نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏21/9/18

  نشان لیاقت

  این نشان با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .

 2. امتیاز: ‏17/9/18

  نشان مدیران کل سایت

  این نشان جهت تقدیر از مدیران کل سایت به ایشان اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏19/1/18

  نشان VIP

  این نشان با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .

 4. امتیاز: ‏29/8/17

  نشان رویداد ترین

  این نشان به برندگان مسابقاتِ "ترین"های انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: ❉..چهــارمیــن چـــ ❣ ــــالش " تــرین های" نگاه ..❉

 5. امتیاز: ‏23/6/17

  نشان مدیران ارشد انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران ارشد نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏23/6/17

  نشان مدیران انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏23/6/17

  نشان یار دیرین

  این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏23/6/17

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏23/6/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .