نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏8/3/19

  نشان رویداد احسان و نیکوکاری

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد احسان و نیکوکاری اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏27/2/19

  نشان رویداد مادر

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد مادر اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏26/2/19

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏25/2/19

  نشان رویداد جشن سپندارمذگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن سپندارمذگان اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏10/2/19

  نشان رویداد فاطمه، فاطمه است

  این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد «فاطمه، فاطمه است» اهدا می‌گردد.

 6. امتیاز: ‏6/2/19

  نشان یار دیرین

  این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏17/3/18

  نشان رویداد دستخط

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دستخط اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏30/12/17

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏25/6/17

  نشان مدیران انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 10. امتیاز: ‏13/6/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .