نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏17/6/19 ساعت 01:45

  نشان رویداد گل و گیاه

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد گل و گیاه اهدا می‌گردد.

 2. امتیاز: ‏24/4/19

  نشان رویداد جوان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جوان اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏12/4/19

  نشان رویداد جشن فروردینگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن فروردینگان اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏20/2/19

  نشان رویداد برترین ارسال کننده انجمن

  این نشان به برندگان رویداد برترین ارسال کننده انجمن اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏26/1/18

  نشان لیاقت

  این نشان با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .

 6. امتیاز: ‏29/8/17

  نشان رویداد ترین

  این نشان به برندگان مسابقاتِ "ترین"های انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: ❉..چهــارمیــن چـــ ❣ ــــالش " تــرین های" نگاه ..❉

 7. امتیاز: ‏23/6/17

  نشان یار دیرین

  این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏27/4/17

  نشان تلاش

  این نشان به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏26/4/17

  نشان اخلاق

  این نشان به آن دسته از کاربران خوش خلق و خوش رو و با اخلاق انجمن اهدا می گردد .

 10. امتیاز: ‏26/4/17

  نشان معروف

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 11. امتیاز: ‏26/4/17

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 12. امتیاز: ‏26/4/17

  نشان پشتکار

  این نشان به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 13. امتیاز: ‏26/4/17

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 14. امتیاز: ‏26/4/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .

 15. امتیاز: ‏2/7/16

  نشان مدیران انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: سپاس از فعالیت بسیار خوب شما برای انجمن که با هیچ چیزی قابل جبران نیست