نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏18/9/18

  نشان یار دیرین

  این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏16/3/18

  نشان رویداد دستخط

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دستخط اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏1/3/18

  نشان رویداد نظرسنجی مدال

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نظرسنجی مدال اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: رویداد مدال » زیباترین مدال از نظر کاربران

 4. امتیاز: ‏27/1/18

  نشان نویسنده انجمن

  این نشان به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏4/1/18

  نشان مدیران انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏7/9/17

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏26/8/17

  نشان معروف

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏22/5/17

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏25/4/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .