نگاه دانلود :

تبلیغات

سفارش تبلیغات

نشان های شما

 1. امتیاز: ‏17/6/19

  نشان رویداد گل و گیاه

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد گل و گیاه اهدا می‌گردد.

 2. امتیاز: ‏24/4/19

  نشان رویداد جوان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جوان اهدا می گردد .

 3. امتیاز: ‏12/4/19

  نشان رویداد جشن فروردینگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن فروردینگان اهدا می گردد .

 4. امتیاز: ‏12/4/19

  نشان نقره مسابقات

  این نشان به نفرات دوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: نظرسنجی رویداد عکاسی طبیعت

 5. امتیاز: ‏11/4/19

  نشان رویداد عکاسی طبیعت

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد عکاسی طبیعت اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: رویدا عکاسی روز طبیعیت

 6. امتیاز: ‏8/3/19

  نشان رویداد درختکاری

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد درختکاری اهدا می گردد .

 7. امتیاز: ‏8/3/19

  نشان رویداد احسان و نیکوکاری

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد احسان و نیکوکاری اهدا می گردد .

 8. امتیاز: ‏27/2/19

  نشان رویداد مادر

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد مادر اهدا می گردد .

 9. امتیاز: ‏25/2/19

  نشان رویداد جشن سپندارمذگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن سپندارمذگان اهدا می گردد .

 10. امتیاز: ‏31/1/19

  نشان رویداد جشن سده

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن سده اهدا می گردد .

 11. امتیاز: ‏2/1/19

  نشان رویداد سال نو میلادی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد سال نو میلادی اهدا می گردد .

 12. امتیاز: ‏26/12/18

  نشان رویداد جشن کریسمس

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن کریسمس اهدا می گردد .

 13. امتیاز: ‏2/12/18

  نشان رویداد جشن آذرگان

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد جشن آذرگان اهدا می گردد .

 14. امتیاز: ‏22/11/18

  نشان رویداد کتاب و کتابخوانی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد کتاب و کتابخوانی اهدا می گردد .

 15. امتیاز: ‏13/11/18

  نشان رویداد دانش آموز

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دانش آموز اهدا می گردد .

 16. امتیاز: ‏8/11/18

  نشان رویداد مسابقه هالووین

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد مسابقه هالووین اهدا می گردد .

 17. امتیاز: ‏5/11/18

  نشان رویداد هالووین

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد هالووین اهدا می گردد .

 18. امتیاز: ‏27/9/18

  نشان VIP

  این نشان با ارزش ویژه کاربران VIP انجمن می باشد .

 19. امتیاز: ‏22/9/18

  نشان طلای مسابقات

  این نشان به نفرات اول مسابقات انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: نفر اول رویداد حسینی

 20. امتیاز: ‏22/9/18

  نشان رویداد حسینی

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد حسینی اهدا می گردد .

 21. امتیاز: ‏19/8/18

  نشان یار دیرین

  این نشان به کاربران بسیار قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 22. امتیاز: ‏18/4/18

  نشان رویداد عکاسی طبیعت

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد عکاسی طبیعت اهدا می گردد .

 23. امتیاز: ‏21/3/18

  نشان رویداد لحظه سال تحویل

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد لحظه سال تحویل با نگاه دانلود اهدا می گردد .

 24. امتیاز: ‏17/3/18

  نشان رویداد دستخط

  این نشان به شرکت کنندگان رویداد دستخط اهدا می گردد .

 25. امتیاز: ‏27/12/17

  نشان رویداد یلدا

  این مدال به برندگان مسابقات رویداد شب یلدا اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: ❉ツ❉ مسابقه شب چله نگاه دانلود (عکاسی) ❉ツ❉

 26. امتیاز: ‏27/12/17

  نشان برنز مسابقات

  این نشان به نفرات سوم مسابقات انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: ❉ツ❉ مسابقه شب چله نگاه دانلود (عکاسی) ❉ツ❉

 27. امتیاز: ‏20/11/17

  نشان مدیران انجمن

  این نشان جهت تقدیر از مدیران نمونه انجمن به ایشان اهدا می گردد .

 28. امتیاز: ‏29/9/17

  نشان طلای مسابقات

  این نشان به نفرات اول مسابقات انجمن اهدا می گردد .
  دلیل اعطای نشان: ۞۩ مسابقه بوی ماه مهر انجمن نگاه دانلود (عکاسی) ۩۞

 29. امتیاز: ‏21/8/17

  نشان لیاقت

  این نشان با ارزش ویژه کسانی است که لیاقت خود را در گروه کاربری خود ثابت کرده اند .

 30. امتیاز: ‏4/8/17

  نشان حمایت

  این نشان به حامیان قدیمی انجمن اهدا می گردد .

 31. امتیاز: ‏2/7/17

  نشان تخصص

  این نشان با ارزش به کاربران متخصص اهدا می گردد .

 32. امتیاز: ‏10/6/17

  نشان ویراستار انجمن

  این نشان به ویراستاران انجمن اهدا می گردد .

 33. امتیاز: ‏27/4/17

  نشان وفاداری

  این نشان به کاربران وفادار انجمن اهدا می گردد .