نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏8/3/19

  نشان رویداد احسان و نیکوکاری

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد احسان و نیکوکاری اهدا می گردد .

 2. امتیاز: ‏27/2/19

  نشان رویداد مادر

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد مادر اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏25/2/19

  نشان رویداد جشن سپندارمذگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن سپندارمذگان اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏23/2/19

  نشان برنز مسابقات

  این نشان به نفرات سوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: نفر سوم مسابقه عکس شخصیتی | .Mahdieh

 5. امتیاز: ‏10/2/19

  نشان رویداد فاطمه، فاطمه است

  این نشان به شرکت‌کنندگان رویداد «فاطمه، فاطمه است» اهدا می‌گردد.

 6. امتیاز: ‏7/2/19

  نشان برنز مسابقات

  این نشان به نفرات سوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: نفر سوم مسابقه عکس شخصیتی | *ROSA*

 7. امتیاز: ‏1/2/19

  نشان مدیران انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏31/1/19

  نشان رویداد جشن سده

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن سده اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏26/1/19

  نشان رویداد جشن بهمنگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن بهمنگان اهدا می گردد .

 10. امتیاز: ‏2/1/19

  نشان رویداد سال نو میلادی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد سال نو میلادی اهدا می گردد .

 11. امتیاز: ‏1/12/18

  نشان رویداد جشن آذرگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن آذرگان اهدا می گردد .

 12. امتیاز: ‏22/11/18

  نشان رویداد کتاب و کتابخوانی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد کتاب و کتابخوانی اهدا می گردد .

 13. امتیاز: ‏13/11/18

  نشان رویداد جشن آبانگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن آبانگان اهدا می گردد .

 14. امتیاز: ‏5/11/18

  نشان رویداد هالووین

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد هالووین اهدا می گردد .

 15. امتیاز: ‏31/10/18

  نشان رویداد اربعین حسینی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد اربعین حسینی اهدا می گردد .

 16. امتیاز: ‏30/10/18

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 17. امتیاز: ‏23/8/18

  نشان یار دیرین

  این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 18. امتیاز: ‏28/8/17

  نشان ویراستار انجمن

  این نشان به ویراستاران انجمن اهدا می گردد .

 19. امتیاز: ‏14/8/17

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 20. امتیاز: ‏13/6/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .