نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏2/6/19

  نشان مشاور انجمن

  این نشان به مشاورین انجمن تعلق می‌گیرد.

 2. امتیاز: ‏2/3/19

  نشان طلای مسابقات

  این نشان به نفرات اول مسابقات انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: نفر اول مسابقه نقدانه

 3. امتیاز: ‏15/1/19

  نشان رویداد جشن دیگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن دیگان اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏21/3/18

  نشان رویداد لحظه سال تحویل

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد لحظه سال تحویل با نگاه دانلود اهدا می گردد .

 5. امتیاز: ‏16/3/18

  نشان رویداد دستخط

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دستخط اهدا می گردد .

 6. امتیاز: ‏1/3/18

  نشان رویداد نظرسنجی مدال

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد نظرسنجی مدال اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: رویداد مدال » زیباترین مدال از نظر کاربران

 7. امتیاز: ‏12/11/17

  نشان لیاقت

  این نشان با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .

 8. امتیاز: ‏29/8/17

  نشان رویداد ترین

  این نشان به برندگان مسابقاتِ "ترین"های انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: ❉..چهــارمیــن چـــ ❣ ــــالش " تــرین های" نگاه ..❉

 9. امتیاز: ‏27/8/17

  نشان طلای مسابقات

  این نشان به نفرات اول مسابقات انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: نفر اول مسابقه داستان های کوتاه

 10. امتیاز: ‏20/8/17

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 11. امتیاز: ‏2/7/17

  نشان تخصص

  این نشان با ارزش به کاربران متخصص اهدا می گردد .

 12. امتیاز: ‏2/7/17

  نشان ویراستار انجمن

  این نشان به ویراستاران انجمن اهدا می گردد .

 13. امتیاز: ‏12/5/17

  نشان نویسنده انجمن

  این نشان به نویسندگان انجمن اهدا می گردد .

 14. امتیاز: ‏25/4/17

  نشان مدیران انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 15. امتیاز: ‏25/4/17

  نشان معروف

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 16. امتیاز: ‏25/4/17

  نشان محبوب

  این نشان به آن دسته از کاربران انجمن که از نظر محبوبیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 17. امتیاز: ‏25/4/17

  نشان پشتکار

  این نشان به آن دسته از کاربران سخت کوش و فعال انجمن که از نظر فعالیت نمونه هستند اهدا می گردد .

 18. امتیاز: ‏25/4/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .