاز: ‏9/1/19

  نشان طلای مسابقات

  این نشان به نفرات اول مسابقات انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: نفر اول مسابقه عکس شخصیتی | ~*~havva~*~

 13. امتیاز: ‏26/12/18

  نشان برنز مسابقات

  این نشان به نفرات سوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .

 14. امتیاز: ‏1/12/18

  نشان رویداد جشن آذرگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن آذرگان اهدا می گردد .

 15. امتیاز: ‏23/11/18

  نشان رویداد کودک

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد کودک اهدا می گردد .

 16. امتیاز: ‏13/11/18

  نشان رویداد دانش آموز

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دانش آموز اهدا می گردد .

 17. امتیاز: ‏13/11/18

  نشان رویداد جشن آبانگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن آبانگان اهدا می گردد .

 18. امتیاز: ‏8/11/18

  نشان رویداد مسابقه هالووین

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد مسابقه هالووین اهدا می گردد .

 19. امتیاز: ‏4/11/18

  نشان رویداد نوجوان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نوجوان اهدا می گردد .

 20. امتیاز: ‏28/10/18

  نشان رویداد برترین رمان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد برترین رمان اهدا می گردد .

 21. امتیاز: ‏25/5/18

  نشان نویسنده انجمن

  این نشان به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .

 22. امتیاز: ‏21/4/18

  نشان معروف

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 23. امتیاز: ‏21/3/18

  نشان رویداد لحظه سال تحویل

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد لحظه سال تحویل با نگاه دانلود اهدا می گردد .

 24. امتیاز: ‏18/3/18

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 25. امتیاز: ‏16/3/18

  نشان رویداد دستخط

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دستخط اهدا می گردد .

 26. امتیاز: ‏7/3/18

  نشان نقره مسابقات

  این نشان به نفرات دوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: مسابقه یک صحنه از دید شما

 27. امتیاز: ‏1/3/18

  نشان رویداد نظرسنجی مدال

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نظرسنجی مدال اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: رویداد مدال » زیباترین مدال از نظر کاربران

 28. امتیاز: ‏30/9/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .

 29. امتیاز: ‏7/8/17

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .