نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏21/3/18

  نشان رویداد لحظه سال تحویل

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد لحظه سال تحویل با نگاه دانلود اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏17/3/18

  نشان رویداد دستخط

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دستخط اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏19/1/18

  نشان VIP

  این نشان با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .

 4. امتیاز: ‏25/12/17

  نشان افتخار

  این نشان با ارزش به آن دسته از کاربرانی که موجب افتخار انجمن می باشند اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏29/8/17

  نشان رویداد ترین

  این نشان به برندگان مسابقاتِ "ترین"های انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: ❉..چهــارمیــن چـــ ❣ ــــالش " تــرین های" نگاه ..❉

 6. امتیاز: ‏21/8/17

  نشان لیاقت

  این نشان با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .

 7. امتیاز: ‏1/5/17

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏27/4/17

  نشان یار دیرین

  این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏27/4/17

  نشان تلاش

  این نشان به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 10. امتیاز: ‏26/4/17

  نشان پشتکار

  این نشان به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 11. امتیاز: ‏26/4/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .

 12. امتیاز: ‏26/4/17

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 13. امتیاز: ‏26/4/17

  نشان معروف

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 14. امتیاز: ‏26/4/17

  نشان تعهد

  این نشان با ارزش به کاربران متعهد اهدا می گردد .

 15. امتیاز: ‏26/4/17

  نشان مدیران ارشد انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران ارشد نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 16. امتیاز: ‏28/10/16

  نشان مدیران انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: با عرض تبریک , شما از طرف مدیریت انجمن نگاه دانلود و کاربران , لایق دریافت مدال برترین مدیر شدید